Ima szentmise után

alt

(Kimenetel előtt)

Templomodból Uram mielőtt távozom,
Térdre hullva ismét Hozzád fohászkodom.

Buzgón esedezve arra kérlek Téged,
Ne ostorozd tovább sanyargatott néped.

Share
Bővebben...

A nagyszülő imádsága

altUram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adtad gyermekeink életét,
megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel tisztítottad szívünket.
Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük,
hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben.

Share
Bővebben...

Székely asztali áldás

alt

Étkezés előtti ima

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Amen

Share
Bővebben...

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért

altElőször is áhitattal vess keresztet, mely az üdvösség jele, és a mennybe vezető utat mutatja. Azután imádkozd el a „Hiszekegyet” mint keresztségi fogadalmad megújítását, azzal a szándékkal, hogy hitedet az emberektől való félelem nélkül megvalld.

A „Dicsőséget” mondd Szűz Máriával és az angyalokkal egyesülve, a „Miatyánkot” pedig Jézus szellemében az Atya dicsőségére és az Egyház javára!

Share
Bővebben...

Damjanich János imája

Damjanich JánosIma kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki.

Share
Bővebben...

Litánia a Szent Családhoz

alt

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Share
Bővebben...

Imaszolgálat haldoklókért

altEgy katolikus imaközösség vagyunk és a következő lehetőséget ajánljuk. Amennyiben a Ön környezetében lenne egy haldokló, írjon itt egyszerűen egy bejegyzést vagy a honlapunkon egy kommentet és azon a héten naponta kb. 10-20 ember fog érte imádkozni. Szükség esetén sms-t is küldhet a haldoklójáért, akkor 30-35 ember fog azonnal egyszer imádkozni érte.

Share
Bővebben...

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

altXIII. Leó pápa ismert imádságának (Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben…) hosszabb változata

Mennyei seregek dicsőséges vezére, Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben az ellenséges fejedelmek és hatalmak, a sötétség világának vezérei, a gonoszság szellemei ellen! Jöjj az emberek segítségére, akiket Isten halhatatlannak teremtett saját képére és hasonlatosságára, és akiket drága áron váltott meg a sátán zsarnokságából. Vívd meg a csatát a szent angyalok seregével együtt, amint megvívtad ezt a gőg vezérével, Luciferrel és aposztata angyalaival szemben, akik erőtlennek bizonyultak a te ellenedben, és akiknek nincs helyük a mennyben.

Share
Bővebben...

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Egy atyától a következő észrevételt kaptam, ami miatt a fohászt eltávolítottam. A szerk.

"az elsők között tett közzé egy valódi ravasz New Age-mesét (bár talán az Óz a csodák csodája megelőzte, nem tudom), aminek a címe a Kis herceg... reinkarnáció, a Kígyó misztikus hatalma, aki átsegít a másik életbe, az ember más bolygókről származott ide, stb. - ezek a finom elhelyezések sorban durrantak évtizedek múlva világnézeti hangsúlyokként a kicsi Európában."

Share

Eszterházy Pál nádor könyörgése

altEmlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál!

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.