Imádkozzatok szívvel (3)

altDICSŐSÉGES TITKOK

            Az Úr új életbe vezet

            Az Atya ....... nevében

            HISZEKEGY

            BEVEZETŐ IMA: Dicsőíteni szeretnélek Istenem, mert Fiadban legyőzted a halált. Nyisd ki szívemet, és világosítsd meg elmémet, hogy dicsőíthesselek. Semmi mást nem akarok kérni ezekben a titkokban. Világosíts meg, hogy dicsőítselek! Legyen életem a Te és Fiad dicsőségére, akit feltámasztottál a Szentlélek erejével, aki Veled, és a feltámadt Megváltóval egységben él és uralkodik.

Share
Bővebben...

A meg nem születettek keresztútja

alt

Első állomás

Jézust halálra ítélik

Ártatlanul halálra ítélve! Krisztusnál azt állították, hogy a római császár ellen támadt. Valójában a farizeusoknak és követőiknek volt az útjában, mert nem felelt meg elképzelésüknek. Ők egy politikai Messiást vártak, és Jézus zavarta a lelkiismeretüket, életmódjukat kárhoztatva…

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (2)

altFELAJÁNLÓ IMA A SZŰZANYÁNAK

(A Szűzanya ünnepein)

 „Drága gyermekeim! Ma is hívlak benneteket, hogy életeteket szeretettel nekem szenteljétek, hogy én is szeretettel vezethesselek titeket. Szeretlek titeket, drága gyermekeim, különös szeretettel, és szeretnélek mindannyiótokat elvezetni a mennybe Istenhez. Azt kívánom, értsétek meg, hogy ez az élet rövid ideig tart a mennyeihez viszonyítva. Ezért drága gyermekeim, ma újra szánjátok oda magatokat Istennek. Csak így mutathatom meg, milyen kedvesek vagytok számomra és mennyire szeretném, ha mindnyájan üdvözülnétek és velem lennétek az égben! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1986. nov. 27.) 

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (1)

altVIII. Urbán pápa rendeleteinek megfelelően és a II. Vatikáni Zsinat irányelvei szerint, a szerző semmilyen módon nem szándékozik elébe vágni az események és üzenetek természetfeletti hitelességére vonatkozó megítélésének, melyekre itt utalások történnek. Ezek megítélése az Egyházra tartozik, melynek alárendeli magát a szerző teljes mértékben. A „jelenések, csodák, üzenetek” és hasonló szavaknak itt egyszerű emberi tanúság értéke van.

KIADÓ: MEDJUGORJEI PLÉBÁNIA, év nélkül

P. SLAVKO BARBARIC, OFM

Share
Bővebben...

Imáink: Tantum ergo Sacramentum

alt

Katolikus Egyházunk ma is megkívánja tőlünk, hogy a szentmise ordináriumát, a válaszokat, valamint az alapvető imádságokat az Egyház anyanyelvén, latinul is ismerjük és imádkozzuk. Ennek jegyében a Tengernek Csillaga folyóirat 2010. szeptembertől új sorozatot indított, melyben ismertetik az alapvető imádságainkat és azok latin szövegét. Most a Tantum ergo ima kerül sorra.

Share
Bővebben...

Vasfüggöny keresztút (1945–1965)

alt

(összeállította Dengl Miklós O.F.M.)

Fatima szellemében

Krisztus Urunk irtózatos halálkínok és szenvedések közepette, a kereszten vergődve imádkozott megkínzóiért a mennyei Atyjához: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,24).

A Vasfüggöny Keresztúton Krisztus példáját akarjuk követni.

A Vasfüggöny Keresztút a szabadföldön élő magyarok imahadjárata lesz azokért a testvérekért, akik még ma is a kommunista zsarnokság elnyomatása alatt, a vasfüggönyök mögött szenvednek. Alkalmat ad arra is, hogy minden résztvevője a szabadföldön a maga szenvedéseit felajánlja az elnyomók fegyvereseivel körülvett magyar testvérekért, sőt továbbmenve Fatima szellemében, imahadjárat az elnyomottak s elnyomók megtéréséért.

Share
Bővebben...

XIII. Leó pápa imája Szent Józsefhez

alt

Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük.

Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben.

Share
Bővebben...

A Szent Mihálynak való önátadás imája

 alt

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható

Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa,
akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége,
drágalátos Szent Mihály Arkangyalom!
Szeretnék igaz tisztelőid és szolgáid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom,
Neked ajándékozom és Neked szentelem magam.
Hatalmas, őriző oltalmad alá helyezem
magamat, családomat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.

Share
Bővebben...

Mariakumar atya szabadító imája

alt

„Jézus nevében, Jézus drága Vére által, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának hatalma által, aki az Atya jobbján ül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a tekintély hatalma által, amit Jézustól az ő drága Vére által kaptam. Ellene mondok a gonosz lélek minden erejének, amely ártani akar nekem, és visszautasítom azt. Boruljatok le Jézus előtt gonosz lelkek, és soha többé ne térjetek vissza!

Share
Bővebben...

Imák házaspároknak

 alt

Amikor összeházasodunk a leggyakrabban azzal a szándékkal tesszük, hogy közös életünk minden mozzanatát meg akarják osztani egymással. Van egy dolog, amiben a legtöbb házaspár számára nehéz a „közösködés” – az imák. Gyakran megijednek a közös, hangos imától, vagy egyszerűen nem tudják, hogyan osztozhatnak egymással az imádságban. Ennek eredményeképpen elmulasztják a lehetőséget, amely érzékenyebb, tartalmasabb kapcsolatba hozhatná őket egymással, és mélyebb, lelkibb egységbe a Teremtőjükkel. 

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.