Jézus rózsafüzére ( Medjugorje)

alt1984. szeptember 23-án a Szűzanya Jézus rózsafüzérét tanította meg Jelenával és Marijanával, amelyet azóta is térden állva imádkoznak a međugorjei imacsoportban. Először a Hiszekegyet imádkozzák, utána pedig a hét titkot. Minden titok után elimádkoznak öt Miatyánkot és megismétlik a következő fohászt:

„Ó, Jézus, légy segítségünk és erősségünk!”

Share
Bővebben...

Szent Ciril imája

altSzent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre, s drága véred bűneim bocsánatára!

Legyen ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa, hogy bár bűnös vagyok dicsőséged jobbján állhassak szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!

Share

Boldog Charles de Foucauld imája

altAdd Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is, azokkal  is, akikkel  másképp  bánsz,  mint  velünk.  Te  taníts   minket szeretetre, hadd  kamatoztassuk adottságainkat  hátrányos helyzetben  lévő testvéreink  javára.  Add,  hogy  testvér módjára  szeressük  őket, hogy megosszuk velük  minden  javunkat,  eléjük sietve  felkínáljuk  nekik,  és könyörögjünk, hogy fogadják el.

Share

Avilai Szent Teréz imája

altIgazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal, amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is! Boldogok azok, akik nagy tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram! Tégy engem képessé valami jóra, ha már annyira szeretsz!

Share

Szentlélek himnuszok

alt

Bölcsesség Lelke, gyújts bennünk világosságot, hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg.
Értelem Lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől.
Jótanács Lelke, add, hogy mindenben meglássuk és kövessük is az Isten akaratát, nehéz és kétes ügyekben világosítsd meg értelmünket, ha pedig kétségbeesés fenyeget, vigasztalj sugallataiddal.

Share
Bővebben...

Imádság

alt

Oh áldott Szűz! Oh Magyarországnak kegyes Asszonya! Tekints a mi sok fogyatkozásunkra: szánd meg a mi romlásunkat. Csaknem megholt akit te szerettél; csaknem elfogyott a te országod nemes Asszonyunk. Azért állj elő a te szent Fiadnál. Mondd azt néki: Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igazi hit; nincs igazság; nincs isteni félelem; nincs ájtatosság benne.

Share
Bővebben...

Morus Tamás imája

altUram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!

Adj nekem Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és helyes, ne féljek a gonoszság támadásától és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!

Share
Bővebben...

Fausztina nővér imái

altÓ, tiszta szándékunkban rejlő kimeríthetetlen kincs, ki minden cselekedetünket tökéletessé és Istennek tetszővé teszed. Ó, Jézus, Te tudod, milyen gyenge vagyok, ezért légy mindig velem, irányítsd cselekedeteimet és egész lényemet.

Legjobb Mesterem! Jézusom, valóban félelem fog el, mikor nyomorúságos voltomat tapasztalom, de ugyanakkor nyugalom is, mert végtelen irgalmadat is látom, mely egy egész örökkévalóssággal nagyobb, mint az én nyomorúságom. Hatalmad beborít és megismerésed öröme áraszt el, ó, változhatatlan Valóság!

Share
Bővebben...

Aquinói Szent Tamás imája

altUram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!

Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!

Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét!

Share

Ima a hét főbűn leküzdéséért

alt A hét főbűn leküzdéséért
        A kevélység
        A fösvénység
        A bujaság
        Az irigység
        A torkosság
        A harag
        A jóra való restség

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.