A jobb lator keresztútja

alt

A Börtönpasztorációs Társaság egyik budapesti csoportjának kérésére 1996 őszén, a szokásos havi összejövetelen az egyik budapesti templomban elmondott keresztút. Nyomtatásban megjelent a Jobb Lator, a Magyar Börtönpasztorációs Társaság lapjának 1997 július–augusztusi számában.

Share
Bővebben...

Thomas Merton: Keresztút

alt

1. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust

Pilátus igazságtalanul ítél, mert fél az emberektől. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet. Szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy védekezel, ha néha csak egy bántó szó éri a szívedet!

Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni akarok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom. És ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok válaszolni.

Share
Bővebben...

Felajánló ima Krisztus Szent Vérének

alt

A Te végtelen fenséged és saját semmiségem tudatában borulok lábaidhoz, ó irgalmas Megváltóm, hogy hálát adjak számtalan jótéteményedért, amelyekkel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Kiváltképpen pedig azért adok hálát Neked, mert drágalátos Szent Véreddel megmentettél engem a Sátán káros befolyásától.

Share
Bővebben...

Felajánló ima a magyarok Nagyasszonyához

alt

A Kisebb Testvérek Rendjének egyik szép imája

Emlékezzél meg, ó, legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy mi, a te néped és örökséged vagyunk!

A mi Urunk, Jézus Krisztus ajánlott minket anyai oltalmadba keresztáldozatának óráján. A mai napon is megünnepeljük ennek az áldozatnak megújulását oltárunkon, szeretnénk ezért mi is szabad szívvel és lélekkel anyai oltalmadba ajánlani magunkat.

Share
Bővebben...

Nincs kedved imádkozni? Próbáld ki XI. Kelemen imáját

altAz alábbi, XI. Kelemen pápának tulajdonított imádság segít szavakat találni azokban az időkben, amikor valami akadályoz minket ebben.

Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni, esetleg bár nekikészülsz az imádságnak, odatérdelsz (vagy odaülsz), és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz XI. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák – melyekből bőven áll rendelkezésünkre – egyébként is inspirálóak lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk.

Share
Bővebben...

Ima a hazáért nehéz időben

alt

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván valóban megérdemeljük ostorodat.

Share
Bővebben...

Litánia Boldog Özséb tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!                       Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!                  Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!                       Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!           Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                     Irgalmazz nekünk!

Share
Bővebben...

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!                         Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!                   Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!                        Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!            Krisztus, hallgaltass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!     Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                      Irgalmazz nekünk!

Share
Bővebben...

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!              Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!        Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!              Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!

Share
Bővebben...

Litánia Szent István király tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Irgalmazz nekünk!
Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.