Pápai enciklikák

papai-cimer

Frissítve: 2021 április. A szerk.

Magyarul is elérhető enciklikák és körlevelek gyűjteménye

(Forrás: Szent István Társulat)

Az Apostoli Szentszék könyvkiadója
Alapítva: 1848

 

 

alt XVI. GergelyMIRARI VOS ARBITRAMUR (1832)
Enciklika a liberalizmusról és a vallási indifferentizmusról

alt IX. Pius - Syllabus (Qanta cura) - 1864
Elítélt tévtanok jegyzéke

 alt
XII. Kelemen - In Eminenti - 1738
Pápai Bulla a szabadkőművességről

altVI. Piusz - Auctorem fidei -1794
Apostoli körlevél a katolikus szövegek kétértelműségéről

alt

XIII. Leó - Quod apostolici muneris -1878
A szocialisták, kommunisták és nihilisták  modern eretnekségéről

Inscrutabili Dei Consilio - 1878
A társadalmi bajokról és azok okairól

XIII. Leó - Aeterni patris - 1879
Körlevél Szent Tamásról és a skolasztikáról

XIII. Leó - Sancta Dei civitas -1880
A missziós társulatokról

XIII. Leó - Arcanum divinae sapientiae -1880  
A házasság fölbonthatatlanságáról

XIII. Leó - Diuturnum illud - 1881
Körlevél a kormányhatalomról

XIII. Leó - Auspicato Concessum est - 1882
Assisi szent Ferenc tiszteletét és harmadik rendjét ajánló körlevél

XIII. Leó - Nobilissima Gallorum gens -1884
A francia püspökökhöz a család és az állam keresztény kormányzásáról

XIII. Leó - Humanum genus - 1884
Apostoli körlevél a szabadkőművességről

XIII. Leó - Spectata fides -1885
Levél az angol püspökökhöz a keresztény iskolákról

XIII. Leó - Immortale Dei - 1888
A keresztény államrendről (ford. Prohászka O. , nem teljes)

XIII. Leó -Libertas praestantissimum naturae bonum - 1888
Apostoli körlevél az emberi szabadságról

XIII. Leó - Rerum Novarum - 1891 


XIII. Leó- Orientalium dignitas -1894
A keletiek fegyelmének megtartásáról és védelméről

Insignes - 1896
A magyar honfoglalás ezer éves évfordulóján

XIII. Leó- Satis cognitum - 1896
AZ Egyház egységéről

lampridem Nobis - 1886
A porosz püspökökhöz a német katolikus egyház helyzetéről

Grande munus - 1880
Cirill és Metód tiszteletéről

alt

XI. Piusz  - Ubi arcano Dei consilio -1922
Krisztus békéjéről Krisztus Országában

XI. Piusz  - Quas Primas - 1925
Krisztus-Király ünnepét elrendelő apostoli körlevél

XI. Piusz  - Miserentissimus Redemptor - 1928
Jézus szentséges Szívének engeszteléséről

XI. Piusz  - Mortalium animos -1928
Az igazi vallásegységről

XI. Piusz - Divini illius Magistri - 1929
A keresztény nevelésről

XI. Piusz - Mystici corporis Christi - 1929
A LELKIGYAKORLATOK VÉGZÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL

XI. Piusz - Casti conniubii -enciklika- 1930

XI. Piusz  - Nova impedent -1931

XI. Piusz - Quadragesimo anno (1931)
A társadalmi rend megújításáról és evangéliumi szellemű tökéletesítéséről

XI. Piusz - Caritate Christi (1932)
Enciklika a Szent Szívről

XI. Piusz - Ad catholici sacerdotii (1935)
A katolikus papságról

XI. Piusz - Vigilante cura - 1936

XI. Piusz  - Nos es muy conocida -1937

XI. Piusz - Divini Redemptoris - 1937 

XI. Piusz  - Ingravescentibus malis - 1937

XI. Piusz  - Égő gonddal... (Mit brennender Sorge...) - 1937

XI. Piusz -  Mediator Dei - 1947
Apostoli körlevél a Szent Liturgiáról

X. PiuszX. Piusz - Motu Proprio  -1903
Az egyházi zene és ének ügyében

X. Piusz - Lamentabili sane exitu - 1907
A Szent Officium dekrétuma a modernista tételek elítéléséről

X. Piusz - Pascendi Dominici Gregis - 1907
Enciklika a modernisták tanításáról

alt

XII. Piusz - Mystici corporis Christi - 1943
JÉZUS KRISZTUS MISZTIKUS TESTÉRŐL

XII. Piusz - Luctuosissimi eventus - enciklika - 1956. október 28.

XII. Piusz - Laetamur admodum - enciklika - 1956. november 2.

XII. Piusz - Datis nuperrimis - enciklika 1956. november 5.
X
ii. PIusz - Humani Generis - 1950
Néhány hamis véleménnyel kapcsolatban, melyek azzal fenyegetnek, hogy aláássák a katolikus tanítás alapjait

 altXXIII. János  - Pacem in terris- enciklika- 1963 

alt VI. Pál - Humanae vitae - enciklika -1968

VI. Pál - Indulgentiarum doctrina - apostoli konstitúció - 1968

VI. Pál - Evangelii nuntiandi - apostoli buzdítás - 1975

alt

II. János Pál  levele a családokhoz a Család Évében-1994

II. János Pál - Férfi és nő - Elmélkedések - 1979. szeptember 5. - 1980. április 2. 

II. János Pál - Redemptor hominis - enciklika - 1979

II. János Pál - Catechesi tradendae - apostoli buzdítás - 1979

 II. János Pál - Dives in misericordia - enciklika - 1980

 II. János Pál - Familiaris consortio - apostoli buzdítás - 1980

 II. János Pál - Aprite Portas Redemptori - apostoli bulla - 1983.

II. János Pál - Redemptionis donum - apostoli buzdítás  - 1984.

II. János Pál - Reconciliatio et paeintentia - enciklika - 1984.

II. János Pál - Slavorum apostoli - enciklika- 1985.

II. János Pál - Dominium et vivificantem - enciklika - 1986.

II. János Pál - Euntes in mundum - enciklika - 1988.

II. János Pál - Redemptoris missio -enciklika -  1990.

II. János Pál - Centesimus annus - enciklika - 1991.

II. János Pál - Veritatis splendor - enciklika - 1993

Share

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

22 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
37 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.