Ima árvíz idején

altKönyörögjünk az Úrhoz!
Uram irgalmazz!

Uralkodó Istenünk, aki egykor meghallgattad a Te szolgád, Illés próféta kérését, és egy időre bezárult az ég, most is, emberszerető Teremtőnk, könyörületes Urunk, tekints le ránk, alázatos és méltatlan szolgáid alázatos kérésére, s mint irgalmas, nézd el vétkeinket, a Te emberszeretetedért adj felhőtlen időt és napsütést egész népednek, amely várja és könyörög a Te irgalmadért.

Share
Bővebben...

Ima a csíksomlyói segítő Szűz Máriához

altÜdvözlégy csíksomlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó Anyja!

Íme kegyszobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.
Share
Bővebben...

Add meg nekem, Uram

altAdd meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban vessenek meg engem, s ne tudjanak  rólam a te szereteted miatt!

Add, hogy minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül  te vagy a nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.

Share

Rózsafüzér a Szentlélek ajándékainak elnyeréséért

alt(héthetedes)

FELÉPÍTÉSE:
Érem
Bevezetés (1+3 szem)
7 heted (7-szer 1+7 szem)

Befejezés

A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés
Éremre:
Szentlélek Úristen, gyullaszd lángra az én hideg szívemet az isteni szeretet tüzével, és add meg nekem a kegyelmet, hogy töredelmes, önmegtagadó és tiszta életemmel a Te hét szent ajándékod elnyerésére magamat előkészítsem!

Share
Bővebben...

Szentlélek hívó ima (Szeretetláng)

Szentlélek

Jöjj Szentlélek Úristen és töltsd be lelkemet a Te Lelkeddel.

Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka.

Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a Szeretetláng iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka.

Share
Bővebben...

Boldog Kalkuttai Teréz imája

altEljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat  barátságod biztonságának tudatában végezhessem.

Töltsd be  gondolataimat,  hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott  sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

Share

Szent Iréneusz imája

altUram, nem azért hívsz követésedre, mintha szükséged volna szolgálatunkra, hanem egyedül azért, hogy üdvösségünkről gondoskodj. A te követésed, Uram, azt jelenti, hogy részesedünk az üdvösségben, fényed követése pedig,  hogy felfogjuk világosságodat.

Share
Bővebben...

Teréz anya imája

altUram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem  és   irigységem gazdagon burjánzik, szabadíts meg önmagamtól!  

Uram, ha véletlenül összekeverem a mennyek országát e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak!

Share

Holnap kezdődik a Szentlélek-váró kilenced

dove

Az imafüzet megrendelhető a Szent Gellért Kiadótól. A szerk.

Szentlélek-kilenced

1. nap    

 Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Share
Bővebben...

Szent Cirill imája

altUrunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas,  te vagy a békesség, te  vagy az egység,  te vagy  a  tisztaság, te  vagy a  jóság Atyja és  Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.