Imádság a tisztaságért

tisztaságImádandó isteni Lélek, neked gyönyörűséged a tiszta és ártatlan lelkekben tartózkodni, melyeket templomul méltóztattál felszentelni magadnak. Tudom, Uram, hogy senki sem élhet megtartóztatásban, ha te nem segíted kegyelmeddel; de azt is tudom, hogy ezt a Te ajándékodat szívesen megadod minden kérőnek.

Share
Bővebben...

Imádság az őrzőangyalhoz

altŐrző Angyalom, kit Isten rendelt oltalmazómul,
köszönöm, hogy mindig és most is velem vagy.

Add, hogy minden időben és helyzetben
tudatosíthassam segítő jelenlétedet,
és belőle erőt meríthessek.

Share
Bővebben...

Fohász a Szentlélekhez

altÓ Szentlélek-Isten, szentelj meg engem!
Isten iránti szeretet, eméssz meg engem!
Az igazság útján vezérelj engem!
Mária, jó Anyám, tekints kegyesen rám,
És Jézusoddal áldj meg engem!
Minden csalódástól és veszélytől,
Minden őrizz meg engem!

Share
Bővebben...

Ferenc pápa imája az apostoli exhortáció végén

altSzűz és anya, Mária,    
akit a Szentlélek indított,  
hogy alázatos hited erejével
befogadd, az élet Igéjét
segíts, hogy  úgy mondjuk ki
a magunk  „legyen”szavát,
a sürgető hívásnak,
hogy hirdessük Jézus örömhírét,
ahogyan te adtad át önmagadat
az Örökkévalónak!

Share
Bővebben...

Isten Lelke, Szentlélek!

altÓ, Istenem, az idő tele van szorongattatással. Krisztust sokan nem ismerik el már Istennek. Ám mégis - Krisztus soha nem lépdelt még át hatalmasabban az időn, eljövetele sohasem volt jelentősebb, közelsége soha érzékelhetőbb, szolgálata sohasem drágább, mint most. Ezért imádkozunk az örökkévalónak ezekben a pillanataiban, vihar és vészek között hányódva:

Share
Bővebben...

Áldozás előtti ima

altJézusom, mivel a szentáldozásban a szívembe térsz és bennem élsz, a Te Szíveddel szeretlek Téged, a Te Szíveddel szeretem, imádom engesztelni és dicsőíteni az Atyát, a teljes Szentháromságot. S mivel Veled mindenre képesnek érzem magam, a Te fáradhatatlan türelmeddel akarok a lelkek után járni.

Share
Bővebben...

A Szentlélek ajándékaiért

altSzentlélek, isteni Védelmező, kérlek, kapcsold szívemet örökre Jézushoz a szeretet azon kötelékével, amellyel Te az Atyát és a Fiút egyesíted.

Share
Bővebben...

A Szentlélek hét ajándékáért

altKérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajtad nyugodott.

Share
Bővebben...

A Lélek jóságával

altUram, Jézus Krisztus, add meg nekünk a szentségnek, világosságnak, vigasztalásnak és egységnek Lelkét a tisztátalanság, a tudatlanság, a nyomorúság és az egyenetlenség ellen, melyeket ősszülőink bűne ránk idézett, tisztítson meg, világosítson meg, óvjon és egyesítsen minket tüzével, hogy Téged szeressen a mi akaratunk és a te igédet kövessék tetteink, nem a világéit, a testéit vagy az ördögéit; és hogy te, ó Bölcsesség, hozzánk jöjj, az Atya hatalmával és a Lélek jóságával.

Share
Bővebben...

Égess engem tisztára

altSzentlélek Úristen, aki mindenható vagy és a legfőbb Atyával és Fiúval egylényegű és egyformán örökkévaló és aki mindkettőjüktől kimondhatatlanul származol, méltóztassál szívembe szállani és el, csodálatos Megvilágosító, gyarlóságomnak sötétségét, hogy az Istennek Igéjét, üdvösségem szerzőjét, mindig lelkemben hordozzam.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.