Jerikó ostroma - imahadjárat

alt

Isten kegyelméből két évet töltöttem Brazíliában. Ott találkoztam a karizmatikus megújulás "Jerikó ostroma" elnevezésű programjával. Nagyon megtetszett. Gondoltam, hogy jó lenne hazahozni. Összeállítottam néhány oldalban, amit róla találtam. Mivel még ebben az évben külföldön dolgozom (Ausztriában), így csak innen a távolból tudom népszerűsíteni. Nagyon örülnék neki, ha otthon is ráéreznének az ízére.
Isten megáldjon titeket!

Share
Bővebben...

Szalézi Szent Ferenc imája

Szalézi Szent FerencUram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre! Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy akaratodat teljesítsem!

Share

Kilenced Boldog Apor Vilmoshoz

Boldog Apor VilmosApor Vilmos életét adta mások gyermekeiért, asszonyaiért! Alázattal kérjük, mint első kanonizált székely vértanút, hogy védelmezze családjaink tisztaságát, épségét, segítsen szorosan fogni szeretteink kezét, és azt el nem engedni bármilyen veszély, csábítás, nehézség közepette. Imádkozó lélekkel járjuk hosszan Boldog Vilmos püspök életét e kilenced átelmélkedésével, azzal a biztos hittel, hogy minden fohászunk, könyörgésünk meghallgatásra talál.

Share
Bővebben...

Szent Teréz imája

Szent TerézÉn Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök  Hozzád, hogy a Benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az engem felemésszen, és a Te szeretetednek vértanújává tegyen.

Igen, így akarok  elkészülni rá, hogy  Előtted megjelenhessek: a  szeretet mártírhalálával akarok meghalni, s így  egyenest a Te irgalmas szereteted karjaiba repülni.

Share

Szent Patrik imája

Szent PatrikUram, Jézus, járj előttem,

ha lankadok, állj mögöttem.

Pajzsként lebegj fölöttem,

jobbról, balról segíts engem.

Mindig téged keresselek,

mindig találkozzam veled,

minden léptemben szüntelen

Te, csak Te jöjj szembe velem.

Share
Bővebben...

Jeruzsálemi Szent Cirill imája

Jeruzsálemi Szent CirilUrunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas,  te vagy a békesség, te  vagy   az egység,  te vagy  a  tisztaság, te  vagy a  jóság.  Atyja és  Ura vagy mindazoknak, akik  szívükben  békés  gondolatokat  táplálnak.  Adj  nekünk alázatosságot, reményt és  erős hitet! Add,  hogy a szeretet  Lelke, a  te Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben  közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy  boldognak nevezzen minket  szent  Fiad! Általa  és  vele legyen  neked dicsőség  és hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!

Share

Megújuló imaélet

Carlo Carretto"Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban" (Fil 4,6-7)

Share
Bővebben...

Engesztelő fohászok a káromkodások engeszteléséért

altÁldott legyen az Isten!

Áldott legyen szent neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus neve!

Share
Bővebben...

Idősek keresztútja

alt

"Mert éppenúgy kínálja áldását a vénkor, mint a boldog ifjúság: Ahogy sötétül alkonyat, ég csillagokkal megtelik, miket nem lát a nap." (Henry Wadsworth Longfellow)

Kezdő imádság

Istenem, a Te Fiad nem öregedett meg, így nem taníthat minket az öregedésről. Vagy mégis? Mit taníthat Jézus megváltó halála - korai halála - az előre haladott korról, egyedül létről, köszvényről, romló látásról, emelkedő árakról, alacsony nyugdíjról és a bizonytalanságok áradatáról, amelyek minden évben magasabbra csapnak fölöttünk? Annak ellenére, hogy Jézus nem öregedett meg, Jézus utolsó órái fontos és megrendítő tanulsággal szolgálnak nekem.

Share
Bővebben...

Romano Guardini imája

altSegíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek és ne  kerüljem el azt, aminek történnie kell!

Erősen szembe nézve a kereszttel,  mondom: Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni!

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.