Szent Ágoston imája

altHozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el az  ellenséget  tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts  engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására!

Share

Közös ima előkészítése (Taizé)

altEgy-egy taizéi találkozó után gyakran fölmerül a kérdés: "Hogyan folytathatjuk otthon is a közös imát?" Ezen az oldalon néhány olyan fontos dolog található, amelyek az elmélkedő imát “soha véget nem érővé” teszi. Az imádság megkezdéséhez válasszunk egy vagy két dicsőítő éneket.
Share
Bővebben...

Ima és jó kedély

altAdj, Uram, jó emésztést! De legyen is mit emésztenem!
Adj testemnek egészséget, s persze szüntelen jó kedvet is, mert ez az egészség záloga!
Adj, Uram, ép lelket: lássam meg a jót és a tisztát! Ne türelmetlenkedjem a bűn miatt, de találjak utat, hogy legyőzzem azt!
Áldj meg olyan lélekkel, mely nem ismeri az unalmat, nem morog, nem sopánkodik és nem elégedetlen.

Share
Bővebben...

Szalézi Szent Ferenc imája

altMa, Istenem,  meg akarom  ismételni  ígéretemet, amelyet  a  keresztségben fogadtam: ellene  mondok  az  ördögnek, a  világnak,  az  érzékiségnek,  a pompának, a test kívánságainak. Igen, ebben a szándékomban egyúttal Neked szentelem egész lelkemet minden erejével, és testemet minden képességével.

Share

Szent Iréneusz imája

Szent IréneuszIstenünk, te  jóságos  vagy,  mert képességet  adtál  nekünk,  hogy  téged megismerjünk.

Te teremtetted a  mennyet és a földet.  Te vagy a  Mindenség Ura, az  egyedül igaz  Isten,  akin kívül  más  Isten nincs.  Urunk  Jézus Krisztus által  küldd  el  nekünk a  Szentlélek  országát!  Segíts  minden embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig  kitartson melletted!
 

Share

Avila Szent Teréz imája

altJézus Krisztusom, az örök Atyának Fia, Uram és királyom! Mit hagytál te  a világra, tieidre, mit örökölhettünk tőled? Mit mondhattál mást a magadénak a szenvedésen, gyötrelmeken és szégyenen kívül, a kereszten kívül,  melyen kínlódva fejezted be életed? Ha igazi gyermekeid akarunk  lenni, Uram,  ha örökségünkről  nem  akarunk lemondani, akkor  vállalnunk kell  a szenvedést  nekünk is,  s nem  szabad elmenekülnünk elõle!

Ámen.

Share

Imádság munka előtt

munkaSzentháromság  egy Isten, buzdíts, erősíts,  támogass kötelességeim teljesítésében, hogy a munka, amelyet Nevedben megkezdek, a Boldogságos  Szűz  és a mennyei  Szentek  közbenjárása által Istennek dicsőségére, nekem és embertársaimnak pedig lelki üdvösségére váljék.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Share

Szent Tamás imája

Szent TamásUram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azokmegragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak  tanulni!

Adj  tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!  

Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd  a vég sikeres  és  eredményes kimenetelét!

Share

Imádság az életért

imdásg életértÚrjézus, ki hűségesen meglátogatod és betöltöd Jelenléteddel

Egyházadat és az emberek történelmét,

aki Tested és Véred csodálatos Szentségében

az isteni élet részeseivé teszel minket,

és előre megízlelnünk engeded az Örök boldogság örömét –

imádunk és áldunk Téged.

Share
Bővebben...

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

alt

Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk legyél. Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben.

Járj közben értem Isten  előtt, Szent Rita! Te részesültél Urunk Jézus Krisztus  szenvedésében. Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy  az élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm minden szükségemben. Amen.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.