Grignon Szent Lajos felajánló imája

altÖnmagunk tökéletes felajánlása Jézus Krisztusnak Szűz Mária keze által

Jézusom, én, mint hűtlen bűnös gyermeked, Előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bármikor és bármilyen ravasz módon közeledne is.

Share
Bővebben...

Felajánló ima (életfelajánlás)

altDrága Mennyei Atyám!

Jézus Krisztus nevében jövök Hozzád. Megvallom, hogy Te vagy a világ Teremtője, Te vagy Teremtőm és Gondviselőm. Te végtelen szeretetedből hívtál életre, mindig szerető gondviseléssel fordultál felém. Most megköszönöm Neked az életemet. Köszönöm a születésemet. Köszönöm Neked, hogy Jézus Krisztus által gyermekeddé fogadtál engem a keresztségben.

Hálát adok azért, hogy Te kezdettől elfogadtál engem. Ezért elutasítok minden elutasítottság-érzetet, és elvetem magamtól azt, hogy mások nem fogadtak el, és azt, amikor magamat nem tudtam elfogadni. Te úgy szeretsz engem, Atyám, ahogy vagyok. Ezért most én is elfogadom kezedből magamat. Nem vonhatom kétségbe a Te szeretetedet. Ezért elfogadom magamat kedves teremtményednek, kérem kegyelmedet, hogy olyanná válhassak, mint szent Fiad, Jézus Krisztus.

Az ima letölthető itt.

Share

Hat imádság a húsvét utáni hétre

alt

„Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” (Mt 28,5-7)

Szerintem még nincs vége a húsvétnak számomra. Tudom, hogy mi e szent nap dicső üzenete általában a világnak.

De Jézus mit szeretne nekem külön tudtomra adni, miről akarja, hogy gondolkozzam, elmélkedjem az évnek ebben a meghatározó szakaszában? Az új kezdet időszakában.

Share
Bővebben...

Családok keresztútja

alt

1. Pilátus halálra ítéli Jézust

A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben vagy a gyermek jogán.

Share
Bővebben...

Szent Pio imája a Szűzanyához

altMária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk!

Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket.

Share
Bővebben...

Keresztút

altMészáros Gábor (+2008) piarista paptanár növendékeinek 1989-ben tartott keresztúti elmélkedése

I. Állomás: Jézust halálra ítélik

A felbőszített, lincshangulatú tömeg a halálát kívánja. Hamis a vád, hazug a lefolytatott eljárás. De kell a látszat, a jogszerűség látszata; de majd a jogot is lábbal tiporják. Hogy meglegyen a justizmord is, és vele együtt az igazság halála. Koncepciós per a javából: védelem nincs; ha volna is, tudjuk, túltenne a vádbeszéden.

Share
Bővebben...

Napkezdő ima

alt

Drága Mennyei Atyám!

Felajánlom neked a mai napomat, minden örömét és bosszúságát, sikerét és kudarcát. Mindazt, ami ér, a Te kezedből jövőként elfogadom, mert tudom, hogy szeretsz és mindent a javamra fordítasz. Legyen meg a Te akaratod! Te légy az Úr mai napon! Ámen.

Share
Bővebben...

Lelki adoptálás

alt„Ó Mária, ki az új világ hajnala és az élők Anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét” (Szent II. János Pál: Evangelium Vitae)

A lelki adoptálás lényege szerint Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, és egyedül Általa ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva, törvényes családi körülmények között nőhessen fel.
Share
Bővebben...

Így imádkozza a keresztutat egy abortuszra ítélt magzat

inside2I.  Jézust halálra ítélik 

Szüleimet a testiség kötötte össze. Mielőtt megszülettem volna, már halálra ítéllek. Nem a szeretet, hanem az önzés hívott az életre. Egyedül Isten szeret engem! 

II. Jézus vállára veszi a keresztet 

Anyám megkapta az abortusz beutalót a kórházba. A meg nem születettnek szégyenbélyegét viselem. Szüleim átkoznak... Valaki talán imádkozik értem?! 

III. Jézus először esik el a kereszttel 

Az emberek manapság nem ismernek el hozzájuk hasonlónak. Én csak egy nem kívánatos terhességnek vagyok az esete. Egy baleset, melyet könnyen ki lehet javítani. Csak Isten fogad el engem egyedül! 

Share
Bővebben...

Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet

altKiárasztom Lelkemet minden hűséges követőmre" {Joel 2,29)

Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet,
és általa megeleveníted Egyházadat.
Hálát adok, hogy Szentlelked által,
szüntelenül magadhoz vonzod szívemet,
és így a hitben tied lehetek,
hálát adok a Lélekért, aki elfordít minden rossztól
és odavezet a jóhoz, a Te igazságodhoz.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.