Alexandriai Szent Kelemen imája

Alexandriai Szent KelemenLégy kegyes gyermekeidhez, isteni  Nevelőnk! Add, hogy parancsaid  hűséges követői legyünk, a Te képmásodra  hasonlítsunk, és amennyire rajtunk  áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk  meg.  Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba!

Share
Bővebben...

Ima lelkivezetőért

Varga Laci atya,,Mindent meg tudok tenni abban, aki nekem erőt ad.” (Fil 4,13)

Uram! Te vagy a kezdet és a vég. Imádkozom azért, hogy jelen legyél teljes egészében az életemben. Meg szeretnélek érteni, le szeretnélek fordítani a hétköznapokra. Mert csodálattal nézem fenségedet, de távol állok Tőled. Ez vagyok. Megszülettem, s a teremtett világ részévé lettem. Tudnom kell, mielőtt meghalok, hogy mi is az, amit alkottál. Add nekem titkait, hogy fölfogjam, s belőle merítsek hitet és erőt. Törékeny  vagyok,  szeretlek  mégis.  Egyedül  leszek,  önmagamra  kulcsolódok.  A  képed  itt  van bennem, hordozom a szívemben, mégis úgy érzem, nem érlek el…

Share
Bővebben...

Boldog Kalkuttai Teréz imája

Kalkuttai TerézEljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be  gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém  rejtett zugait, és  adj nekem erőt  azokért,  akiknek szükségük van rám.
  

Share

Ima megszületendő gyermekért

ima gyermekért

Én, .................... (név), elkötelezem magam a Mindenható Úristen előtt, hogy naponta imádkozom ...................... -ért( a várandós anya neve), az ő meg nem született kisbabájáért, a gyerek apjáért és testvéreiért.

Share
Bővebben...

Szent Ágoston imája

Szent ÁgostonHozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és  kicsinységem tudatában  hálát adok  neked,  s egész  lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására!

Share

Szalézi Szent Ferenc imája

Szalézi Szent FerencUram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet, hogy a másikat mindig jobban  szeressük, mint  saját magunkat.  

Share
Bővebben...

Boldog XXIII. János pápa imája

Boldog XXIII. János pápaÓ Vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által  megkezdett művet, tégy minket erőssé,  imádkozz velünk az  egész világért! Add,  hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére, adj  lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden, Krisztus vére által megváltott  népet és  embert, az Ő örökségét.  Törd le  bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a  szent alázat régióiba, töltsön  el minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi  kötelékne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését!

Share

Boldog Charles de Foucauld imája

Charles de FoucauldIstenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig.  Segíts, Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge, határozatlan, elbágyadt  embert, és „teremts bennem új  szívet”!

Share
Bővebben...

Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért

alt

Szent kilencedet akkor szoktunk kezdeni, amikor valami rendkívül fontos ügyünkben a megdicsőült Egyház valamelyik tagjának közbenjárását kérjük. Amikor testvéreinkre, a szentekre gondolunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ők is olyan földi emberek voltak, mint mi: esendők, gyöngék, akik minden pillanatban rászorultak az őket végtelenül szerető Isten irgalmára.

Nekik is nagyon sokszor nehéz volt ez a földi élet, azonban ,,megharcolták a jó harcot'', kiállták a próbát, és Isten kegyelméből eljutottak a célba: a Szentháromság boldog színelátására.

Share
Bővebben...

Jézus Krisztus keresztútja

keresztútJertek, hívek, a szent keresztútra,
Gondoljunk a szenvedő Urunkra,
Öleljük át véres keresztfáját,
Sirassuk meg keserves halálát.

Bevezető ima

Jézus Krisztus a keresztút állomásaiban Pilátus ítélőszékétől a Kálvária közelében - húsvét napján üresnek bizonyult sírjáig – történt események emlékét hagyta ránk. A keresztút üzenetéből kétezer év óta tanul élni az ő népe. 
Végigjárjuk állomásait, hogy élni, halni tudjunk a világban, amelyben Testvérünk, Eszményünk és Megváltónk lett. 
Tanítson bennünket a keresztet hordozó Krisztus útja Isten akaratához minden körülmény között hűséges és üdvösséges életre. 
Amen. 
Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.