A “Sacra Liturgia USA 2015″ konferencia után

altNemrég közzétettük az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció Ferenc pápa által pár hónapja kinevezett új prefektusának, Robert Sarah bíboros úrnak levelét a „Sacra Liturgia USA 2015” konferencia résztvevőihez, melyben kiemeli, hogy a Pápa azt várja el tőle, hogy folytassa a liturgia megújulásáért végzett törekvéseket a II Vatikáni Zsinat és a XVI Benedek pápa által kijelölt úton.

A mostani cikkben, mely a Szentszék hivatalos közlönyében jelent meg láthatjuk, hogyan szeretné Sarah bíboros ezt a feladatot konkrétan megvalósítani. Igazi „ratzingeriánus” liturgikus teológiával állunk szemben, és örömünkre megállapíthatjuk: a „reform reformja” mozgalom tovább halad, legfelsőbb egyházi támogatással. Mi is ehhez szeretnék hozzájárulni tevékenységünkkel, melyet az emeritus pápa mély értelmű teológiai tanítására alapozunk. A hagyományos rítust is azért ápoljuk, azért igyekszünk a tőlünk telhető legméltóbb formában celebrálni, valamint  spirituális mélységét megélni és feltárni, hogy az egész Egyháznak („universae Ecclesiae”) hasznára váljék.

A szív csendes akciója

L’Osservatore Romano, 2015. június 12.

Ötven évvel a VI Pál pápa általi kibocsátása után vajon olvassa valaki a II Vatikáni zsinat szent liturgiáról szóló Konstitúcióját? Ugyanis a “Sacrosanctum concilium “ nem de facto a reform „receptjeinek” egyszerű katalógusa, hanem minden liturgikus akció „magna carta”-ja.

Benne az egyetemes zsinat tanítóhivatala módszertani leckét ad számunkra. A Zsinat messzemenően nem elégszik meg valamiféle fegyelmi vagy külsőséges megközelítéssel, hanem azt akarja, hogy a liturgia lényegére reflektáljunk. Az Egyház gyakorlata mindig a kinyilatkoztatásból kapott és átelmélkedett igazságokból származik. A lelkipásztori gondoskodás nem szakadhat el a tanítástól.

Az Egyházban “a cselekvés mindig a szemlélődésre irányul” (v.ö. n. 2). A zsinati konstitúció arra hív, hogy újra felismerjük a liturgikus akció szentháromságos gyökerét. A Zsinat ugyanis folyamatosságot hirdet Krisztus megváltó akciója és az Egyház liturgikus missziója között. “Ahogyan Krisztust küldi az Atya, úgy küldi ő is apostolait” úgy hogy “az áldozat és a szentségek által, melyek köré összpontosul az egész liturgikus élet” megvalósul ”a megváltás műve”. (n.6).

A liturgia megvalósítása ezért nem más, mint Krisztus művének megvalósítása. A liturgia lényege szerint “actio Christi”. [A liturgia] “Krisztusnak, az Úrnak műve, aki megváltotta az emberiséget és tökéletesen megdicsőítette az Atyát.” (n.5) Ő, az örök Főpap a liturgia igazi alanya és cselekvője (n.7). Ha hitben nem fogadjuk el ezt az életbevágó alapelvet, abba a veszélybe sodorjuk a liturgiát, hogy emberi művé, a közösség önünneplésévé váljon.

Ezzel szemben az Egyház valódi feladata a Krisztus cselekedetébe való belépés, az egyesülés ezzel a művel, melyet küldetésként Ő kapott az Atyától. Így “megkaptuk az istentisztelet teljességét” mivel “az Ő, az Ige személyével egyesült embersége volt üdvösségünk eszköze” (n.5). Ezért az Egyháznak, Krisztus testének is a maga részéről eszközzé kell válnia az Ige kezében.

Ez a zsinati konstitúció kulcsfogalmának, a „participatio actuosa” – nak végső értelme. Az Egyház ilyenfajta részvétele abban áll, hogy Krisztusnak, a Főpapnak eszköze legyen, azzal a céllal, hogy részesüljön az Ő szentháromságos küldetésében. Az Egyház aktívan részt vesz Krisztus liturgikus akciójában, abban a mértékben, amelyben az Ő eszköze. Ebben az értelemben kétértelmű az „ünneplő közösségről” való beszéd és csak óvatossággal alkalmazható. (” Redemptoris sacramentum” instrukció, n. 42). A “Participatio actuosa”-t ezért nem úgy kell érteni, mint az állandó tevékenység kényszerét. Ezen a ponton gyakran eltorzították a Zsinat tanítását. Inkább arról van szó, hogy megengedjük Krisztusnak, hogy áldozatának részesévé tegyen.

A liturgikus “participatio” úgy értendő, mint Krisztus kegyelmi ajándéka, aki „mindig társul veszi az Egyházat maga mellé.”(S.C. n. 7) Az Övé a kezdeményezés és az elsőbbség. Az Egyház “Szólítja Urát és általa imádást mutat be az Örök Atyának” (n.7).

A papnak ilyen eszközzé kell válnia, amely megengedi Krisztusnak, hogy átragyogjon rajta. Ferenc pápánk is nemrég emlékeztetett minket, hogy a celebráns nem egy show főszereplője; nem törekedhet népszerűségre a hívő közösség körében és nem állhat eléjük úgy, mint elsődleges kommunikációs társuk. A zsinat szellemében cselekedni inkább annyit tesz, hogy eltűnni, elhagyni a reflektorfényt.

Szemben azzal, amit sokszor állítanak, és összhangban a zsinati konstitúcióval, teljesen illő, hogy a bűnbánati szertartás, a Gloria éneklése, a könyörgések és az eucharisztikus ima alatt mindenki – a pap és a közösség egyaránt – együtt kelet felé forduljon, kifejezve ezzel szándékukat, hogy részt vegyenek a Krisztus által bemutatott imádás és megváltás művében. Ezt a módszert alkalmasan bevezethetnék a székesegyházakban, ahol a liturgikus életnek példamutatónak kell lenni (n. 4)

Az írás elolvasható itt.

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.