Vatikáni dokumentumok

Summorum Pontificum

XVI. BenedekXVI. Benedek pápa SUMMORUM PONTIFICUM motu proprio kiadott apostoli levele

A Pápáknak mind a mai napig gondjuk volt arra, hogy Krisztus Egyháza az Isteni Fölségnek méltó kultuszt ajánljon fel "Nevének dicséretére és dicsőségére" és "egész Anyaszentegyháza javára".

Share
Bővebben...

Motu Proprio - az egyházi zene és ének ügyében (1903)

alt

Ez a motu proprio teljes egészében a régi liturgiáról szól. Egyes megállapításai máig is érvényesek, míg más rendelkezései már nem értelmezhetők, mert a későbbi rendelkezések megváltoztatták. Ilyen például a zongora és a dobok kitiltása a templomból, hogy nők nem lehetnek kántorok vagy kórustagok; az énekeseknek karinget kell viselniük, és egy ráccsal el kell takarni a kórust, hogy a hívek ne láthassák őket. (A szerk.)

Share
Bővebben...

A régi rítusról - magyarul

papai-cimerMegjelent magyar nyelven az a vatikáni dokumentum, mely a tridenti rítusról szóló apostoli levélhez fűz magyarázatot. A "Summorum Pontificum" apostoli levélhez fűzött instrukció kéri a püspököket, hogy legyenek nagyvonalúak a régi, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel.

Share
Bővebben...

HUMANUM GENUS

altŐszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája

„HUMANUM GENUS”
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről

1884. április 20.

Share
Bővebben...

A halálos és a bocsánatos bűnről (KEK)

altIV. A bűn súlyossága:
1854 A bűnöket súlyosságuk szerint kell mérlegelni. A halálos és bocsánatos bűnök közötti különbségtétel, mely már a Szentírásban megfigyelhető, [94] az Egyház hagyományában általánossá vált. Az emberi tapasztalat e különbségtételt megerősíti.

Share
Bővebben...

Részletek XII. Piusz két apostoli leveléből

alt

Luctuosissimi eventus (1956. okt. 28.)

Értse meg mindenki, hogy a népek életének megzavart rendjét nem lehet helyreállítani sem a fegyverek halált osztó erejével, sem a polgári lakosság erőszakos elnyomásával, amely belső érzéseiket elfojtani nem tudja, sem megtévesztő tanokkal, amelyek megrontják a lelkeket, sértik a polgári és keresztény lelkiismeretet, továbbá az Egyház jogait. A jogos szabadság után való vágyat külső erőszakkal nem lehet elfojtani soha.

Share
Bővebben...

"Korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz"

alt"Mivel pedig a föléledõ keresztény szellemnek eredeti hatalma minden hely és kor sebeire alkalmas gyógyír, nincs kétség benne, hogy Szent Ferenc intézményéi korunknak is nagy hasznára válnának - annál is inkább, mert korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz.

Share
Bővebben...

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)

KEKA Római Katolikus Egyház tanításának összefoglalása

Megjelent franciául 1992-ben, magyarul 1995-ben. A hivatalos latin szöveg 1997. VIII. 15-én jelent meg. Ennek alapján készült az itt olvasható szöveg, figyelembe véve az előző fordítást is.

Share
Bővebben...

Egyetemes Zsinatok dokumentumai

alt

Az I. Vatikáni Zsinat dokumentumai

DEI FILIUS (Hittani rendelkezés a katolikus hitről)

PASTOR AETERNUS (Első hittani rendelkezés Krisztus Egyházáról)
- (Strukturált változatban)

Share
Bővebben...

Pápai enciklikák

papai-cimer

Frissítve: 2021 április. A szerk.

Magyarul is elérhető enciklikák és körlevelek gyűjteménye

(Forrás: Szent István Társulat)

Az Apostoli Szentszék könyvkiadója
Alapítva: 1848

Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.