A 7 főbűn (13)

alt

k) Az elesés után az irgalom

A szégyen gyakran odavezet, hogy eltitkoljuk a paráznasággal kapcsolatos kísértéseinket, és nem merjük bevallani ezen a téren elkövetett bűneinket. Sohasem szabad elfelejtenünk a kiengesztelődés szentségének átalakitó hatását. A gyónásban el kell kerülni mind a túlzott aggályosságot, mind a dolgok elmosását. „Ha beleesel, ne veszítsd el a fejed, tanácsolja Daniel Ange. A legrosszabb nem az, hogy elcsúszunk, hanem ha benn maradunk az árokba...”

l) Kérjük Isten ajándékát

A tisztaság feladat. De ajándék is, amely túllép a mi szegény emberi erőinken: Isten ajándéka. „A lélek gyümölcse... az önmegtartóztatás”, mondja Szent Pál (Gal 5,22-23). KEK: A tisztaság erkölcsi erény. Isten ajándéka is, kegyelem, lelki tevékenység gyümölcse. A Szentlélek megajándékozza Krisztus tisztaságának követésével azt, aki újjászületett a keresztség vizéből. Aki követni akarja ezt a tisztaságot, rábízhatja magát Szűz Máriára, a Tisztaságos anyára.

Maria Goretti

1902. július 6-án, Rómától 90 km-re délre Nettuno-ban, a kórházban halt meg. Előző éjszaka egy fiatalember meg akarta erőszakolni. Mivel ő ellenállt, tizennégy késszúrást kapott tőle, „Mariette” ahogy a családja nevezte, még nem volt 12 éves.

Röviddel haláIa előtt a kórházlelkész, mikor elhozta neki az Oltáriszentséget, megkérdezte tőle: „Maria, egész szívedből megbocsátasz gyilkosodnak?” Egy pillanatra ösztönösen feltörő ellenszenvén uralkodva, így felelt: „Igen, Jézus szeretetéért megbocsátok neki, és azt szeretném, hogy Ő is jöjjön velem a Paradicsomba. Azt akarom, hogy ott legyen mellettem. Bocsásson meg neki az Isten, mert én is megbocsátottam neki.”

„2002. július 6-án, Szent Goretti Mária halálának századik évfordulóján, II. János Pál pápa így mutatta őt be: „a tisztaság kedves kis vértanúja...Az elköteleződés visszautasítása, amely a mi időnk kultúrájának és társadalmának nagy részét jellemzi, néha nehezen érti meg a tisztaság szépségét és értékét...Ennek a fiatal szentnek a viselkedéséből a saját és a másik méltóságának nagy és nemes megértése árad... Vajon nincs-e ebben egy nagyon-nagyon aktuális feladat?”

Születésének másnapján Máriát megkeresztelték és a Szűzanyának szentelték. A Goretti családban minden nap imádkozták a rózsafüzért. A fiatal lányka egyaránt imádságos és mindenki felé szolgáló volt.

n) Elmélkedni a kereszt titkán

Akit megostoroztak, szinte az egész testét elevenen megnyúzták. Jézus megszabadít minket az élvezetek önző, mértéktelen keresésétől. Vérrel és köpésekkel borított arca megtisztít minket a csábítási vágyainktól, meggyógyítja a tökéletes testre irányuló fantáziánkat, és arra ösztönöz, hogy a leginkább eltorzult arcú testvéreinkben az Ő csodálatos arcát keressük. Elfogadta azt, hogy levetkőztessék a katonák (Mt 27,28), és hogy mezítelenül a keresztre szegezzék, Jézus beleegyezik, hogy elviseljen minden tisztátalanságot, amely elsősorban a tekintetekből fakad. Keresztre feszíti a kukkolásainkat. A fájdalmas rózsafüzér második titkán elmélkedve Mária, a tisztaság királynője áltl, azt kérjük, hogy segítsen tisztán élnünk.

Összefoglalás:

Ne váljunk rögeszméssé!

Két távol-keleti (zen) szerzetes közösen esküt tettek arra, hogy sohasem fognak nőt érinteni. Egy napon, mikor úton voltak, éppen arra készültek, hogy átkeljenek egy patakon, mikor megjelent egy különlegesen szép fiatal nő és megkérte őket, hogy segítsenek neki átkelni ezen a vad vízen. Mindenképpen át kell kelnie ezen a folyón, hogy segíthessen beteg édesapján. Egyedül túl gyenge hozzá és nem tudna átmenni. Az első szerzetes anélkül, hogy meghallgatta volna a nő kérését, belegázolt a folyóba és átkelt. A másik fogta, karjaiba vette a nőt és sokkal lassabban, sokkal nehezebben, egy kötél segítségével átvitte a másik partra. A fiatal nő megköszönte neki és sietve tovább ment. A két szerzetes is tovább folytatta útját. Több mint egy órát mentek teljes csendben.

