Imák

Napi Evangélium

Római Katolikus Liturgikus Naptár

(Google naptárba illeszthető, ill. szabadon böngészhető)

Online misehallgatás

1. Az alábbi honlapon lehetőség van online misehallgatásra. A honlap tetején, bal középen lehet a webkamera menüpontra kattintva látni is valamit.

Az előző hét nap miséi is rögzítve vannak, Winamp kell hozzá. Miserend - ekkor lehet élőben hallgatni a kis ikonra kattintva:

Vasárnap: 7:00, 8:00, 9:30, 11:15, 18:00
Hétköznap: 7:00, 18:00

2. Élő szentmise közvetítést minden nap a Wekerle-telepi Munkás Szent József templomból, a miserendben meghatározott időpontok szerint.

3. BONUM TV közvetítései. A megtekintés regisztráció és belépés nélkül is lehetséges.

Feliratkozás napi áhitat e-mailben fogadására

Keresztény/protestáns szerzők műveiből

  • C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
  • Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből
  • Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
Share

Imádkozzatok szívvel (1)

altVIII. Urbán pápa rendeleteinek megfelelően és a II. Vatikáni Zsinat irányelvei szerint, a szerző semmilyen módon nem szándékozik elébe vágni az események és üzenetek természetfeletti hitelességére vonatkozó megítélésének, melyekre itt utalások történnek. Ezek megítélése az Egyházra tartozik, melynek alárendeli magát a szerző teljes mértékben. A „jelenések, csodák, üzenetek” és hasonló szavaknak itt egyszerű emberi tanúság értéke van.

KIADÓ: MEDJUGORJEI PLÉBÁNIA, év nélkül

P. SLAVKO BARBARIC, OFM

Share
Bővebben...

Imáink: Tantum ergo Sacramentum

alt

Katolikus Egyházunk ma is megkívánja tőlünk, hogy a szentmise ordináriumát, a válaszokat, valamint az alapvető imádságokat az Egyház anyanyelvén, latinul is ismerjük és imádkozzuk. Ennek jegyében a Tengernek Csillaga folyóirat 2010. szeptembertől új sorozatot indított, melyben ismertetik az alapvető imádságainkat és azok latin szövegét. Most a Tantum ergo ima kerül sorra.

Share
Bővebben...

Vasfüggöny keresztút (1945–1965)

alt

(összeállította Dengl Miklós O.F.M.)

Fatima szellemében

Krisztus Urunk irtózatos halálkínok és szenvedések közepette, a kereszten vergődve imádkozott megkínzóiért a mennyei Atyjához: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,24).

A Vasfüggöny Keresztúton Krisztus példáját akarjuk követni.

A Vasfüggöny Keresztút a szabadföldön élő magyarok imahadjárata lesz azokért a testvérekért, akik még ma is a kommunista zsarnokság elnyomatása alatt, a vasfüggönyök mögött szenvednek. Alkalmat ad arra is, hogy minden résztvevője a szabadföldön a maga szenvedéseit felajánlja az elnyomók fegyvereseivel körülvett magyar testvérekért, sőt továbbmenve Fatima szellemében, imahadjárat az elnyomottak s elnyomók megtéréséért.

Share
Bővebben...

XIII. Leó pápa imája Szent Józsefhez

alt

Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük.

Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben.

Share
Bővebben...

A Szent Mihálynak való önátadás imája

 alt

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható

Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa,
akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége,
drágalátos Szent Mihály Arkangyalom!
Szeretnék igaz tisztelőid és szolgáid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom,
Neked ajándékozom és Neked szentelem magam.
Hatalmas, őriző oltalmad alá helyezem
magamat, családomat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.

Share
Bővebben...

Mariakumar atya szabadító imája

alt

„Jézus nevében, Jézus drága Vére által, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának hatalma által, aki az Atya jobbján ül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a tekintély hatalma által, amit Jézustól az ő drága Vére által kaptam. Ellene mondok a gonosz lélek minden erejének, amely ártani akar nekem, és visszautasítom azt. Boruljatok le Jézus előtt gonosz lelkek, és soha többé ne térjetek vissza!

Share
Bővebben...

Imák házaspároknak

 alt

Amikor összeházasodunk a leggyakrabban azzal a szándékkal tesszük, hogy közös életünk minden mozzanatát meg akarják osztani egymással. Van egy dolog, amiben a legtöbb házaspár számára nehéz a „közösködés” – az imák. Gyakran megijednek a közös, hangos imától, vagy egyszerűen nem tudják, hogyan osztozhatnak egymással az imádságban. Ennek eredményeképpen elmulasztják a lehetőséget, amely érzékenyebb, tartalmasabb kapcsolatba hozhatná őket egymással, és mélyebb, lelkibb egységbe a Teremtőjükkel. 

Share
Bővebben...

Örömút - via lucis

alt

Frissítve: megköszönve olvasónk levelét, közreadjuk a káposztásmegyeri templomban található örömút képeit is. A szerk.

A nagyböjti időben szívesen járjuk a keresztutat, hogy végigkísérjük megváltó Jézusunkat szenvedésének útján, a Pilátusi elítéléstől a kereszthalálon át egészen a sírba tételig. Több mint fél évezrede úgy alakult a keresztút, hogy tizennégy állomásnál elmélkedünk Krisztus szenvedéséről. De a krisztusi megváltásnak nem a kereszthalál volt a záróaktusa. Hiszen Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt. Nagypéntek gyászát húsvét öröme követte.

Share
Bővebben...

Nyaralásból hazatérők imája

alt

Számtalanszor tapasztaltam, hogy a felüdítő, pihentető szabadság, nyaralás után lehangoló monotóniával folytatódnak a mindennapok. Valahogy nem sikerült megőriznem azt a frissességet, amit a nyaralás alatt szereztem. Ha te is jártál már hasonló cipőben, vagy éppen szeretnéd ezt elkerülni, akkor velem együtt imádkozhatod ezt a pár mondatos fohászt.

Share
Bővebben...

Alkategóriák

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.