Családok keresztútja

alt

1. Pilátus halálra ítéli Jézust

A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben vagy a gyermek jogán.

Share
Bővebben...

Szent Pio imája a Szűzanyához

altMária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk!

Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket.

Share
Bővebben...

Keresztút

altMészáros Gábor (+2008) piarista paptanár növendékeinek 1989-ben tartott keresztúti elmélkedése

I. Állomás: Jézust halálra ítélik

A felbőszített, lincshangulatú tömeg a halálát kívánja. Hamis a vád, hazug a lefolytatott eljárás. De kell a látszat, a jogszerűség látszata; de majd a jogot is lábbal tiporják. Hogy meglegyen a justizmord is, és vele együtt az igazság halála. Koncepciós per a javából: védelem nincs; ha volna is, tudjuk, túltenne a vádbeszéden.

Share
Bővebben...

Napkezdő ima

alt

Drága Mennyei Atyám!

Felajánlom neked a mai napomat, minden örömét és bosszúságát, sikerét és kudarcát. Mindazt, ami ér, a Te kezedből jövőként elfogadom, mert tudom, hogy szeretsz és mindent a javamra fordítasz. Legyen meg a Te akaratod! Te légy az Úr mai napon! Ámen.

Share
Bővebben...

Lelki adoptálás

alt„Ó Mária, ki az új világ hajnala és az élők Anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét” (Szent II. János Pál: Evangelium Vitae)

A lelki adoptálás lényege szerint Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, és egyedül Általa ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva, törvényes családi körülmények között nőhessen fel.
Share
Bővebben...

Így imádkozza a keresztutat egy abortuszra ítélt magzat

inside2I.  Jézust halálra ítélik 

Szüleimet a testiség kötötte össze. Mielőtt megszülettem volna, már halálra ítéllek. Nem a szeretet, hanem az önzés hívott az életre. Egyedül Isten szeret engem! 

II. Jézus vállára veszi a keresztet 

Anyám megkapta az abortusz beutalót a kórházba. A meg nem születettnek szégyenbélyegét viselem. Szüleim átkoznak... Valaki talán imádkozik értem?! 

Share
Bővebben...

Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet

altKiárasztom Lelkemet minden hűséges követőmre" {Joel 2,29)

Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet,
és általa megeleveníted Egyházadat.
Hálát adok, hogy Szentlelked által,
szüntelenül magadhoz vonzod szívemet,
és így a hitben tied lehetek,
hálát adok a Lélekért, aki elfordít minden rossztól
és odavezet a jóhoz, a Te igazságodhoz.

Share
Bővebben...

Húsvéti stációk

altBalázs atya letölthető kiadványai közül ajánljuk ezt a keresztutat. A szerk.

Első stáció – Jézus föltámad halottaiból

A nyitott sír tanúsága

Előimádkozó: Méltó a Bárány, akit megöltek,

Nép: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Share
Bővebben...

Magyar Kálvária

altKeresztút a Pécsi Kálvárián (1996. március 15.)

A keresztfához megyek…

Urunk, Jézus Krisztus!

Amint ma egybeesik keresztútjárásunk nemzeti ünnepünkkel, úgy járta és járja a magyar nép keresztútját ezeréves múltunkban és jelenünkben. De Te, Uram, velünk voltál és velünk vagy küzdelmeinkben, szenvedéseinkben, eleséseinkben. Töviskoronás, szenvedő arcodból sugárzik a „lélek készsége”, mely erőt és bátorítást adott és ad nemzetünk keresztútjárásában. Ezt az erőt kérjük szegény, sokat szenvedett és ma is a kibontakozásért vajúdó hazánknak és szomorú szívű magyarjaidnak. Szeretnénk magasba emelni áldott keresztedet és koronás nemzeti zászlónkat, és így könyörögni a szenvedésekben kiérdemelt diadalért. Hazánk feltámadásáért. Fogadd el ezt a keresztutat engesztelésül magyar hazánkért és magyar népünkért. Ámen.

Share
Bővebben...

Imádság a tisztaságért

altImádandó isteni Lélek, neked gyönyörűséged a tiszta és ártatlan lelkekben tartózkodni, melyeket templomul méltóztattál felszentelni magadnak. Tudom, Uram, hogy senki sem élhet megtartóztatásban, ha te nem segíted kegyelmeddel; de azt is tudom, hogy ezt a Te ajándékodat szívesen megadod minden kérőnek.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.