A Szentlélek ajándékaiért

altSzentlélek, isteni Védelmező, kérlek, kapcsold szívemet örökre Jézushoz a szeretet azon kötelékével, amellyel Te az Atyát és a Fiút egyesíted.

Share
Bővebben...

A Szentlélek hét ajándékáért

altKérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajtad nyugodott.

Share
Bővebben...

A Lélek jóságával

altUram, Jézus Krisztus, add meg nekünk a szentségnek, világosságnak, vigasztalásnak és egységnek Lelkét a tisztátalanság, a tudatlanság, a nyomorúság és az egyenetlenség ellen, melyeket ősszülőink bűne ránk idézett, tisztítson meg, világosítson meg, óvjon és egyesítsen minket tüzével, hogy Téged szeressen a mi akaratunk és a te igédet kövessék tetteink, nem a világéit, a testéit vagy az ördögéit; és hogy te, ó Bölcsesség, hozzánk jöjj, az Atya hatalmával és a Lélek jóságával.

Share
Bővebben...

Égess engem tisztára

altSzentlélek Úristen, aki mindenható vagy és a legfőbb Atyával és Fiúval egylényegű és egyformán örökkévaló és aki mindkettőjüktől kimondhatatlanul származol, méltóztassál szívembe szállani és el, csodálatos Megvilágosító, gyarlóságomnak sötétségét, hogy az Istennek Igéjét, üdvösségem szerzőjét, mindig lelkemben hordozzam.

Share
Bővebben...

A Szentlélek segítségül hívása

alt

Mennyei Király, Vigasztaló,
Igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

(IlI. —IV. század)

Forrás: Új Ember Füzetek (7), Szentlélek imafüzet, é.n.

Share

Ima a Szentlélekhez

altÓ isteni Szeretet! Szent közössége a mindenható Atyának és a boldog Fiúnak; mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasztalója, szállj az én lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó világosságod fényével vidítsd fel elhanyagolt belsőmnek homályos zugait, ó kegyes vendég, és tedd termékennyé harmatod bőségével a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet.

Share
Bővebben...

Pio atya további imái

altParatus sum, Domine!

Készen vagyok Szívemmel, lelkemmel készen vagyok;
Uram, minden úgy történjék, ahogy
Te akarod!

Ha azt akarod, legyek egészséges!
Ám vállalom a fájdalmat, kínt, betegséget...
Éljek, ha éltetsz, de örömmel meghalok,
Ha ez akaratod!

Share
Bővebben...

Pio atya rózsafüzére

alt

Egy segítőkész testvérem észrevételei nyomán az alábbi kiegészítéseket kérem figyelembe venni.

A domonkos rózsafüzér megfelel a hagyományos öttizedes rózsafüzérnek. A világosság titkainak betoldása óta "négykörös" a teljes rózsafüzér, ezért 150 helyett 200-szor imádkozzuk el az imákat. Az eredeti könyszövegben szereplő Szent Mihály imát kicseréltük a mai hivatalos változatra.

Share
Bővebben...

Ima a Szentlélekhez (2)

altLélegezz bennem Szentlélek,
Hogy szentül gondolkozzam.
Működj bennem Szentlélek,
Hogy én is szent lehessek.
Vonzd a szívemet, Szentlélek,
Hogy csak szentet szeressek.
Erősíts meg, Szentlélek
Hogy a szentet megőrizzem.

Share
Bővebben...

Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlotta az egész világot

altA vasárnapi szentmise végén Ferenc pápa a Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlotta az egész világot

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.