Ima a napjainkban üldözött keresztényekért

altÓ, Jézus, Mária fia! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, hogy mentsd az életedet.

A hazájukból elűzött ártatlanok sorsában osztoztál. Kitelepített lettél a kitelepítettek között, menekült a menekültek között. 

Share
Bővebben...

A megbocsátás lépcsőfokai

alt1. Én megbocsátok
Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ......... testvéremnek.
Megbocsátom bűneit, amelyekkel megsebzett engem és fájdalmat okozott nekem.

Share
Bővebben...

Az én újévi imádságom

alt

„Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet!...Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!” (Zsolt 45,10-11)

Ez az ige ma neked üzen: a Király vágyik rád. De nemcsak vágyik utánad, az életét adta érted. A neve Jézus. Ő az, „aki van, és aki volt, és aki eljövendő” (Jel 1,4).

Hallottad, mit mondott János? Most jön. Alleluja! Jön a Király!

Share
Bővebben...

Jöjj, Isten ereje és bölcsessége

altJöjj, népek várakozása,  urunk Jézus,  és örvendeztess  meg minket  isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra...

Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére gyenge, elégtelen emberi mivoltunknak. Jöjj, isteni dicsőség fényessége! Jöjj, Isten ereje és bölcsessége, változtasd át éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszélytől, világosítsd meg vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, vezess kézen bennünket akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amit magad készítettél nekünk.

Share

Abból akarok élni, amit felebarátaim adnak nekem

altMutasd meg, Uram, a Szegénységet, amelyet annyira szerettél! Irgalmas Jézus, légy irgalommal irántam, teljesen eltölt a vágy Úrnőm, a Szegénység után, aki nélkül nem lelek nyugalmat. Te lobbantottad fel, Uram, szívemben az érte epedő szerelmet, add meg hát a jogot is, hogy enyém lehessen!

Arra vágyom, hogy  ebben a  kincsben legyek  gazdag! Állhatatosan  kérlek,  hadd lehessen mindig az enyém! Uram, Jézus, Te egészen szegény voltál, s így én sem kívánok e földön semmit sem a sajátomnak mondani, és csak abból akarok élni, amit felebarátaim adnak nekem!

Share

Assisi Szent Ferenc imája

altUram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyezségre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a  hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.

Share

Szentáldozás előtti ima

altMindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, egyszerű teremtmény az ég és föld Urához.

Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb.

Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

Share

A Mária Rádió ökumenikus imája a békéért

altMindenható örök Isten Mennyei Atyánk!

Te az embert a magad képmására teremtetted!

Azt akartad, hogy az ember a földnek szelíd pásztora és őrzője legyen.

Embertársaihoz pedig testvéri szeretettel forduljon.

Share
Bővebben...

Damiani Szent Péter imája

altÓ, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, kiket Fiad és Istened benned és általad királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt.

De kezed nem őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók  megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget!

Share

Önmagam mindenki szolgájának tartsam

altIstenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának tartsam.  Amikor csak tehetem,  engedelmességben  szolgálok, az  utolsó  helyet választva.

Szolgálok azáltal, hogy nem engedem magam kiszolgálni, hanem szolgálok másokat, bármit kell is tennem, bármi  feladatot ellátnom. Minderre te magad mutattál példát, aki Isten, Mester és Úr voltod ellenére úgy voltál az apostolok között, mint aki szolgál. Add, hogy a te példád szerint  és veled együtt én is lelkemet adjam sokak megváltásáért.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.