Morus Tamás imája

altUram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!

Adj nekem Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és helyes, ne féljek a gonoszság támadásától és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!

Share
Bővebben...

Fausztina nővér imái

altÓ, tiszta szándékunkban rejlő kimeríthetetlen kincs, ki minden cselekedetünket tökéletessé és Istennek tetszővé teszed. Ó, Jézus, Te tudod, milyen gyenge vagyok, ezért légy mindig velem, irányítsd cselekedeteimet és egész lényemet.

Legjobb Mesterem! Jézusom, valóban félelem fog el, mikor nyomorúságos voltomat tapasztalom, de ugyanakkor nyugalom is, mert végtelen irgalmadat is látom, mely egy egész örökkévalóssággal nagyobb, mint az én nyomorúságom. Hatalmad beborít és megismerésed öröme áraszt el, ó, változhatatlan Valóság!

Share
Bővebben...

Aquinói Szent Tamás imája

altUram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!

Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!

Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét!

Share

Ima a hét főbűn leküzdéséért

alt A hét főbűn leküzdéséért
        A kevélység
        A fösvénység
        A bujaság
        Az irigység
        A torkosság
        A harag
        A jóra való restség

Share
Bővebben...

Galgani Szent Gemma imája

altPillants rám a legszentebb lábadnál, Ó drága Jézus, hogy kifejezzem Neked hálámat azért a folyamatos pártfogásért, amellyel megajándékoztál engem, és továbbra is meg kívánsz ajándékozni.

Share
Bővebben...

Néri Szent Fülöp imája

altÓ, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet!

Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom.

Share
Bővebben...

Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket

altUram, bocsásd meg vétkeinket. Nem úgy, ahogy mi szoktunk megbocsátani, kényszeredetten, vagy számítgatva, hanem a Te irgalmasságod (nagylelkűséged) szerint. Bocsáss meg úgy, hogy szelíd jóságoddal és gyöngeségeddel találkozzunk.

Share
Bővebben...

Imádság gyógyulásért

altJézus, Te hordoztad a mi betegségeinket, és magadra vetted a mi fájdalmainkat. Te viselted bűneink következményeit - ezért vagyunk mi megmentve. A Te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk Téged: moss tisztára minket a Te drága Véreddel, és szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől, vétkeinktől! A keresztség vize által, amely a Te megnyitott Szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újítsd meg és növeld Beléd vetett hitünket.

Share
Bővebben...

Elsőpéntek - Jézus Szíve tisztelet napja

altAlacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteken gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett.

Share
Bővebben...

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért

alt

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS"amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség, nem lehet kétséges sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.