"Korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz"

alt"Mivel pedig a föléledõ keresztény szellemnek eredeti hatalma minden hely és kor sebeire alkalmas gyógyír, nincs kétség benne, hogy Szent Ferenc intézményéi korunknak is nagy hasznára válnának - annál is inkább, mert korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz.

Valamint akkor, úgy most is sokak szívében kihûlt a keresztény szeretet, s a kötelmek teljesítésében részint hanyagság, részint tudatlanságból nagy hanyatlás állt be. A korszellem s az emberek nézetei és vágyai ugyanazon irányt követik, és sokan a földi javak s az érzéki gyönyörök hajhászásában emésztik életüket. Lelketlen fényûzéstõl elkapatva, elpazarolják sajátjukat s megkívánják a másét; - nagy hangon hirdetik a testvériséget, de a sok szótól elfelejtik a tetteket; - mindent az önzés mozgat s a gyöngék- és nyomorultakról gondoskodó, rejtõzõ szeretet napról-napra ritkábbá válik.

Akkor az albigensek hidrafejû tévtana az egyház joghatóságának megrendítése által megbolygatta a társadalmi rendet s a szocializmus bizonyos fajának egyengette útját: ma pedig egyre szaporodnak a naturalizmus hívei, kik az egyháznak járó hódolatot megtagadják s fokról fokra haladva, az állami tekintélyt is aláássák, - hirdetik a forradalmat és az erõszakot, bolygatják a birtokfelosztást, - kecsegtetik a proletárok szenvedélyeit, - szóval a családi s a társadalmi rend megingatásán dolgoznak."

(1882)

Forrás: Auspicato concessum est c. körlevél - balthazarzsolt.hu

 

Share

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

22 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
37 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.