Nagy Szent Gertrúd imája

altIsten, én Istenem, mert te az enyém vagy, semmim sem hiányzik. És mert én a tied vagyok, benned, Szabadítómban, dicsekszem mindörökké. Minden szomorúságomban te vidítasz fel ünnepi terített asztaloddal.

És hol is volna jó sora az én lelkemnek, ha nem tebenned, életem Istene?

Share

Jézus Szentséges Szíve

altJézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged, hiszek Benned szeretlek Téged és bánom minden bűnömet.

Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává és minden kívánságodnak megfelelővé.

Share
Bővebben...

Ima a Szűz Anyához

altSzűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Share
Bővebben...

Canisius Szent Péter imája

altKönyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet, becsületemet és minden javamat.

Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet éljünk!

Share

Kölni Szent Brúnó imája

altIsten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek Téged.

Nem valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes kérnem: Tenmagadat egyedül!

Share

Clairvaux-i Szent Bernát imája

altAdd Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e világ javait, mintha nem használnám.

Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal öleljem át az örök valóságokat. 

Share

Ima a napjainkban üldözött keresztényekért

altÓ, Jézus, Mária fia! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, hogy mentsd az életedet.

A hazájukból elűzött ártatlanok sorsában osztoztál. Kitelepített lettél a kitelepítettek között, menekült a menekültek között. 

Share
Bővebben...

A megbocsátás lépcsőfokai

alt1. Én megbocsátok
Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ......... testvéremnek.
Megbocsátom bűneit, amelyekkel megsebzett engem és fájdalmat okozott nekem.

Share
Bővebben...

Az én újévi imádságom

alt„Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet!...Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!” (Zsolt 45,10-11)

Ez az ige ma neked üzen: a Király vágyik rád. De nemcsak vágyik utánad, az életét adta érted. A neve Jézus. Ő az, „aki van, és aki volt, és aki eljövendő” (Jel 1,4).

Hallottad, mit mondott János? Most jön. Alleluja! Jön a Király!

Share
Bővebben...

Jöjj, Isten ereje és bölcsessége

altJöjj, népek várakozása,  urunk Jézus,  és örvendeztess  meg minket  isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra...

Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére gyenge, elégtelen emberi mivoltunknak. Jöjj, isteni dicsőség fényessége! Jöjj, Isten ereje és bölcsessége, változtasd át éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszélytől, világosítsd meg vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, vezess kézen bennünket akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amit magad készítettél nekünk.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.