Imádság

foucauldUram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját!

Hadd legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát minden elé helyezni, hadd használjak fel minden lehetséges eszközt a hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!

Share

Kilenc hét Kentenich atyával

kentenichLelki útmutató házaspárok számára - a családok atyjától

ELŐSZÓ
Kézbe  vették  ezt  a  kilencedet,  mert  fontos Önöknek a házasságuk. Kézbe vették ezt a kilencedet, mert a családjuk sokat jelent Önöknek. Ez a kis könyv  szeretné  Önöket  egy  kilenchetes  útra  meghívni  és  kalauzolni.  Olyan  útról  van  szó,  amelyen Istennel és Kentenich atyával találkozunk.

Share
Bővebben...

A rózsafüzér titkai

Hercegszanto Mariakert

Az örvendetes olvasó titkai

(hétfőn és szombaton)

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektôl fogantál. (Alázat)
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)

Share
Bővebben...

Ima Jézus Krisztus vállának szent sebéhez

altClairvaux-i Szent Bernát egy alkalommal imádkozás közben megkérdezte Jézust, mi volt a legnagyobb fájdalom, amelyet kínszenvedése alatt el kellett viselnie. Jézus a szentnek így válaszolt: "Volt egy sebhely a vállamon, három ujjnyi mély, három csontom is láthatóvá vált általa. Ezt a sebhelyet a kereszt hordozása okozta: ez volt az a sebhely, amely a legnagyobb fájdalmat okozta testemnek, és e sebhelyről az embereknek nincs is tudomásuk. Te azonban fedd fel e sebhelyet a keresztény hívek előtt, és tudd, hogy bármit kérnek is tőlem az emberek e sebhely erejéből, megkapják azt.

Share
Bővebben...

Imaszövegek démoni befolyás ellen

altTennivalók

  • Sok odaadott szentmise, szentáldozással
  • Gyakori gyónás, nagyon komoly imádságos felkészüléssel, különösen nagy hangsúllyal a megbocsátáson és az erős elhatározáson
  • Rózsafüzér (Rendszeresen. A titkokhoz kapcsolt elmélkedésben gyakran átgondolva, értelmezve a gonosz hatalma alóli megszabadításunkat: Jézus az Isten Báránya. Jézus nevének jelentése: Isten megszabadít.)
  • Felajánlások, életfelajánlás
Share
Bővebben...

Kalkuttai Szent Teréz imája

terez2Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irigységem gazdagon burjánzik, szabadíts meg önmagamtól!

Uram ha véletlenül összekeverem a mennyek országát e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak!

Share

Adj, Uram

aq-tamasAdj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje;

adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje;

Share
Bővebben...

A hálaadás imája

halaadasMindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Share
Bővebben...

Zsolozsma az interneten

alt

Jó két és fél éve sikerült megegyezni (2009, a szerk.)a Magyar Püspöki Kar Liturgikus Bizottságának illetékes tagjaival, hogy jóváhagyják, hogy az Imaórák Liturgiája megjelenjen online. Egy olyan zsolozsma, amit nem kell összelapozni mint a négy kötetes változatot, hanem minden nap kikeresi neked, hogy mik az aznapi imádságok.

Share
Bővebben...

Vianney Szent János imája

szt.janos

Istennek Szent Anyja,
Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmadért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyerésééért, amiért most Hozzád folyamodom: ...(imakérés)
Jézus, Mária, szeretlek Benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket! (3x).
Ámen.

"Gyermekeim - fűzte hozzá a szent mély meghatódottsággal a szószékről prédikálva -, jól jegyezzétek meg: valahányszor elnyertem egy kegyelmet, így imádkoztam. Ez az ima soha nem okozott nekem csalódást."

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.