Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

alt

Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk legyél. Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben.

Járj közben értem Isten  előtt, Szent Rita! Te részesültél Urunk Jézus Krisztus  szenvedésében. Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy  az élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm minden szükségemben. Amen.

Share
Bővebben...

Imádság kegyelmek elnyeréséért

iijpIsten szolgája, II. János Pál pápa közbenjárására

Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását.

Share
Bővebben...

A család felajánló imája

ima-etel

Szentséges Szív! Te, a szeretet lángoló tűzhelye, tüzed melegével világíts be otthonunkba. Neked ajánljuk atyánk áldozatos felelősségét, édesanyánk derűs szeretetét, mindnyájunk segítőkészségét.

Jézusunk, Szentséges Szíved enyhítse a mindennapok nehéz, fáradt perceit és emlékeztessen arra, hogy átszúrt Szívedben mindig megértésre talál minden bajunk, minden nehézségünk, minden fáradalmunk.

Share
Bővebben...

Isteni Irgalmasság Rózsafüzére a világ városainak utcáin

rosaryIsten békéje szétárad a hívők szívében, mikor bizalommal állnak az Úr elé, Rózsafüzérrel a kezükben és átadva magukat az Isteni Irgalmasságnak így szólnak: Jézusom, bízom Benned!

Share
Bővebben...

Uram, segits!

belso-gyogyulasUram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást!

Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra!

Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged; hallgatnálak, és Neked segítenék!

Share

Imádság

pali-vinceIsteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd szeretettel viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a tiedhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyőzzük!

Share
Bővebben...

A Jerikó-hadművelet

Itt a tavasz: Nice kiteríti legszebb virágágyásait. Fenséges sugárútjai színes ruhákat öltenek, hogy megragadják az emberek tekintetét. Most aztán minden turista pénztárcája kiürül!

Florence épp karitatív akcióinak egyikét intézte, mikor rohanása közben egyszerre megdermedt. Egy szálloda egyik ablakát teljes egészében betöltötte egy hatalmas, szemet vonzó plakát, amelyre nagy betűkkel ezt írták: „Jós-fesztivál.” Szíve riadtan dobogott. Alaposan végigmérte a plakátot. Nagyon okos tervezés: a szavak megragadják a járókelőt, csodálatot és kíváncsiságot keltenek benne. A plakát megfoghatatlanságot sugároz, a hirdetés ellenállhatatlan. Profi munka! Egyetlen hétvége leforgása alatt mindenki képben lesz saját jövőjét, és barátai, ellenségei, hamis barátai legrejtettebb gondolatait illetően...És természetesen senki sem tér majd úgy haza, hogy ne ébredne benne remény pénzügyeivel, érzelmi és szexuális életével kapcsolatban.

Share
Bővebben...

Boldog Kalkuttai Teréz

terez2Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

Share

Imádság

bernatAdd Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak
ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor
örök vággyal öleljem át az örök valóságokat.

Share

Az ellenségét szerető ember imája

alt

Jézus Krisztus!

Te azt kéred tőlem, szeressem ellenségemet.
Könnyű szeretni azokat, akik engem szeretnek.
De te azt tanítod, hogy a szeretet több, mint érzés.
Te szétosztod magad a világnak.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.