Szentlélekhívó ima

Mennyedovedowni Atyám!

Küldd el nekünk a mennyből ígéretedet, amelyeket a próféta által megígértél, és amelynek teljesí­tésére Szent Fiad is kötelezettséget vállalt! Teljesí­tsd be, Urunk, adott szavadat, amelyben hittünk, mert Szent Fiad, Jézus Krisztus közvetí­tette azt nekünk. Atyám, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy részesüljek az új életben, amelyet Fiad hozott el, hogy én is Fiadként élhessek Őbenne!

Share
Bővebben...

Add Uram

Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy fogadják el.

Share

Imádság a papokért

00061210Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életedet.

Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van.

Share
Bővebben...

Felajánló ima (Lélekhívás után)

heartFelajánló ima

Úr Jézus Krisztus! Hozzád jövök, és hadd köszönjem meg, hogy Te vagy az én Megváltó Istenem és Mesterem. Magasztallak téged, mert meghaltál értem a kereszten és bűnbocsánatot, örökéletet szereztél nekem. Ezért most szeretném teljes bizalommal még inkább rád bízni az életemet.

Share
Bővebben...

Ima Jézus Szent Véréhez

Szabadító imakérés

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Share
Bővebben...

Felajánló ima

Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlékezőtehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat mindenestül.

Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem: én pedig maradéktalanul visszaadom neked, és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd.

Nekem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást.

Ámen.

(Loyolai Szent Ignác felajánló imája)

Share

Naphimnusz

altMindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás,

Minden egyedül Téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Share
Bővebben...

Litánia az angyalokhoz

Hiszek benned, Uram, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében,
szentnek vallak Téged, egész Teremtés, minden ember nevében:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Share
Bővebben...

Kiengesztelődés

Jézussal az úton - kis lépések

Első lépés: én

Engedd meg, hogy maga Jézus gyógyítsa meg ezeket a belső sebeket, és azt se szégyelld, ha esetleg a könnyed is kicsordul. Próbálj meg a "bűnösöknek" teljes szívedből megbocsátani. Ha ez még nem megy, akkor tedd ezt engedelmességből, mert Jézus parancsba adta nekünk az "ellenségeink" szeretetét. Könyörögd ki Tőle az "ellenségszeretet" kegyelmét.

Share
Bővebben...

Imahadjárat

alt

Minden nagyobb cél érdekében igénybe vehető tevékenység, lelki háttérmunka.

Lépések

  • támadó harc szükségessége (imaséta és áldás)
  • Városjáró ima
  • dicsőítés, utána szabadító ima
  • szabadító szentmise (saját rokonságunk üdvösségéért)
  • böjtlánc, imalánc megszervezése
Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.