A Szentlélek segítségül hívása

alt

Mennyei Király, Vigasztaló,
Igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

(IlI. —IV. század)

Forrás: Új Ember Füzetek (7), Szentlélek imafüzet, é.n.

Share

Ima a Szentlélekhez

altÓ isteni Szeretet! Szent közössége a mindenható Atyának és a boldog Fiúnak; mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasztalója, szállj az én lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó világosságod fényével vidítsd fel elhanyagolt belsőmnek homályos zugait, ó kegyes vendég, és tedd termékennyé harmatod bőségével a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet.

Share
Bővebben...

Pio atya további imái

altParatus sum, Domine!

Készen vagyok Szívemmel, lelkemmel készen vagyok;
Uram, minden úgy történjék, ahogy
Te akarod!

Ha azt akarod, legyek egészséges!
Ám vállalom a fájdalmat, kínt, betegséget...
Éljek, ha éltetsz, de örömmel meghalok,
Ha ez akaratod!

Share
Bővebben...

Pio atya rózsafüzére

alt

Egy segítőkész testvérem észrevételei nyomán az alábbi kiegészítéseket kérem figyelembe venni.

A domonkos rózsafüzér megfelel a hagyományos öttizedes rózsafüzérnek. A világosság titkainak betoldása óta "négykörös" a teljes rózsafüzér, ezért 150 helyett 200-szor imádkozzuk el az imákat. Az eredeti könyszövegben szereplő Szent Mihály imát kicseréltük a mai hivatalos változatra.

Share
Bővebben...

Ima a Szentlélekhez (2)

altLélegezz bennem Szentlélek,
Hogy szentül gondolkozzam.
Működj bennem Szentlélek,
Hogy én is szent lehessek.
Vonzd a szívemet, Szentlélek,
Hogy csak szentet szeressek.
Erősíts meg, Szentlélek
Hogy a szentet megőrizzem.

Share
Bővebben...

Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlotta az egész világot

altA vasárnapi szentmise végén Ferenc pápa a Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlotta az egész világot

Share
Bővebben...

Keresztény orvosok imája

alt

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad, Megváltónk által új életet és reményt nyertünk! Szentlelked vezessen ma munkánkban! Segíts, hogy orvosi hivatásunkat szeretetben, bölcsességben és tisztességben teljesítsük!

Share
Bővebben...

Bíborosi imaszándék

biboro1

December:

Imádkozzunk a keresőkért, akik érzik, hogy hiányzik valami az életükből, akik szeretnének melegséget, értelmet, fényt a mindennapi életükben, akik szomjaznak Isten szeretetére, hogy megkaphassák karácsonykor az emberré lett Isten közelségét, szeretetét, és ezt megőrizzék a szívükben egész éven át.
 

November:

Imádkozzunk püspökeinkért és papjainkért, hogy Szent Márton példáját követve önzetlen szeretettel keressék a rájuk bízottak üdvösségét.

Október:

Kérjük Istentől a felelősségérzet és a segítő szeretet ajándékát, hogy hiteles tanúi lehessünk a világban.

Szeptember:

Ahogy Szűz Mária közbenjárására népünk hajdan megszabadult a létét fenyegető veszedelmektől, úgy érezzük meg mi is a Gondviselő Isten védelmét és szeretetét életünkben.

Augusztus:

Hogy Szent István király öröksége felelős szeretetben kapcsolja össze Közép-Európa népeit!

Július:

Hogy a krakkói ifjúsági világtalálkozó résztvevői új ösztönzést kapjanak hitükben és élethivatásukban!

Június:

Hogy katolikus iskoláink és óvodáink tanárai, munkatársai és növendékei Krisztus igazságától és szeretetétől megvilágosítva egyre tökéletesebb emberekké váljanak!

Május:

Hogy a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretettel és bölcsességgel készüljenek fel a családok gondozásának megújult feladatára.

Április:

Hogy egyházmegyénk és a magyar egyház az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve megújuljon hitében és lelkületében.

Március:

Hogy megtaláljuk és segítsük azokat, akik a környezetünkben rászorulnak irgalmas szeretetünkre.

2016 Február:

Hogy az Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének.

 


 

Share
Bővebben...

Imádság a vezetőkért

alt(A kiadó megjegyzése: Charles Monroe, az amerikai Tenessee-beli Chattanooga CBMC tagja adta közre ezt a John O’Donohue által írt vers-imát.)

Adassék nektek kegyelem és bölcsesség
a jócselekedetekre, hogy megtanuljátok
megkülönböztetni, mi személyes,  
és mi nem az.

Share
Bővebben...

Családapa imája

altMennyei Atyám! Te úgy rendelted,
hogy családot alapítsak.
Engedd fölismernem az igazán keresztény
család értelmét és feladatát.
Kérlek, állj mellettem, hogy családomat
isteni tetszésed szerint helyesen vezethessem,
és enyéimnek mindenkor és mindenben
a legjobb példával szolgálhassak.
Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.