Nehéz most az élet? Imádkozz Szent Ágotához a kitartásért

alt

A hősies fiatal nő hűséges tudott maradni a súlyos szenvedés közepette.

Az életünkben mindig lesznek olyan idők, amikor nehéz felébredni reggel. Úgy tűnik, hogy minden szétesik, és kísértést érzünk arra, hogy elveszítsük Istenbe vetett hitünket. A nehézségek ezen pillanataiban kell fájdalommal kiáltanunk Istennek, és segítségét kérnünk.

Share
Bővebben...

Kit akarok szolgálni?

 alt

Egyre élesebb küzdelem zajlik a lelkekért a mai világban. A Sátán egyre nagyobb erőkkel, egyre ravaszabb, rejtettebb technikákkal (ezzel párhuzamosan egyre nyíltabban is) küzd a lelkek megkaparintásáért, viszonylag hatékonyan. Hiszen a média és a politika szinte teljesen a kezében van, és nagyon kifinomult, tudat-alatti technikákkal is végzi a dolgát. Ezért egyre karakteresebben döntenünk kell, hogy kit akarunk szolgálni, az Istent vagy a Sátánt. Ezen napi döntéseink meg-segítésére ajánljuk a következő elmélkedés anyagot a hagyományos húsz titok-hoz igazodva. Kívánom, hogy segítségünkre legyen az Isten felé vezető utunkon.

Share
Bővebben...

Élő örökimádás az interneten keresztül

Távol vagy a várostól, a templom már zárva. Csendre, nyugalomra, békességre vágysz. Látni vágyod az Oltáriszentséget.

Most megteheted. Csak internet kell hozzá. Kattints a fenti képre és imádd Őt. Dicsőítsd,magasztald, áldjad Őt.

Share
Bővebben...

A keresztségi fogadalom megújítása

alt

Hiszek egy Istenben, Atyában és Fiúban és Szentlélekben.

Hiszem mindazt, amit a Római Katolikus Anyaszentegyház tanít, s ebben az egyedül üdvözítő hitben akarok élni és meghalni. Amiként a szent keresztségben ellene mondtam, úgy most is ellene mondok az ördögnek, a bűnnek és minden rosszra vivő alkalomnak és kísértésnek.

Share
Bővebben...

Imáink: Regina caeli

alt

Katolikus Egyházunk ma is megkívánja tőlünk, hogy a szentmise ordináriumát, a válaszokat, valamint az alapvető imádságokat az Egyház anyanyelvén, latinul is ismerjük és imádkozzuk. Ennek jegyében a Tengernek Csillaga folyóirat 2010. szeptembertől új sorozatot indított, melyben ismertetik az alapvető imádságainkat és azok latin szövegét. Most a Regina Caeli ima kerül sorra.

Share
Bővebben...

Philippe Madre: Szabadító ima

alt


A keresztségben valamennyi keresztény felhatalmazást kapott arra, hogy olyan személyekért imádkozzék, akiknél a Gonosz befolyására gyanakodhatunk (elsősorban a jóslás és az okkultizmus gyakorlatainak megkötözöttjeiként).

Nem engedhető meg, hogy közvetlenül a feltételezett gonosz erőkhöz forduljunk, ez ugyanis kockázatos feladat, az Egyház épp ezért különleges szolgálata számára tartja fenn.

Share
Bővebben...

Confiteor – Közgyónás

altA szentmise bevezető részében a bűnbánat felindítása után a következő imával vallhatjuk meg bűneinket

CONFITEOR Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, et omnes Sanctos, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen.

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (7)

IaltMA A JELENÉSEK HEGYÉN

            Anyám, íme itt vagyok a Podbrdon a Te hegyeden. Itt vagyok azon a helyen, ahol első ízben láttak meg választottaid szemei. Itt vagyok, Szűzanya, azon a helyen, amit Te választottál ki, hogy megkezd gyermekeid nagyméretű anyai átformálását. Itt vagyok, Szeretet Anyja, azon a helyen, melyet Te töltöttél be jelenléteddel. Itt vagyok, Béke Anyja, azon a helyen, ahonnan a nagy keresztet tartva, sírva hívtál mindenkit békére és kiengesztelődésre. Eljöttem, hogy Veled legyek ezen a helyen. Szeretném HÁLÁMAT kifejezni Néked ezen a kőrengetegen, a csendben és magányban.

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (6)

altIMA TESTI GYÓGYULÁSÉRT

(A befejező áldás előtt lehet végezni.)

            Jézusom, átszegezték kezedet és lábadat, átszúrták oldaladat, csak hogy meggyógyíts bennünket, hogy meggyógyítsd testünket, amelyet azért teremtettél, hogy a Szentlélek temploma legyen. Jézus, szenvedéseid közepette elviselt türelmeddel gyógyíts meg minket! Gyógyítsd ki betegeinket és gondozóikat a türelmetlenségből! Te tudod, hogy a fájdalomtól könnyen elveszítjük türelmünket. Gyógyítsd meg szeretetünket, hogy el tudjuk viselni a fájdalmat, ahogy Te tetted! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (4)

altELŐKÉSZÜLETI IMA A GYÓNÁSRA

            Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

1. Mindenható irgalmas és jó Atyám!

            Íme itt térdepelek előtted. Szeretném bevallani bűneimet és hűtlenségeimet. Atyám, mint tékozló fiú térek vissza Hozzád. Beismerem, hogy vétkeztem és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Előtted térdepelve kérlek, ölelj meg, ahogyan a jó apa ölelte meg fiát, aki eltékozolta vagyonát és tönkretette önmagát, s csak akkor jutott eszébe az atyai szeretet. Atyám fordítsd felém tekinteted, mint ahogy Fiad, Jézus Krisztus szemein keresztül tekintettél a bűnös asszonyra, aki Előtte állt anélkül, hogy Ő elítélte volna.

Share
Bővebben...

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

május
csütörtök
11
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
40 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
82 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.