Ima a Szűz Anyához

altSzűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Share
Bővebben...

Canisius Szent Péter imája

altKönyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet, becsületemet és minden javamat.

Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet éljünk!

Share

Kölni Szent Brúnó imája

altIsten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek Téged.

Nem valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes kérnem: Tenmagadat egyedül!

Share

Clairvaux-i Szent Bernát imája

altAdd Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e világ javait, mintha nem használnám.

Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal öleljem át az örök valóságokat. 

Share

Ima a napjainkban üldözött keresztényekért

altÓ, Jézus, Mária fia! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, hogy mentsd az életedet.

A hazájukból elűzött ártatlanok sorsában osztoztál. Kitelepített lettél a kitelepítettek között, menekült a menekültek között. 

Share
Bővebben...

A megbocsátás lépcsőfokai

alt1. Én megbocsátok
Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ......... testvéremnek.
Megbocsátom bűneit, amelyekkel megsebzett engem és fájdalmat okozott nekem.

Share
Bővebben...

Az én újévi imádságom

alt

„Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet!...Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!” (Zsolt 45,10-11)

Ez az ige ma neked üzen: a Király vágyik rád. De nemcsak vágyik utánad, az életét adta érted. A neve Jézus. Ő az, „aki van, és aki volt, és aki eljövendő” (Jel 1,4).

Hallottad, mit mondott János? Most jön. Alleluja! Jön a Király!

Share
Bővebben...

Jöjj, Isten ereje és bölcsessége

altJöjj, népek várakozása,  urunk Jézus,  és örvendeztess  meg minket  isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra...

Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére gyenge, elégtelen emberi mivoltunknak. Jöjj, isteni dicsőség fényessége! Jöjj, Isten ereje és bölcsessége, változtasd át éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszélytől, világosítsd meg vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, vezess kézen bennünket akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amit magad készítettél nekünk.

Share

Abból akarok élni, amit felebarátaim adnak nekem

altMutasd meg, Uram, a Szegénységet, amelyet annyira szerettél! Irgalmas Jézus, légy irgalommal irántam, teljesen eltölt a vágy Úrnőm, a Szegénység után, aki nélkül nem lelek nyugalmat. Te lobbantottad fel, Uram, szívemben az érte epedő szerelmet, add meg hát a jogot is, hogy enyém lehessen!

Arra vágyom, hogy  ebben a  kincsben legyek  gazdag! Állhatatosan  kérlek,  hadd lehessen mindig az enyém! Uram, Jézus, Te egészen szegény voltál, s így én sem kívánok e földön semmit sem a sajátomnak mondani, és csak abból akarok élni, amit felebarátaim adnak nekem!

Share

Assisi Szent Ferenc imája

altUram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyezségre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a  hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.