Imák

Tizenhárom fajta lelki tükör gyónáshoz

alt

A  budapesti Rózsafüzér Plébánia honlapján találhatók ezek a segédanyagok, melyekkel a Nagyböjt kezdetén szeretnénk a kiengesztelődés szentségére való felkészülést segíteni. A szerk.

Share
Bővebben...

Optyinai sztárecek reggeli imája

alt

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra.

Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra.

A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem.

Share
Bővebben...

Lourdes-i kilenced

alt

Szent II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordul a betegekhez.

Erre a napra kilencedet tartunk a Lourdes-I Szűzanyához a betegekért, és a betek is önmagukért.

Share
Bővebben...

Imazarándoklat Szent Rita sírjához

altImádkozzunk azért, hogy Szent Rita erényeit követni tudjuk

I. ima
Uram, Istenem, lélekben elzarándokolok Casciába, abba házba, ahol szolgálod, Szent Rita, életének egy részét eltöltötte. Általa kérem tőled azt a kegyelmet, hogy az evilági hiúságokat kerüljem és gyakoroljam Szent Rita legfontosabb erényeit; hogy ne a világ véleménye irányítson, hanem az alázatos, engedelmes és szegény Üdvözítőt kövessem.

Share
Bővebben...

Jézus a rózsafüzérben

alt

Örvendetes titkok

Első titok: Angyali üdvözlet; a megtestesült Ige

Isten leszáll az égből egy szűz méhébe és gyenge, halandó testünkbe öltözik; ez az a titok, amelyet Gábor főangyal hírül hoz Máriának. (Luk 1.) Felfoghatatlan és kimondhatatlan titok, melyre több, mint négyezer év óta vártak, melyet a Teremtő az örökkévalóságtól fogva készített elő.

Share
Bővebben...

Krisztus király kilenced

alt

Jöjjön el a Te Országod!

KEZDŐ IMÁDSÁG AZ EGYES NAPOKRA

E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált.

Share
Bővebben...

Szent Patrik mellvértje

alt

Magamra öltöm a mai napon a Szentháromság segítségül hívásában rejlő hatalmas erőt, a hit erejét
a háromszemélyű egy Istenben, a mindenség Teremtőjében.

Magamra öltöm a mai napon a hatalmat, mely Krisztus megtestesülésében és keresztjében,
feltámadásában és mennybemenetelében van, valamint eljövetelében a világ megítélésére.

Share
Bővebben...

Szent Filaret reggeli imája

altEgy a 19. században élt szent orosz metropolitának, Filaretnek tulajdonított reggeli ima arra biztat, engedjük át a kontrollt Istennek:

Add, Uram, hogy lelki békémet megőrizzem, bármit is hoz ez az új nap. Add, hogy teljesen a Te szent akaratodnak szenteljem magam.

Taníts és támogass a nap minden órájában, minden dolgomban. Akármit is hozzon a nap, taníts, hogy békésen fogadjam, abban a szilárd meggyőződésben, hogy mindent a Te szent akaratod ad.

Share
Bővebben...

#Imatipp - utcai imák

alt

Egy ideje meguntam a panaszkodást… Nem általánosítok, hogy a magyarok így meg a magyarok úgy… De valljuk be: a hétköznapjaink elég nagy része panaszkodással telik. Magamon talán közlekedés közben tapasztaltam ezt legjobban.

Állandóan találok valami kifogásolnivalót: tömeg van, büdös a bácsi, tolakodik a néni, nyávog a kisgyerek, hangosan hallgatja a zenét a rocker, túl erős a parfümje… stb. Rájöttem, hogy ezzel a hozzáállással annyira a saját kedvemet ásom alá! Pillanatok alatt bepörgetem magam és máris rossz napom van. Nem is beszélve a felebaráti szeretetről meg ilyesmi “sallangokról”, ugye?

Share
Bővebben...

Megjelent "A szabadulás rózsafüzére" imafüzet

alt2004-ben adta ki a Szent István Kiadó  Regis és Maisa Castro világszerte ismert könyvének magyar kiadását, kétezer példányban. A könyvecske néhány hónap alatt elfogyott, sikere csak növekedett az évek múlásával. Az imáról, a könyv olvasása és az elmondott imák eredményeiről, a magyar tanúságtételekről tőbb alkalommal beszámoltunk.

A Szent Gellért Könyvkiadó ezúttal egy imafüzetet bocsát az olvasó rendelkezésére. Ebben az imádságban különösen is velünk van az Úr, hiszen minden Üdvözlégyben kimondjuk hatalmas nevét, amelyre „minden térd meghajol a mennyben, a földön és az alvilágban". Ebben áll a szabadulás rózsa füzérének ereje is. 

Share
Bővebben...

Alkategóriák

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.