Boldog Kalkuttai Teréz imája

Kalkuttai TerézEljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be  gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém  rejtett zugait, és  adj nekem erőt  azokért,  akiknek szükségük van rám.
  

Share

Ima megszületendő gyermekért

ima gyermekért

Én, .................... (név), elkötelezem magam a Mindenható Úristen előtt, hogy naponta imádkozom ...................... -ért( a várandós anya neve), az ő meg nem született kisbabájáért, a gyerek apjáért és testvéreiért.

Share
Bővebben...

Szent Ágoston imája

Szent ÁgostonHozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és  kicsinységem tudatában  hálát adok  neked,  s egész  lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására!

Share

Szalézi Szent Ferenc imája

Szalézi Szent FerencUram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet, hogy a másikat mindig jobban  szeressük, mint  saját magunkat.  

Share
Bővebben...

Boldog XXIII. János pápa imája

Boldog XXIII. János pápaÓ Vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által  megkezdett művet, tégy minket erőssé,  imádkozz velünk az  egész világért! Add,  hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére, adj  lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden, Krisztus vére által megváltott  népet és  embert, az Ő örökségét.  Törd le  bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a  szent alázat régióiba, töltsön  el minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi  kötelékne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését!

Share

Boldog Charles de Foucauld imája

Charles de FoucauldIstenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig.  Segíts, Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge, határozatlan, elbágyadt  embert, és „teremts bennem új  szívet”!

Share
Bővebben...

Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért

alt

Szent kilencedet akkor szoktunk kezdeni, amikor valami rendkívül fontos ügyünkben a megdicsőült Egyház valamelyik tagjának közbenjárását kérjük. Amikor testvéreinkre, a szentekre gondolunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ők is olyan földi emberek voltak, mint mi: esendők, gyöngék, akik minden pillanatban rászorultak az őket végtelenül szerető Isten irgalmára.

Nekik is nagyon sokszor nehéz volt ez a földi élet, azonban ,,megharcolták a jó harcot'', kiállták a próbát, és Isten kegyelméből eljutottak a célba: a Szentháromság boldog színelátására.

Share
Bővebben...

Jézus Krisztus keresztútja

keresztútJertek, hívek, a szent keresztútra,
Gondoljunk a szenvedő Urunkra,
Öleljük át véres keresztfáját,
Sirassuk meg keserves halálát.

Bevezető ima

Jézus Krisztus a keresztút állomásaiban Pilátus ítélőszékétől a Kálvária közelében - húsvét napján üresnek bizonyult sírjáig – történt események emlékét hagyta ránk. A keresztút üzenetéből kétezer év óta tanul élni az ő népe. 
Végigjárjuk állomásait, hogy élni, halni tudjunk a világban, amelyben Testvérünk, Eszményünk és Megváltónk lett. 
Tanítson bennünket a keresztet hordozó Krisztus útja Isten akaratához minden körülmény között hűséges és üdvösséges életre. 
Amen. 
Share
Bővebben...

Jerikó ostroma - imahadjárat

alt

Isten kegyelméből két évet töltöttem Brazíliában. Ott találkoztam a karizmatikus megújulás "Jerikó ostroma" elnevezésű programjával. Nagyon megtetszett. Gondoltam, hogy jó lenne hazahozni. Összeállítottam néhány oldalban, amit róla találtam. Mivel még ebben az évben külföldön dolgozom (Ausztriában), így csak innen a távolból tudom népszerűsíteni. Nagyon örülnék neki, ha otthon is ráéreznének az ízére.
Isten megáldjon titeket!

Share
Bővebben...

Vianney Szent János imája

Vianney Szent JánosJézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok  lakni, szíveddel  akarok  szeretni,  szívedben  akarok  élni. Szívedből akarom meríteni az  igazi  szeretetet,  mely  felemészti  szívemet:  benne  erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom,  szívem a te szíved szeretetének oltára  legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.