Ima a csíksomlyói segítő Szűz Máriához

alt

Üdvözlégy csíksomlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó Anyja!

Íme kegyszobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.

Share
Bővebben...

Jézus Szíve, eléd áll árva gyermeked

 alt

Jézus Szíve, eléd áll árva gyermeked, 
Jézus Szíve, fogadd el fáradt lelkemet, 
Jézus Szíve, nyisd meg szívednek ajtaját, 
Jézus Szíve, fogadd el lelkem imáját. 

Share
Bővebben...

Imádság Oroszországnak a Szentatya által való felajánlásáért

alt
 ‎

Ó, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, te vagy Isten szent Anyja és a mi gyöngéd Anyánk.‎

Share
Bővebben...

Önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

alt

Boldogságos Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke! Felajánlom magamat Szeplőtelen Szívednek.

E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségemnek, amelyet keresztségem révén magamra vállaltam. Megígérem, hogy bensőleg megváltozom, és felhagyok minden rendetlen ragaszkodással, ami magamhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig kész legyek mindenben megtenni az Atya akaratát.

Share
Bővebben...

Ima, hogy legyen erőnk a következő héthez

alt

Mennyei Szent Isten, gondviselő jó Atyám
Ez új hét kezdetén kérlek vigyázz énreám.
Add hogy a gondok és próbák elkerüljenek,
Add hogy a munkáim, a terveim sikerüljenek.

Share
Bővebben...

Az optyinai sztarecek reggeli imája

alt

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra. Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra. A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem.

Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod.

Share
Bővebben...

„Készíts fel, Uram, mindarra, amit az új esztendőben tartogatsz számomra!”

alt

Fölséges és dicsőséges Isten, hálát adok ma Neked minden kegyelmi adományodért, mellyel a most véget ért esztendőben üdvösségemet munkáltad. Nemcsak az egészen nyilvánvaló jeleket köszönöm, hanem mindent, jót és rosszat egyaránt, mert minden mögött a Te szereteted van, és mindent felhasználsz azok javára, akik szeretnek Téged.

Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy élhetek, hogy tudhatok Rólad! Bocsásd meg nekem, hogy az elmúlt évben oly sokszor hálátlanul elfeledtem megköszönni szereteted ajándékait, érzéketlenül elutasítottam közeledésedet, és a Te utad helyett az önzés, a bűn, a kárhozat útját választottam.

Share
Bővebben...

Ima a Sátántipró Szeplőtelen Szent Szűzanyához

alt

Sátántipró Szeplőtelen Szent Szűzanya

Magyarok Nagyasszonya,

Világ Királynője!

Nevednek erejével zúzd össze a Sátánt minden csatlósával és eszközével együtt.

Share
Bővebben...

Imádságok az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásáért

alt

Az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásáért

1. Éhezőknek ételt adni
2. Szomjazóknak italt adni
3. Szegényeket ruházni
4. Utasoknak szállást adni
5. Betegeket látogatni
6. Börtönben levőket látogatni
7. Halottakat eltemetni

Share
Bővebben...

Johannes Hartl imája a betegekért

alt

Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk.

Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz.

Vigasztald a szomorkodókat.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.