Ima a hét főbűn leküzdéséért

alt A hét főbűn leküzdéséért
        A kevélység
        A fösvénység
        A bujaság
        Az irigység
        A torkosság
        A harag
        A jóra való restség

Share
Bővebben...

Galgani Szent Gemma imája

altPillants rám a legszentebb lábadnál, Ó drága Jézus, hogy kifejezzem Neked hálámat azért a folyamatos pártfogásért, amellyel megajándékoztál engem, és továbbra is meg kívánsz ajándékozni.

Share
Bővebben...

Néri Szent Fülöp imája

altÓ, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet!

Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom.

Share
Bővebben...

Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket

altUram, bocsásd meg vétkeinket. Nem úgy, ahogy mi szoktunk megbocsátani, kényszeredetten, vagy számítgatva, hanem a Te irgalmasságod (nagylelkűséged) szerint. Bocsáss meg úgy, hogy szelíd jóságoddal és gyöngeségeddel találkozzunk.

Share
Bővebben...

Imádság gyógyulásért

altJézus, Te hordoztad a mi betegségeinket, és magadra vetted a mi fájdalmainkat. Te viselted bűneink következményeit - ezért vagyunk mi megmentve. A Te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk Téged: moss tisztára minket a Te drága Véreddel, és szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől, vétkeinktől! A keresztség vize által, amely a Te megnyitott Szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újítsd meg és növeld Beléd vetett hitünket.

Share
Bővebben...

Elsőpéntek - Jézus Szíve tisztelet napja

altAlacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteken gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett.

Share
Bővebben...

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért

alt

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS"amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség, nem lehet kétséges sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!

Share
Bővebben...

Grignon Szent Lajos felajánló imája

altÖnmagunk tökéletes felajánlása Jézus Krisztusnak Szűz Mária keze által

Jézusom, én, mint hűtlen bűnös gyermeked, Előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bármikor és bármilyen ravasz módon közeledne is.

Share
Bővebben...

Felajánló ima (életfelajánlás)

altDrága Mennyei Atyám!

Jézus Krisztus nevében jövök Hozzád. Megvallom, hogy Te vagy a világ Teremtője, Te vagy Teremtőm és Gondviselőm. Te végtelen szeretetedből hívtál életre, mindig szerető gondviseléssel fordultál felém. Most megköszönöm Neked az életemet. Köszönöm a születésemet. Köszönöm Neked, hogy Jézus Krisztus által gyermekeddé fogadtál engem a keresztségben.

Hálát adok azért, hogy Te kezdettől elfogadtál engem. Ezért elutasítok minden elutasítottság-érzetet, és elvetem magamtól azt, hogy mások nem fogadtak el, és azt, amikor magamat nem tudtam elfogadni. Te úgy szeretsz engem, Atyám, ahogy vagyok. Ezért most én is elfogadom kezedből magamat. Nem vonhatom kétségbe a Te szeretetedet. Ezért elfogadom magamat kedves teremtményednek, kérem kegyelmedet, hogy olyanná válhassak, mint szent Fiad, Jézus Krisztus.

Az ima letölthető itt.

Share

Hat imádság a húsvét utáni hétre

alt

„Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” (Mt 28,5-7)

Szerintem még nincs vége a húsvétnak számomra. Tudom, hogy mi e szent nap dicső üzenete általában a világnak.

De Jézus mit szeretne nekem külön tudtomra adni, miről akarja, hogy gondolkozzam, elmélkedjem az évnek ebben a meghatározó szakaszában? Az új kezdet időszakában.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.