Kilenced a Csodás Érem Szűz Máriájához

altA csodás érem (latinul: numisma mirabile; franciául: La médaille miraculeuse,németül: Die Wundertätige Medaille; angolul: Miraculous medal) a szeplőtelen fogantatást ábrázoló kegyérem, története egy Mária-jelenéshez kötődik.

Share
Bővebben...

Ima magyar hazánkért

altÚristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörjed gőgjét, s amint a büntetésben gazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet adj neki: bevalljuk, Uram őseink nyugtalanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amellyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Share
Bővebben...

Ima a magyarok Nagyasszonyához

altEmlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.

Share
Bővebben...

Úrangyala

altPio atya áhítattal tisztelte a Szűzanyát.

Egész életét és apostolkodását az ő anyai tekintete és közbenjárásának ereje hatotta át.

Share
Bővebben...

Így kezdd és fejezd be a napodat

altÉbredés utáni fohász:
Békességes szép napot, és az örömteli élet kegyelmét adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten!

Elalvás előtti fohász:
Nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét add meg nekünk, Istenünk!
Share

Rózsafüzér Királynéja

alt1. Rózsafűzér Királynéja, szeretettel köszöntünk,
Édesanyánk:Szűz Mária, hallgasd meg könyörgésünk!
Szined előtt elmondjuk, kérésünket,
Rózsafűzér Királynéja, nyisd meg nekünk Szent szived!

Share
Bővebben...

Adoptálj egy püspököt!

alt

Dicséretes kezdeményezés indult német nyelvterületről, melynek célja a szinódusi atyákért történő imádkozás, hogy a Szentlélekkel történő töltekezés segítse munkájukat a szinódus teljes időtartama alatt.

Imát és böjtöt várnak minden jelentkezőtől - a név és email cím megadása  után (minden adatot törölnek a szinódust követően) véletlenszerűen ajánlanak püspököt az imában történő adoptálásra, hiszen mindegyiküknek szüksége van az imára - nem csak a "népszerű" avagy sok katolikus hívővel rendelkező országok püspökeinek.

Share
Bővebben...

Ima a máriagyűdi Szép Szűz Máriához

mgyud imaMáriagyűdi Szép Szűz Mária!
Vígasztald meg szenvedő népedet!

ELMÉLKEDÉS

A megértett fájdalom, az elfogadott szenvedés az, ami leginkább összeköti a lelkeket. Máriához, a hét tőrtől átjárt szívű szenvedő Anyához is az juthat egészen közel, aki megérti, átérzi az ő mérhetetlen szenvedéseit, és azokhoz hozzácsatolja saját élete minden gyötrelmét, hozzátartozóinak minden nyomorúságát.

Share
Bővebben...

Nagybeteg imája

LeprásÉdes Istenem!

Te tudod, hogy milyen beteg vagyok, Te tudod, hogy mi lesz a sorsom. Persze szeretnék meggyógyulni, gyógyulásomért imádkozom Hozzád. Nem tudom, nem tudhatom, hogy mi a terved velem. Add kérlek, hogy meggyógyuljak. Ha azonban örök terveid szerint magadhoz szólítasz, az kérem, akaratodat elfogadjam, ne lázadozzak ellene, hanem teljes szívemmel higgyem,

Te emberszerető Isten vagy, Te vársz engem az örök hazába. Add, hogy őszintén imádkozhassam addig is, hogy legyen meg a Te akaratod. Ámen.

(forrás: internet levelezőlista)

Share

Tiszta szívek imája

altUram Jézus, hálás vagyok azért a szeretetért, amivel a rosszat jóvá teszed, a sebeket begyógyítod.

Tisztítsd meg szívemet attól a rossztól, ami megakadályozza, hogy a tiszta szeretetet megismerjem. Uram, fölajánlom emlékezetemet, lelkemet, testemet, nemiségemet. Ígérem, hogy nem létesítek szexuális kapcsolatot, amíg nem részesülök a házasság szentségében.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.