Vatikáni dokumentumok

Ferenc pápa tanítóhivatali rangra emelte az Amoris Laetitia vitatott értelmezését

 alt

"Hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás" minősítést kapott a Buenos Aires-i püspökök Amoris Laetitia értelmezése. Ilyen minősítést eddig a hitről és erkölcsről hirdetett tanítások kaptak, nem a lelkipásztori gyakorlat rendelkezései. A lépés lezárja az apostoli buzdítás pontos és hivatalos pápai értelmezésének kérdését.

Történelmi válaszúthoz érkezett az Egyház.

Share
Bővebben...

XII. Kelemen pápa bullája a szabadkőművességről (1738)

altKELEMEN PÜSPÖK
ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA

MINDEN HÍVŐNEK ÜDVÖT ÉS APOSTOLI ÁLDÁST

Miután az isteni irgalmasság Minket, Akinek érdemei nem érnek fel a feladathoz, helyezett az Apostoliság magas őrtornyába, ránk bízva a pásztori gondviselés kötelességét, figyelmünket, amennyire ezt odafentről megadták nekünk, kitartó gondoskodással azokra a dolgokra fordítottuk, amelyek az Igaz Hitet megőrzik a tévedésektől és fogyatékosságoktól, és amelyek a zavar veszélyeit a legaggasztóbb időkben távol tartják az egész katolikus világtól.

Share
Bővebben...

A pápa tévedhetetlensége

alt

A pápai tévedhetetlenségről szóló katolikus tanítást manapság kétszeresen is fontos megértenünk: egyrészt, hogy tudjuk mire vonatkozik a tévedhetetlenség, és mit kötelező hinnünk katolikusként, másrészt azért is, hogy tudjuk mire nem vonatkozik a tévedhetetlenség. 

Az "ex cathedra [Petri]" (latin, '[Péter] tanító székéből') dogmatikai szakkifejezés, az Egyház tévedhetetlenségének az az esete, amikor a pápa ünnepélyesen, Péter székéből szólva hirdet ki egy tételt. 

Share
Bővebben...

Körlevél a kormányhatalomról

altXIII. Leó "Diuturnum illud" körlevele (1881)

Azon hosszas és félelmetes harc, mely az egyház isteni tekintélye ellen dúl, következetesen az egész társadalmat s különösen az uralkodókat fenyegető óriás veszedelemmé nőtt. — A nép szenvedélyei ujjat húznak a kormányhatalmakkal, vakmerőbben, mint valaha s oly nagy a féktelenség, a lázongások és zavarok oly gyakoriak, hogy nemcsak az engedelmességet szokás megtagadni a kormányzóktól, hanem még ezek személyes biztonsága sem látszik eléggé megvédve.

Share
Bővebben...

Szavazni kötelesség - a Katekizmus szerint

alt

2240 A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vállalt közös felelősséggel együttjár az adófizetésnek, a szavazati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége:

"Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek adó, annak adót, akinek vám, annak vámot, akinek hódolat, annak hódolatot, akinek tisztelet, annak tiszteletet" (Róm 13,7).

Share
Bővebben...

A Katolikus Egyház Katekizmusa az eutanáziáról

alt

2276 Különös tiszteletet igényelnek azok, akiknek élete fogyatékos vagy meggyengült. A beteg vagy fogyatékos személyeket támogatni kell, hogy a lehetőségekhez képest normális életet élhessenek.

2277 Bármi legyen is indítéka vagy eszköze, a közvetlen eutanázia azt jelenti, hogy a fogyatékos, beteg vagy halál közelében lévő személyek életének véget vetnek. Ez erkölcsileg elfogadhatatlan.

Share
Bővebben...

Az Egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai a halálbüntetésről

alt

Az alábbiakban három olyan idézetet közlünk, amelyek a katolikusok számára a halálbüntetés kérdésében tanítóhivatali tekintéllyel adnak eligazítást.

Share
Bővebben...

Szent V. Piusz "Horrendum illud scelus" kezdetű pápai konstitúciója

alt

Egy épp ma 450 éves pápai "zéró tolerancia".

Ama szörnyű bűntett, aminek következtében romlott és obszcén városokat pusztított el tűz által az isteni ítélet, keserű bánatot okoz nekünk és megbotránkoztatja elménket, arra ösztönözve minket, hogy egy ilyen bűnt a lehető legnagyobb buzgalommal fojtsunk el. Meglehetősen időszerű, hogy az V. Lateráni Zsinat [1512-1517] ezt a határozatot kiadta: 

Share
Bővebben...

Soha egyetlen egyházi hatóság sem engedélyezheti az újraházasodottak áldoztatását!

alt

A Törvényszövegek Pápai Tanácsának 2000. június 24-én kelt nyilatkozata teljes terjedelmében, magyarul.

Több, mint három évnyi (2014-2017) vita, zavar, és megosztottság után vált egyértelművé, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításával valóban megnyitotta az újraházasodott elváltak szentáldozásának lehetőségét a szexuális önmegtartóztatásuk nélkül is. Az eddigi legrészletesebb összefoglalónkat erről még az év elején közöltük a Katolikus Válaszon.

Share
Bővebben...

Müller bíboros „Hitnyilatkozatot” tett közzé a katolikus tanításról

alt

„Ne nyugtalankodjék szívetek.” Ezzel a János-evangéliumból vett felhívással kezdődik a Gerhard Ludwig Müller bíboros által február 8-án közzétett hitnyilatkozat, amelyben az Egyház szentségekről, a szentáldozásról, a papság szentségéről szóló tanítását foglalja össze a kardinális.

A Hittani Kongregáció egykori prefektusa által megfogalmazott, majd négyoldalas hitnyilatkozat – gyakran utalva a Szentírásra és a Katekizmusra – áttekintést nyújt a szentháromságos egy Istentől kiindulva, az Egyházon, annak szentségi rendjén és erkölcsi törvényén keresztül egészen az örök életig.

A hitnyilatkozatot teljes terjedelmében közreadjuk.

Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.