Édesapák imája

alt

A több mint 10 éve működő, élő, terjedő Szent Mónika Imaközösség mintájára szeretnénk elindítani egy „Szent József Imaközösséget” édesapáknak. A házastársért, gyerekekért, unokákért imádkozni az édesapáknak legalább annyira fontos, mint az édesanyáknak. Ennek az imádkozásnak egyik lehetséges változata az itt mellékelt ima. Fontos, hogy minden nap imádkozzuk, és az nagyon jó, ha egy plébániához, közösséghez tartozók havonta egyszer együtt imádkozzák, kiegészítve rövid elmélkedéssel Szent József életéről, aktualizálva mai helyzetünkre.

Share
Bővebben...

Teréz anya imája

terez.anyaMikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet.
Mikor fáradt voltam, Te adtál pihenést.
Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam.
Mikor megsértettek, Te segítettél.
Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra.
Mikor gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél.
Mikor boldog voltam, örömömben is részt vettél.

Share

Házastársak imája egymásért

Mi Atyánk!

altAki a végtelen jóság vagy, életre hívtál és egymáshoz vezettél bennünket,
s azt akarod, hogy együtt jussunk el Hozzád, az örök boldogságra.
Ne botlásainkat és gyengeségeinket nézd,

Share
Bővebben...

Rózsafüzér és Skype

Minden este 21 órakor mondjuk közösen néhányan a rózsafüzért az interneten, Skype-on, amelybe bárki bekapcsolódhat. Nagyon szépen működik, a világ bármely pontjáról beléphetnek. Jó lenne, ha minél többen mondanánk egyszerre. Ha nagyon kibővülünk, csoportokra osztódhatunk. Már neve is van az első csoportnak a "Szűzanya Mosolya" .

Share
Bővebben...

Szentlélekhívó ima

Mennyedovedowni Atyám!

Küldd el nekünk a mennyből ígéretedet, amelyeket a próféta által megígértél, és amelynek teljesí­tésére Szent Fiad is kötelezettséget vállalt! Teljesí­tsd be, Urunk, adott szavadat, amelyben hittünk, mert Szent Fiad, Jézus Krisztus közvetí­tette azt nekünk. Atyám, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy részesüljek az új életben, amelyet Fiad hozott el, hogy én is Fiadként élhessek Őbenne!

Share
Bővebben...

Add Uram

Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy fogadják el.

Share

Imádság a papokért

00061210Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életedet.

Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van.

Share
Bővebben...

Felajánló ima (Lélekhívás után)

heartFelajánló ima

Úr Jézus Krisztus! Hozzád jövök, és hadd köszönjem meg, hogy Te vagy az én Megváltó Istenem és Mesterem. Magasztallak téged, mert meghaltál értem a kereszten és bűnbocsánatot, örökéletet szereztél nekem. Ezért most szeretném teljes bizalommal még inkább rád bízni az életemet.

Share
Bővebben...

Ima Jézus Szent Véréhez

Szabadító imakérés

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Share
Bővebben...

Felajánló ima

Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlékezőtehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat mindenestül.

Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem: én pedig maradéktalanul visszaadom neked, és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd.

Nekem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást.

Ámen.

(Loyolai Szent Ignác felajánló imája)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.