Szent Patrik imája

Szent PatrikUram, Jézus, járj előttem,

ha lankadok, állj mögöttem.

Pajzsként lebegj fölöttem,

jobbról, balról segíts engem.

Mindig téged keresselek,

mindig találkozzam veled,

minden léptemben szüntelen

Te, csak Te jöjj szembe velem.

Share
Bővebben...

Jeruzsálemi Szent Cirill imája

Jeruzsálemi Szent Ciril

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas,  te vagy a békesség, te  vagy   az egység,  te vagy  a  tisztaság, te  vagy a  jóság.  Atyja és  Ura vagy mindazoknak, akik  szívükben  békés  gondolatokat  táplálnak.  Adj  nekünk alázatosságot, reményt és  erős hitet! Add,  hogy a szeretet  Lelke, a  te Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben  közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy  boldognak nevezzen minket  szent  Fiad! Általa  és  vele legyen  neked dicsőség  és hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!

Share

Megújuló imaélet

Carlo Carretto"Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban" (Fil 4,6-7)

Share
Bővebben...

Engesztelő fohászok a káromkodások engeszteléséért

altÁldott legyen az Isten!

Áldott legyen szent neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus neve!

Share
Bővebben...

Idősek keresztútja

alt

"Mert éppenúgy kínálja áldását a vénkor, mint a boldog ifjúság: Ahogy sötétül alkonyat, ég csillagokkal megtelik, miket nem lát a nap." (Henry Wadsworth Longfellow)

Kezdő imádság

Istenem, a Te Fiad nem öregedett meg, így nem taníthat minket az öregedésről. Vagy mégis? Mit taníthat Jézus megváltó halála - korai halála - az előre haladott korról, egyedül létről, köszvényről, romló látásról, emelkedő árakról, alacsony nyugdíjról és a bizonytalanságok áradatáról, amelyek minden évben magasabbra csapnak fölöttünk? Annak ellenére, hogy Jézus nem öregedett meg, Jézus utolsó órái fontos és megrendítő tanulsággal szolgálnak nekem.

Share
Bővebben...

Romano Guardini imája

altSegíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek és ne  kerüljem el azt, aminek történnie kell!

Erősen szembe nézve a kereszttel,  mondom: Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni!

Share

Szent Metód imája

Szent Ciril és Szent MetódUram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd  Egyházadat, és egyesíts mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak  megvallásában. Sugalld szívükbe tanításod  szavát!

Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe.

Share

Szent Bernadett hálaimája

 BernadetteSoubirous

Köszönöm Neked Istenem, hogy apa és anya olyan szegények voltak, hogy a házunk (a malom) összeomlóban volt, és hogy mi olyan koszos bárányok voltunk. Köszönöm, hogy olyan haszontalan kenyérpusztító voltam, hogy csak a gyerekeket tudtam pucolni és a bárányokat őrizni. Köszönöm neked Istenem az államügyészt, a kornisszáriust, a csendőröket és Peyramale plébános kemény szavait. 

Share
Bővebben...

Életfelajánló fohász - vágyaink felajánlása

életfelajánlásIstenem! Felajánlom a vágyaimat a Te végtelen Irgalmas Szívednek, és a Te Édesanyád, a mi Mennyei Anyánk, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül átadom az életemet Neked... te formálj, te küldj és Te légy bennem az Élet! Áldott légy! Köszönöm! Ámen.

Share

Ima magyar népünkért

Szent Kereszt Templom Bucsuunnepe 22  BA csíkszeredai plébános imahadjáratot hirdetett, melyről saját blogján olvashatunk.

Share
Bővebben...

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
18 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

23 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
38 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.