Szent Domonkos imamódjai

Szent DomonkosSzent Domonkos kilenc imamódja - 1.

1. „Szent Domonkos 9 imamódjá”-nak szövege, ahogyan az ma latinul hozzáférhető, egy XIII. századi domonkosra – valószínűleg a Tuscanellából való Aldobrandinusra – vezethető vissza. Egyértelműen a bolognai szentté avatási per tanúvallomásai inspirálják. E szöveg kézírásban csak az 1300 körüli időkből maradt fenn, legtöbbször mint apoldai Dietrich (kb. 1297) „A szent legendája” c. művének függeléke.

Share
Bővebben...

Svéd Szent Brigitta imája

Svéd Szent BrigittaMindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket már gyermekkorom óta  hordok. Sírok,  mert haszontalanul telt  el az  idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra pazaroltam.

Share
Bővebben...

Szent Ciprián imája

Szent CipriánMilyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy minket is fiaknak hívnak.

Share
Bővebben...

Édesapák imája Szent Józsefhez

alt

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:

- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.

Share
Bővebben...

Idősek imája

altUram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Share
Bővebben...

Keresztút a Kissomlyó oldalában (Jézus hágója)

altMinden búcsújáró helyen van keresztút. Csíksomylón ezt a Kissomlyó nyugati oldalán állították fel. Az állomások egy-egy személy vagy búcsús csoport hitét és áldozatkészségét hirdetik. Székely népünk áhítattal járta és járja Krisztus keresztútját, a maga keresztútját egyesíti vele.

Share
Bővebben...

Szent Ágoston imája

altHozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el az  ellenséget  tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts  engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására!

Share

Közös ima előkészítése (Taizé)

altEgy-egy taizéi találkozó után gyakran fölmerül a kérdés: "Hogyan folytathatjuk otthon is a közös imát?" Ezen az oldalon néhány olyan fontos dolog található, amelyek az elmélkedő imát “soha véget nem érővé” teszi. Az imádság megkezdéséhez válasszunk egy vagy két dicsőítő éneket.
Share
Bővebben...

Ima és jó kedély

altAdj, Uram, jó emésztést! De legyen is mit emésztenem!
Adj testemnek egészséget, s persze szüntelen jó kedvet is, mert ez az egészség záloga!
Adj, Uram, ép lelket: lássam meg a jót és a tisztát! Ne türelmetlenkedjem a bűn miatt, de találjak utat, hogy legyőzzem azt!
Áldj meg olyan lélekkel, mely nem ismeri az unalmat, nem morog, nem sopánkodik és nem elégedetlen.

Share
Bővebben...

Szalézi Szent Ferenc imája

altMa, Istenem,  meg akarom  ismételni  ígéretemet, amelyet  a  keresztségben fogadtam: ellene  mondok  az  ördögnek, a  világnak,  az  érzékiségnek,  a pompának, a test kívánságainak. Igen, ebben a szándékomban egyúttal Neked szentelem egész lelkemet minden erejével, és testemet minden képességével.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.