Húsvéti stációk

altBalázs atya letölthető kiadványai közül ajánljuk ezt a keresztutat. A szerk.

Első stáció – Jézus föltámad halottaiból

A nyitott sír tanúsága

Előimádkozó: Méltó a Bárány, akit megöltek,

Nép: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Share
Bővebben...

Magyar Kálvária

altKeresztút a Pécsi Kálvárián (1996. március 15.)

A keresztfához megyek…

Urunk, Jézus Krisztus!

Amint ma egybeesik keresztútjárásunk nemzeti ünnepünkkel, úgy járta és járja a magyar nép keresztútját ezeréves múltunkban és jelenünkben. De Te, Uram, velünk voltál és velünk vagy küzdelmeinkben, szenvedéseinkben, eleséseinkben. Töviskoronás, szenvedő arcodból sugárzik a „lélek készsége”, mely erőt és bátorítást adott és ad nemzetünk keresztútjárásában. Ezt az erőt kérjük szegény, sokat szenvedett és ma is a kibontakozásért vajúdó hazánknak és szomorú szívű magyarjaidnak. Szeretnénk magasba emelni áldott keresztedet és koronás nemzeti zászlónkat, és így könyörögni a szenvedésekben kiérdemelt diadalért. Hazánk feltámadásáért. Fogadd el ezt a keresztutat engesztelésül magyar hazánkért és magyar népünkért. Ámen.

Share
Bővebben...

Imádság a tisztaságért

altImádandó isteni Lélek, neked gyönyörűséged a tiszta és ártatlan lelkekben tartózkodni, melyeket templomul méltóztattál felszentelni magadnak. Tudom, Uram, hogy senki sem élhet megtartóztatásban, ha te nem segíted kegyelmeddel; de azt is tudom, hogy ezt a Te ajándékodat szívesen megadod minden kérőnek.

Share
Bővebben...

Imádság a reményről

altAdj nekünk, Uram, látó szemet, szerető szívet és mély lélegzetet.

Amikor látó szemet kérünk tőled, ezért könyörgünk: add nekünk a Te szemedet, hogy mint Te, úgy lássuk a világot, az embereket és történelmüket, és a magunk élete történetét.

Share
Bővebben...

Szentáldozás utáni ima

altSzentháromság egy Isten!
Hálát adunk neked szereteted vonzásáért és a hit kegyelméért, amely által megismerhetünk téged, irgalmas és igaz Istenünket.
Köszönjük, hogy Jézusban megmutattad a hit győzelmes erejét, és Őt követve növekedhetünk az Isten- és az emberszeretetben.

Share
Bővebben...

Imádság a szent őrangyalhoz

altIsten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon. Ámen.

P. Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal.
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Share
Bővebben...

Hálát adunk, Urunk

altUrunk Jézus!

hálát adunk Neked, hogy Szentleíkedet elküldötted. Hálát adunk Urunk, hogy tüzet bocsátottál a földre és azt akarod, hogy föllobbanjon.

Kérünk Urunk, lobbantsd föl a mi szívünkben is a Lélek tüzét. Kérünk Urunk, hogy ne engedj el a templomból addig, amíg el nem vetjük magunktól a fölösleges haszontalan dolgokat.

Share
Bővebben...

Szent Patrik kódexbeli áldás

alt

Az Úr legyen előtted,
    hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
    hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
    hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.

Share
Bővebben...

XXIII. János pápa reggeli imája

altMennyei Atyám!
Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd!

Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.

Share
Bővebben...

A megszentelődés titka

Mercier érsek síremléke a Szent Rumbold-katedrálisbanFelfedem nektek a megszentelődés és a boldogság titkát. Ezt el lehet érni a következők megtételével: kapcsold ki minden nap pár percre képzelőerődet, zárd be szemed és füled a világ minden képe és hangja előtt, így vissza tudsz vonulni teljesen megkeresztelt lelked szent talajára, ami a benned lévő Szentlélek temploma.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.