Szent Peregrin imafüzet (7)

alt

SZENT PEREGRIN KILENCED

Imádkozásának módja:

1. Himnusz Szent Peregrinhez

2. Keresztvetés

3. P: Isten, aki az élet forrása, ragyogtassa arcát ránk, és adjon nekünk irgalmat!

E: Áldott legyen az Isten mindörökké!

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (6)

altKönyörgés érzékeny szívért

Urunk! Add, hogy Szent Peregrinhez hasonlóan mi is hűségesen járjunk a tökéletes szeretet útján. Adj nekünk érzékeny szívet, hogy segítségére siessünk beteg és szegény testvéreinknek. Add, hogy mindig szeretettel szolgáljunk Téged, és mindazokat, akikkel nap, mint nap találkozunk. Szent Peregrin közbenjárására újítsd meg bennünk is szereteted csodáit. Ne kelljen nélkülöznünk sem a mindennapi kenyeret, sem a munkát, sem a Te barátságodat. Érezzük annak tiszta örömét, hogy gyermekeid vagyunk minden körülmények között. Néked Urunk, legyen tisztelet és dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (5)

altKönyörgés a kiengesztelődésért és békéért

Urunk! Istenünk, te minden ember szívének megvilágosító jelenléte vagy. Te térítetted meg Peregrint a Mennyek Országa örök értékeihez, és a testvériség és a béke eszközévé tetted. Emlékezz meg jóságodban mindazokról, akik erőszakot szenvednek, és térítsd meg azokat, akik az igazságtalanság és lelki halál útjain járnak. Ajándékozd mindnyájunknak Szentlelkedet, a közösségi élet forrását, hogy az emberek között tudjunk a kiengesztelődés és a béke előmozdítói lenni. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Amen.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (4)

altIma az elfogadás kegyelméért

Uram! Csak azt tudjuk megváltoztatni, amit elfogadunk! Ha valaki nem fogadja el a betegséget, akkor a gyógyszerek sem hatnak, vagy csak nagyon lassan fejtik ki áldásos hatásukat. A gyógyulás pedig elmarad, vagy sokkal tovább tart. Amíg nem találok békét, örömet, megkeseredett és megosztott maradok.

Uram! Szent Peregrin szolgád, a mi testvérünk, amikor el tudta fogadni a maga lázadó és hirtelen természetét, akkor lépett a megtérés és az életszentség útjára. Az elcsattant pofon Benizi Szent Fülöp arcán nyilvánvalóvá tette számára a változás fontosságát. Meggyógyult lelkileg, mert képes volt elviselni saját gyengeségét, mint keresztet. Tudta, csak akkor képes lekötni lobbanékony és igazságra szomjas jellemét, hogyha az örök, ki nem alvó Tűz égeti lelkét, mely az Isten szeretetének lángja.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (3)

altImádság a gyógyulás elnyeréséért

Úr Jézus! Az emberiség Reménye! Tied minden dicséret és dicsőség, Te vagy az élet egyetlen forrása és végtelen szeretetedből annak őrzője. Te vagy a mi Megváltónk, az emberi megváltás szerzője, az orvostudomány fejedelme, aki lelkünket és testünket ápolod. Te visszaadtad a vakoknak a látást, megtisztítottad a leprásokat, feltámasztottál halottakat. Megváltásunkért nem mentegetőztél, vállaltad a nehézséget, a fájdalmat, és a kegyetlen kereszthalált. Ó kegyes Uram, távolítsd el tőlem is betegségemet a te hatalmaddal. Gyógyíts ki bajomból, mindabból, ami életemet és örömömet fenyegeti. Neked ajánlom magam.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (2)

peregrin

Imádság Szent Peregrinhez, a daganatos betegek védőszentjéhez

Ó dicsőséges Szent Peregrin, Jézus Krisztus nagy tisztelője, hűséges Mária Szolgája! Életed folyamán együttéreztél a szegényekkel és szenvedőkkel. Te magad is kiérdemelted, hogy a Megfeszített Jézus csodálatosan meggyógyítson, jobb lábad gyógyíthatatlan rákos sebéből.

Erényeid és imádságaid érdemeiért nyerd meg számunkra azt a kegyelmet, hogy igazi keresztényként éljünk, telve szeretettel Isten és felebarátaink iránt. Oltalmazz meg minden bajtól, különösen is a rákbetegségtől, mellyel szemben nagyon hatékonyan jársz közben Istennél. Áldd meg a te tisztelőidet és hallgasd meg imádságaikat, bemutatva azokat Istennek, a mi Atyánknak. Ámen.

Szent Peregrin, könyörögj értünk!

Share
Bővebben...

Az „ötvenes” imádság

Szent DomokosPoroszországi Domonkos († 1460.) Trierben mint karthauzi novícius írásba foglalta Jézus életének eseményeit, u.n. „titkait”, ami valójában Jézus életén való szemlélődés. E titkok előtt mindig elmondtak egy Üdvözlégyet, így összekötve a szemlélődést az Üdvözlégy imádkozásával. A titkok számáról nevezik ezt az imádságot ötvenesnek.

Share
Bővebben...

Az egység rózsafüzére

alt

Ezt a rózsafüzért a rendes rózsafüzéren mondjuk. A csoportot kétfelé lehet osztani, az előimádkozókra (E) és a válaszadókra (V). Ha egyedül vagyunk, mindkét részt magunk mondjuk el. Mind az öt tized elõtt mondjuk el a nagy szemekre:

Share
Bővebben...

Hitvallás - Szent István királytól

alt

Ha nincs világos képünk az emberről, aki életét közösségben élheti emberként, akkor sodródni fogunk tovább. Ha hagyjuk, hogy csak ismereteink legyenek a világ egy-egy szeletéről, s ha nem óhajtunk tudomást venni az összefüggésekről, akkor pusztulásunk megállíthatatlan.

Share
Bővebben...

Ima hazánkért

trianon

A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után

Mindenható örök Isten!

Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat.

Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 4 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
19 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
82 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.