Imádság a Szűzanyához

altSzeretlek Téged, édes Szűzanyám! Teveled megoszhatom lelkem bánatát! Te vagy csak nekem, senki más,

Mert lelkem fájó könnyeit Teneked hullatám! Vigasztalásért egyedül csak Hozzád jöhetek, Csak Te törlöd le szememről a bánatkönnyeket!

Share
Bővebben...

Közösségek keresztútja

Kalvaria Pecs 2016

1. Jézus Pilátus előtt – halálra ítélve
Mennyi ítélet, ítélkezés hangzott már el közösségünkben. Papok, hívek egy-más felé, oda-vissza. Hány halálos ítélet! Leírva, megbélyegezve a másik! Hányszor csöndben maradhattam volna és nem tettem!
Segíts Urunk, hogy az ítélkezések eltűnjenek közösségünkből, tudjunk hallgatni, csendben maradni!

Share
Bővebben...

Szent Antal imája sátáni kísértések ellen

altIma a nap bármely szakában, a kísértések elgyőzésére

A néphagyomány úgy tartja, hogy Szent Antal tanította meg ezt az imát egy szegény asszonynak, aki segítséget kért az ördög kisértései elen. A ferences szerzetes V. Sixtus pápa már ismerte az imát – ez az úgynevezett „Szent Antal jelmondat” -, ami megtalálható Rómában a Szent Péter téren, az obeliszk alapjára bevésve.

Share
Bővebben...

A Szűzanya Szeplőtelen Szívének tisztelete

altLucia nővér fatimai látnoknak 1925. december 10-én Pontevedrában (Spanyolország) megjelent a Szűzanya a kis Jézussal és így szólt hozzá:

"Leányom, nézd a szívemet, melyet tövisek vesznek körül, melyekkel a hálátlan emberek káromlással és háládatlan cselekedeteikkel állandóan átszúrják. Legalább te próbálj vigasztalni és add közre, hogy megígérem, mindazokat, akik öt hónapon keresztül mindig az első szombaton gyónnak és szentáldozáshoz járulnak, egy rózsafüzért imádkoznak és 15 percen át a rózsafüzér 15 titkának átelmélkedésével elidőznek nálam azzal a szándékkal, hogy azáltal engeszteljenek, támogatni fogom haláluk órájában minden kegyelemmel, ami e lelkek üdvösségéhez szükséges."

Share
Bővebben...

Újévi fohász

alt"Hamarosan felvirrad az újév első reggele, és ilyenkor az emberek, amikor felébrednek, arra gondolnak, hogy vajon mit hoz nekik a jövő, mit várnak tőle, mit szeretnének elérni, miben reménykednek.

De én ezen a reggelen azt akarnám üzenni nekik, hogy ne szerelmi boldogságot vagy sikert vagy gazdagságot vagy hatalmat vagy hosszú életet vagy éppen jó egészséget kívánjanak maguknak.

Azt szeretném, ha összekulcsolnák kezüket, és gondolatban egyetlen fohászt fogalmaznának meg: Istenem, mielőtt eljön az aratás ideje, engedd megérlelődni a lelkem!"

Forrás

Share

Sarutlan Kármelita Nővérek anonim vallomása a szemlélődő imáról

altMindenszentek Kármel, Magyarszék

Az ima önkéntes harc az emlékezésért, amely jelenvalóvá tesz minket az örökké Jelenvaló számára, amely éberré tesz az Éberen Szerető számára, amely irgalmassá, szelíddé, istenfélővé tesz.
Az ima annak az embernek kiáltása Istenhez, aki elengedett minden más támaszt.

Share
Bővebben...

Kilenced a Csodás Érem Szűz Máriájához

altA csodás érem (latinul: numisma mirabile; franciául: La médaille miraculeuse,németül: Die Wundertätige Medaille; angolul: Miraculous medal) a szeplőtelen fogantatást ábrázoló kegyérem, története egy Mária-jelenéshez kötődik.

Share
Bővebben...

Ima magyar hazánkért

altÚristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörjed gőgjét, s amint a büntetésben gazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet adj neki: bevalljuk, Uram őseink nyugtalanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amellyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Share
Bővebben...

Ima a magyarok Nagyasszonyához

altEmlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.

Share
Bővebben...

Úrangyala

altPio atya áhítattal tisztelte a Szűzanyát.

Egész életét és apostolkodását az ő anyai tekintete és közbenjárásának ereje hatotta át.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.