Vatikáni dokumentumok

Vatikáni dokumentumok listája

alt

A Hittani Kongregáció útmutatója a Szentatyával készített interjúkötet értelmezéséről (2010)

Share
Bővebben...

A szexuális visszaélések kezeléséről

A Hittani Kongregáció levele a püspöki konferenciákhoz az egyháziak által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések kezeléséről

Apapa-gyerekekz elmúlt napokban (május 3-i dátummal) a Hittani Kongregáció levelet intézett minden püspöki karhoz, hogy segítséget nyújtson a püspöki karoknak irányvonalak kidolgozásához az egyházi személyek által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések kezelésében. A püspöki karoknak 2012. május végéig kell ezeket az irányelveket megfogalmazniuk és eljuttatniuk a Hittani Kongregáció prefektusához, William Levada bíboroshoz.

Share
Bővebben...

Értelmezések és vélemények az új szentszéki instrukcióhoz

vatican-logoArra kéri a püspököket az Universae Ecclesiae, a régi rítus celebrálását szabadabbá tévő Summorm Pontificum pápai rendelkezéshez fűzött, pénteken megjelent instrukció, hogy legyenek nagyvonalúak a régi rítust, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel – írja a Catholic Heraldnak a dokumentumhoz írt kommentárja.
Share
Bővebben...

Vassula - 2007

Újabb Vatikáni dokumentum Vassulával kapcsolatban

vatican-logoHITTANI KONGREGÁCIÓ
2007. január 25.
Jegyz. sz. 54/92-24945

Eminenciás / Excellenciás Uram!

A Hittani Kongregációhoz folytonosan érkeznek kérések Vassula Rydén úrhölgy írásaival és tevékenységeivel kapcsolatos útmutatásért. E kérések különösen az 1995. október 6-i Közlemény jelentőségét érintik, valamint azokat a kritériumokat, amelyek figyelembevételével a helyi egyházaknak a Vassula Rydéntől származó írások terjesztésének tanácsosságát meg kell ítélniük.

Share
Bővebben...

Vassula - 1995

„Nem ajánlatos, hogy katolikusok részt vegyenek a Vassula Ryden által szervezett imacsoportokban” – a Hittani Kongregáció ma is érvényben lévő dokumentuma

"Szerkesztőségünkbe is megérkezett a meghívó Vassula Ryden magyarországi előadásaira. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk arra a vatikáni dokumentumra, amelyet William Levada bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa 2007. január 25-én minden püspöki konferencia elnökéhez eljuttatott, és amely ma is érvényes.

Share
Bővebben...

Nyilatkozat a szabadkőműves szervezetekről

vatican-logoHittani Kongregáció

(Quaesitum est)

Nem hivatalos fordítás. Hiteles angol szövege a Vatikán honlapján található.
Megkérdezték, történt-e változás a szabadkőműves szervezetek egyházi megítélésében, mivel az új Kánonjogi Kódex, a régivel ellentétben, nem említi kifejezetten őket.
A Hittani Kongregációnak az az állásfoglalása, hogy a fenti körülmény annak a szerkesztési elvnek köszönhető,  amit más, külön meg nem nevezett szervezetek esetében is követ, mivel ezen szervezetek szélesebb kategóriákban szerepelnek.

Share
Bővebben...

Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben

altA Hittani Kongregáció dokumentuma – 2003. január 16.

I. Egy állandó tanítás

1. A keresztény elkötelezettség 2000 év történelme folyamán különböző módon valósult meg a világban. Az első századok egyik keresztény egyházi írója szerint a „politikai cselekvés a közéletben való polgári részvétel” volt. Az Egyház a szentek sorában tisztel olyan férfiakat és nőket, akik a kormányzásban és politikai életben fejtették ki nagylelkű elkötelezettségüket.

Share
Bővebben...

Közlemény Anthony de Mello SJ atya írásaival kapcsolatban

alt

Az indiai jezsuita atya, Anthony de Mello (1931-1987), jól ismert számos publikációja alapján, melyeket sok nyelvre lefordítottak, s melyek ismertté váltak szerte a világon, bár ezen írások közül nem adta jóváhagyását mindegyik megjelenéséhez.

Művei, melyek szinte kizárólag rövid történetek formáját öltik, a keleti bölcselet néhány érvényes elemét hordozzák. Ezek segíthetik az önuralom elérését, a szabadságunkat korlátozó kötöttségek és érzések feloldását, és az élet viszontagságainak derűs megközelítését. Korai írásaiban, de Mello atya, jóllehet a buddhista és taoista spirituális áramlatok befolyását mutatja, megmaradt a keresztény lelkiség határain belül. Ezekben a könyvekben az ima különböző fajtáit tárgyalja: fohász, közbenjárás és dicsőítés, vagy szemlélődés Krisztus életének misztériumairól, stb.

Share
Bővebben...

A hamvasztás megengedett, de a teljes forma az elföldelés - frissítve

alt

A Hittani Kongregáció a katolikus temetésről - frissítve a hiányzó részek magyar nyelvű összefoglalójával

2016. október 25-én jelent meg a Hittani Kongregáció instrukciója, utasítása a katolikus egyház temetési szertartásával és eljárásával kapcsolatban, mely összefoglalja az érvényes gyakorlatot, leszögezve, hogy a temetés legteljesebb formája az elföldelés, de megengedett a hamvasztás is, jóllehet mindkét forma csak temetőben, vagy arra kijelölt kultikus helyen végezhető.

Share
Bővebben...

Instrukció a gyógyító imákról

altHittani Kongregáció Instrukció a gyógyító imákról
2000. szeptember 14.
Kézirat

Fordította Márialigeti Bence és Krisztina
Lektorálta: Dr. Kovács Gábor

Bevezetés
Az emberi szívbe mélyen belegyökerezett boldogság utáni sóvárgás mindig is együtt járt a betegségtől való megszabadulásnak és célja megértésének vágyával. Ez egy emberi jelenség, amellyel ilyen vagy olyan módon minden ember találkozik, és amely az Egyházban különleges visszhangra talál. Az Egyház értelmezése szerint ugyanis a betegség a Krisztussal való egyesülés és a lelki megtisztulás egy eszköze, azok számára pedig, akik a beteg emberrel találkoznak, lehetőséget nyújt a szeretet gyakorlására.

Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.