A kamalduli rózsafüzér

MariaA kamalduli rózsafüzért "Urunk koronájának" nevezik és 33 gyöngyből áll. Sok oblátus visel 33 szemből álló karkötőt a csuklóján, így napközben, buszon, vonaton is tudja imádkozni. A hagyomány szerint Firenzei Mihály kamalduli szerzetes 1516-ban kapta ezt az imádságot égi sugallatra és haláláig naponta elmondta.

Share
Bővebben...

Kis rózsafüzér a gyermek Jézushoz

alt

Ezt a rózsafüzért maga Jézus nyilatkoztatta ki a tiszteletreméltó sarutlan kármelita nővérnek, az Oltáriszentségről nevezett Margitnak (megh. 1648 május 26-án Beaune, Franciaország). Rendkívüli kegyelmeket ígért azoknak, akik azzal a szándékkal imádkozzák ezt a kis rózsafüzért, hogy az istengyermekség titkát tiszteljék általa.

A Gyermek Jézust ábrázoló medálra a következő fohászt mondjuk (meg is csókolhatjuk) : Szent Gyermek Jézus, áldj meg és védelmezz minket!

Share
Bővebben...

A csodatevő prágai kisded Jézus

alt

Minél inkább tiszteltek, annál több kegyelmet árasztok rátok!” Ez a csodatevő prágai kisded Jézus világhírűvé vált ígérete, amit apostolának, az Istenanyáról nevezett Cyrillus karmelita atyának adott. Ez az ígéret sokszorosan valóra vált a századok folyamán. Hosszú láncot alkot, felfedve előttünk Isten titokzatos művét, amely által Egyháza segítségére siet.

Az 1987-ben boldoggá avatott konvertita, Edit Stein írta főnöknőjének 1942-ben: „... A kis Jézus éppen akkor érkezett, amikor Prágában lehanyatlott a politikai császárság dicsősége. Hiszen ő a titkos uralkodó, aki egyszer véget vet minden nyomorúságnak. ő tartja a gyeplőt a kezében, még ha egyesek, úgy gondolják is, hogy az emberek uralkodnak.”

Share
Bővebben...

Az Üdvözítő ígéretei Szent Brigittának

Szent%2Bbrigitta

A boldogság titka

Tizenöt ima, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Brigittának mondott Rómában, a Szent Pál templomban.

Szent Brigitta, észak nagy misztikusa a XIV. századi Svédországban született előkelő családból. Tizennégy éves korában férjhez adták. A boldog keresztény házasságból nyolc gyermek született. Olyan szellemben nevelte őket, amint azt egy látomásában a Szent Szűz meghagyta neki:"Úgy igyekezz, hogy gyermekeid az én gyermekeim is legyenek!" 

Share
Bővebben...

Imádság Szűz Mária hét öröméről

alt

Liturgikus ünnepe: augusztus 22.

Ó Boldogságos szép Szűz Mária, Szentháromságnak temploma, első örömöd az volt, mikoron benned megnyilvánult a malasztnak teljessége és benned fogantatott a dicsőség Királya:

– ez örömöd okáért kérünk, hogy az ő oltalmában, az örök, halhatatlan földre vitessünk! Amen. Üdvözlégy…

Share
Bővebben...

Kilenced Szalézi Szent Ferenc közbenjárásáért

alt

Közeledik augusztus 21., Szalézi Szent Ferenc születésének 450. évfordulója. Ez alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük tanításának gazdagságát és aktualitását. A szalézi munkatársak kilencedre hívnak mindenkit, amelyben hálát adnak Szalézi Szent Ferenc meg nem szűnő bátorításárét, hogy bármely élethelyzetben életszentségre törekedjünk. S egyben a közelgő Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében közbenjárását kérjük, hogy életünk középpontja valóban Jézus legyen, Ő legyen életünk, gondolkodásunk mércéje. Az Ő fénye melegítse mindazokat, akikhez küld minket az Úr. A kilenced augusztus 12-én, szombaton kezdődik.

Share
Bővebben...

A Pálos Nővérek engesztelő imája

alt

Irgalmas Istenünk!

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, a Világ Győzelmes Királynője által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve.

Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpádházi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik, hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.

Share
Bővebben...

Boldog Emmerich Katalin elmélkedései a rózsafüzér titkairól

 

alt

A fatimai üzenetben azt kéri a Szűzanya, hogy a Szeplőtelen Szívét ért megbántások kiengesztelésére végezzünk szentáldozást öt egymást követő hónap első szombatján, imádkozzuk a rózsafüzért és legalább tizenöt percen át elmélkedjünk a titkokról. Ő viszont megígéri, hogy aki ezt megteszi, annak halála óráján kieszközli Istentől az üdvözüléshez szükséges kegyelmeket.

A Szűzanyától megkívánt első szombati elmélkedésnek eleget tehetünk azáltal is, ha Emmerich Katalin látomásait olvasva, imádságos lelkülettel felelevenítjük magunkban a szent titkokat.

Share
Bővebben...

Pio atya áldása házaspárokra

alt

Áldjon meg benneteket az Úr,
és tegye könnyüvé számotokra
a család igáját!

Share
Bővebben...

Ahol Jézus jelen van

alt

JÉZUS SZENVEDÉSE - gyermekkorunk elmosódó emlékei gyermekistentiszteletekről és vallásoktatásról ma már hatásnélküliek életünkben-vagy Jézus a Fájdalmak Férfia megujító, bilincseket széttörő hatalom-e az életünkben?

Nagyon sok minden a mi életünkben Jézus szenvedéseihez való viszonyulásunktól függ. Jézus arca, a Szenvedő Férfiúé nem megszokott kép. Mögötte ott van a valóság. Itt az az egyetlen szenvedett, aki a szenvedést és a bűnt legyőzte és azon teljes gyözelmet aratott. Minden ember számára a legszebb kép áll elöttünk, akiből kimondhatatlan szenvedés, megaláztatás, csalódás és szégyen között is sugárzik a nemes szeretet. Az ő szeretete a legerősebb és leggyőzelmesebb hatalom, amely tud és akar is segiteni rajtunk minden szükségünkben - és ez gyújt bennünket szeretetre lsten és emberek iránt egyaránt.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.