Imádság a reményről

altAdj nekünk, Uram, látó szemet, szerető szívet és mély lélegzetet.

Amikor látó szemet kérünk tőled, ezért könyörgünk: add nekünk a Te szemedet, hogy mint Te, úgy lássuk a világot, az embereket és történelmüket, és a magunk élete történetét.

Share
Bővebben...

Szentáldozás utáni ima

altSzentháromság egy Isten!
Hálát adunk neked szereteted vonzásáért és a hit kegyelméért, amely által megismerhetünk téged, irgalmas és igaz Istenünket.
Köszönjük, hogy Jézusban megmutattad a hit győzelmes erejét, és Őt követve növekedhetünk az Isten- és az emberszeretetben.

Share
Bővebben...

Imádság a szent őrangyalhoz

altIsten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon. Ámen.

P. Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal.
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Share
Bővebben...

Hálát adunk, Urunk

altUrunk Jézus!

hálát adunk Neked, hogy Szentleíkedet elküldötted. Hálát adunk Urunk, hogy tüzet bocsátottál a földre és azt akarod, hogy föllobbanjon.

Kérünk Urunk, lobbantsd föl a mi szívünkben is a Lélek tüzét. Kérünk Urunk, hogy ne engedj el a templomból addig, amíg el nem vetjük magunktól a fölösleges haszontalan dolgokat.

Share
Bővebben...

Szent Patrik kódexbeli áldás

alt

Az Úr legyen előtted,
    hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
    hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
    hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.

Share
Bővebben...

XXIII. János pápa reggeli imája

altMennyei Atyám!
Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd!

Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.

Share
Bővebben...

A megszentelődés titka

Mercier érsek síremléke a Szent Rumbold-katedrálisbanFelfedem nektek a megszentelődés és a boldogság titkát. Ezt el lehet érni a következők megtételével: kapcsold ki minden nap pár percre képzelőerődet, zárd be szemed és füled a világ minden képe és hangja előtt, így vissza tudsz vonulni teljesen megkeresztelt lelked szent talajára, ami a benned lévő Szentlélek temploma.

Share
Bővebben...

Keresztút Pio atyával

altIdézetek Pio atyától

"Egyedül csak Jézus értheti meg, milyen kínokat élek át, amikor a Kálvária fájdalmas jelenetére készülök. Hasonlóképpen elképzelhetetlen, hogy milyen megkönnyebbülést jelent Jézusnak nemcsak az, hogy együtt szenvedünk vele, hanem az is, hogy rátalál egy lélekre, aki szeretete révén nem vigasztalást kér tőle, hanem részese az ő fájdalmának."

Share
Bővebben...

A Szentlélek

altUram Jézus Krisztus, az Atyának Fia, minden ember útja és célja. Minden mennyei fölé magasztalva, az Atya jobbján ülve kiárasztottad ránk az ígéret Lelkét, hogy a Lélekkel velünk maradj mindennap a világ végéig és általa életeddel és haláloddal velünk maradj az Atya dicsőségére és a mi üdvösségünkre.

Share
Bővebben...

Ferenc pápa imája a családokért

altDecember 29-én, Szent Család ünnepén a vasárnapi Úrangyala elimádkozása után a Szentatya azt kérte a hívektől, hogy vele együtt mondják el az általa személyesen írt imát a világ összes családjáért. Csatlakozzunk mi is a pápa imájához.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.