Ima internetezés előtt

altMindenható örök Isten, aki a te képedre teremtettél minket,
és meghagytad, hogy keressük mindazt, ami jó, igaz és szép,
különösen is a Te egyszülött Fiad isteni személyében,
Urunkban, Jézus Krisztusban, kérünk, add meg Szent Izidor püspök és orvos közbenjárására,
hogy internetes utazásaink alatt arra irányítsuk kezünket és szemünket, ami kedves előtted,
és szeretettel, türelemmel bánjunk minden lélekkel, akivel közben találkozunk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szent Izidor, az internet védőszentje (ápr. 4.)

Az ima forrása angolul

 

 

 

Share

Imádság a keresztények egységéért

alt,... hogy mindnyájаn egyek legyenek..." (Jn 17,21)

Urunk Jézus Krisztus,

Te vagy a Gyülekezet Feje.
Könyörgünk megosztott testedért:
egyesíts minket szeretetben
sebeidből kiomló véred által.

Share
Bővebben...

Pázmány Péter: Ima ellenségeinkért

alt

Úr Isten, ki ki annyira szeretsz minket,
hogy egyetlen egy Fiadat értünk adtad,
az ő nyavalyái, fáradságai,
kínszenvedései által minket háladatlan
és pártos szolgaidat megváltottál.

Share
Bővebben...

Ima a Szűzanyához

alt 

(Szentgyónás utáni ima)

Szent Édesanyám és Királynőm! Most újra kedved leled lelkemben. Ó végy most engem hatalmas oltalmad alá! Gyermeki bizalommal újra átadom neked szívemet, lelkemet és teljesen neked szentelem magam. Irányíts és vezess az erény útjára, nevelj fel Szent Fiad számára és segíts, hogy egyre hasonlóbbá váljak hozzá!

Share
Bővebben...

Imádság a Szűzanyához

altSzeretlek Téged, édes Szűzanyám! Teveled megoszhatom lelkem bánatát! Te vagy csak nekem, senki más,

Mert lelkem fájó könnyeit Teneked hullatám! Vigasztalásért egyedül csak Hozzád jöhetek, Csak Te törlöd le szememről a bánatkönnyeket!

Share
Bővebben...

Közösségek keresztútja

Kalvaria Pecs 2016

1. Jézus Pilátus előtt – halálra ítélve
Mennyi ítélet, ítélkezés hangzott már el közösségünkben. Papok, hívek egy-más felé, oda-vissza. Hány halálos ítélet! Leírva, megbélyegezve a másik! Hányszor csöndben maradhattam volna és nem tettem!
Segíts Urunk, hogy az ítélkezések eltűnjenek közösségünkből, tudjunk hallgatni, csendben maradni!

Share
Bővebben...

Szent Antal imája sátáni kísértések ellen

altIma a nap bármely szakában, a kísértések legyőzésére

A néphagyomány úgy tartja, hogy Szent Antal tanította meg ezt az imát egy szegény asszonynak, aki segítséget kért az ördög kisértései elen. A ferences szerzetes V. Sixtus pápa már ismerte az imát – ez az úgynevezett „Szent Antal jelmondat” -, ami megtalálható Rómában a Szent Péter téren, az obeliszk alapjára bevésve.

Share
Bővebben...

A Szűzanya Szeplőtelen Szívének tisztelete

altLucia nővér fatimai látnoknak 1925. december 10-én Pontevedrában (Spanyolország) megjelent a Szűzanya a kis Jézussal és így szólt hozzá:

"Leányom, nézd a szívemet, melyet tövisek vesznek körül, melyekkel a hálátlan emberek káromlással és háládatlan cselekedeteikkel állandóan átszúrják. Legalább te próbálj vigasztalni és add közre, hogy megígérem, mindazokat, akik öt hónapon keresztül mindig az első szombaton gyónnak és szentáldozáshoz járulnak, egy rózsafüzért imádkoznak és 15 percen át a rózsafüzér 15 titkának átelmélkedésével elidőznek nálam azzal a szándékkal, hogy azáltal engeszteljenek, támogatni fogom haláluk órájában minden kegyelemmel, ami e lelkek üdvösségéhez szükséges."

Share
Bővebben...

Újévi fohász

alt"Hamarosan felvirrad az újév első reggele, és ilyenkor az emberek, amikor felébrednek, arra gondolnak, hogy vajon mit hoz nekik a jövő, mit várnak tőle, mit szeretnének elérni, miben reménykednek.

De én ezen a reggelen azt akarnám üzenni nekik, hogy ne szerelmi boldogságot vagy sikert vagy gazdagságot vagy hatalmat vagy hosszú életet vagy éppen jó egészséget kívánjanak maguknak.

Azt szeretném, ha összekulcsolnák kezüket, és gondolatban egyetlen fohászt fogalmaznának meg: Istenem, mielőtt eljön az aratás ideje, engedd megérlelődni a lelkem!"

Forrás

Share

Sarutlan Kármelita Nővérek anonim vallomása a szemlélődő imáról

altMindenszentek Kármel, Magyarszék

Az ima önkéntes harc az emlékezésért, amely jelenvalóvá tesz minket az örökké Jelenvaló számára, amely éberré tesz az Éberen Szerető számára, amely irgalmassá, szelíddé, istenfélővé tesz.
Az ima annak az embernek kiáltása Istenhez, aki elengedett minden más támaszt.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.