Székely asztali áldás

alt

Étkezés előtti ima

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Amen

Share
Bővebben...

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért

altElőször is áhitattal vess keresztet, mely az üdvösség jele, és a mennybe vezető utat mutatja. Azután imádkozd el a „Hiszekegyet” mint keresztségi fogadalmad megújítását, azzal a szándékkal, hogy hitedet az emberektől való félelem nélkül megvalld.

A „Dicsőséget” mondd Szűz Máriával és az angyalokkal egyesülve, a „Miatyánkot” pedig Jézus szellemében az Atya dicsőségére és az Egyház javára!

Share
Bővebben...

Damjanich János imája

Damjanich JánosIma kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki.

Share
Bővebben...

Litánia a Szent Családhoz

alt

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Share
Bővebben...

Imaszolgálat haldoklókért

altEgy katolikus imaközösség vagyunk és a következő lehetőséget ajánljuk. Amennyiben a Ön környezetében lenne egy haldokló, írjon itt egyszerűen egy bejegyzést vagy a honlapunkon egy kommentet és azon a héten naponta kb. 10-20 ember fog érte imádkozni. Szükség esetén sms-t is küldhet a haldoklójáért, akkor 30-35 ember fog azonnal egyszer imádkozni érte.

Share
Bővebben...

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

altXIII. Leó pápa ismert imádságának (Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben…) hosszabb változata

Mennyei seregek dicsőséges vezére, Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben az ellenséges fejedelmek és hatalmak, a sötétség világának vezérei, a gonoszság szellemei ellen! Jöjj az emberek segítségére, akiket Isten halhatatlannak teremtett saját képére és hasonlatosságára, és akiket drága áron váltott meg a sátán zsarnokságából. Vívd meg a csatát a szent angyalok seregével együtt, amint megvívtad ezt a gőg vezérével, Luciferrel és aposztata angyalaival szemben, akik erőtlennek bizonyultak a te ellenedben, és akiknek nincs helyük a mennyben.

Share
Bővebben...

Eszterházy Pál nádor könyörgése

altEmlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál!

Share
Bővebben...

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

alt1. Küldd el Uram Szentlelkedet,

a Bölcsesség Lelkét!

Oly nagy vagy Uram
oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged,
oly idegennek látszik gondolataid útja s járása,
oly nehéz valód s kegyelmed
felfogása,
hordozása,
szolgálata!

Share
Bővebben...

Elmélkedő keresztút

kalvaria PecsI.

Pilátus halálra ítéli Jézust

Magára a jelenetre emlékezel. Három évi szakadatlan jócselekedet után az Urat bevádoljak Pilátus előtt. Az első vád: hogy fellázítja népet. És akkor Pilátus megnézi: milyen ez a lázító? … És ott áll előtte szakadozott ruhában, maga a megtestesült szelídség. A párthívei – tizenketten voltak. És Pilátus kezdi megérteni, hogy ez az ember nemigen akarhatta megdönteni a római birodalmat …

Azután jön a második vád: hogy a zsidók királyának mondta magát. Ez már jobban érdekelte a helytartót. És akkor elhangzik az összekötözött ember ajkáról: Az én országom nem e világból való … Pilátus szeme végigsiklik a főpapokon és farizeusokon, kikről tudja, hogy a szíve mélyén valamennyi gyűlöli őt is, a császárt is és az álmaik mélyén igenis ott van a zsidók királysága. És nem érti: mit gyűlölködnek ezen az emberen annyira, hogy megtagadnak nemzeti múltat, népük történelmét és egyhangúan kiáltják: Nincs királyunk, csak császárunk.

Share
Bővebben...

Minden oldalról körülvéve

altMegpróbáltatások értek? Bensődben összetörtél? Boldogtalan, gondterhelt, és magányos vagy? Akkor vonulj egy időre félre, és Isten előtti csendedben gondold csak meg, ki is a te mennyei Édes Atyád, és mi az Ő szíve szándéka? Ismerd fel Isten szavának igazságát: „Elöl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet” (Zsolt 139,5).

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.