Hirtelen megszólalt az első szerzetes, és dühödten szemére hányta a társának: Hogy voltál képes megszegni esküdet? – No lám, te még mindig rá gondolsz? Felelte neki a másik.

A tisztaság nem megkeményedés!

Nem csak a bűn, az ellentét is válhat kényszerképzetté!

Az ördög t@ktikája

Használati utasítás a házasságtöréshez

„Unokaöcskös, kedvem volna azt mondani neked: ne vesztegessük az időt, lépjünk tovább a következő bűnre. Sexornak és Libidinusnak, sexilaistáinknak terve szinte teljes mértékben sikeres.

Tudnak az ördögök. Az angyaloknak nincs nemük, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy felhasználj ák a nemiséget.

Vegyük hát gyorsan át: az iskolában már a pubertáskor előtt megtanítják a gyerekeket sok mindenre, mondván, hogy az AIDS ellen küzdenek. A legjobban eladható könyvek házasságtörésekről szólnak, a neten pedig elég csak egy klikk, hogy a nagy kakk-ba essél stb.

Sikerült a nőt kultikus tárggyá redukálnom és a gondolkodás mesterei mindezt „felszabadításnak” nevezik! Bizonyosan, nyitva áll a pedofilok utáni vadászat, de úgy tűnik senki sem érti, hogy nagyrészt ennek a kukkolós társadalomnak a produktumai ők, egyfajta bűnbakok. A tabuk úgy repültek ki, mint a pezsgősüvegek dugói, és uralkodik az „új szexuális rend” szellemi terrorizmusa. Az én kedves 68-as gyermekeim jó munkát végeztek az ő „tilos tiltani” kijelentésükkel”. Felvillanyozzák a férfiakat a magazinokban, de a legkisebb szexuális zaklatást is keményen büntetik. A pomográfia az egyik legkézenfekvőbb művészetté vált, ugyanakkor a médiumok által mintegy meglincselnek egy püspököt, mert valaki szexuális visszaéléssel rágalmazza anélkül, hogy bizonyítani tudná. Ez a skizofrénia szétveri a családokat, betölti a bíróságokat. . . és a pszichiátriákat.
Szeretek mellébeszélve lavírozni. Az egyik legszebb átverésünk az az, hogy sikerült feloldanunk a szemérmességet- vagyishogy inkább sikerült áthelyeznünk, lentről föl: ma nem az szégyenletes, aki szexuális életéről beszél, hanem az, aki a lelki életéről, bensőjéről! Nem az, aki alul levetkőzik, hanem aki fölül.

Mégis, öcskös, van még munka! A házasságtörést legalizálták, a hűtlenség normálissá vált -csak úgy be lehet mindezt szívni a - társadalmi légkörből, de vannak még, akik lázadnak az ellen, hogy megcsalják a feleségüket vagy férjüket. Ne ess kétségbe, még e a hét főbűnrőI szóIó könyv olvasói miatt se. Némelyek oly biztosak a maguk erényében, hogy álom-jó áIdozatok.

Használd föl segítségedre a jó érzéseket. Például a sajnálat érzését: minden férfiban ott szunnyad az atyáskodás. Kezdetben nem feltétlen szükséges a testi vonzalom. Ellenkezőleg, a férfi majd azt gondolja, hogy ártalmatlan dolog kettesben maradnia ezzel a női baráttal, aki szeretethiányban szenved és még karjaiba is zárhatná, hogy megvigasztalja szegényt. Hisz ez csak igaz barátság,

Ha a fiatalasszony azon izgul, hogy ez a férfi milyen sok időt vele tölt és nem a családjával, és e miatt a testi közelség miatt, akkor kliensed magyarázza meg neki, hogy egyáltalán nem szerelmes belé. És ha véletlenül tovább mennek, mondjuk elkezdik egymást simogatni, akkor töltsenek azzal, hogy elmondják egymásnak, minden esetre hűségesek akarnak maradni a saját

hitvestársukhoz. A férfiaknak végtelen jó adottságuk van arra, hogy elhiggyék, amit bebeszélnek maguknak, még akkor is, ha szándékuk éppen ellenkezik a valósággal - és arra is, hogy elfelejtsék fokozatosan az elhatározásaikat: sohasem szabad megcsókolnom, nem szabad fölmennem a lakására stb. Huss, ezek a jó gondolatok egyszerre, mint angyali pihék, úgy képesek elszállni.
Az első számú cél: hogy kliensed fokozatosan lépje át a tiltott dolgokat (simogatás, csók, szexuális kapcsolat), mert nagyon nehéz visszafordulni. Lényeg, ha lehet így mondani, hogy ne veszítse el a kontaktust, ne szakítsa meg a kapcsolatot.

Dolgozz a frusztrációkkal. Például kliensed felesége utasítsa el őt mindig, ne akarjon sohase szeretkezni vele. A te kis bohócod pedig szégyellje magát szexuális vágya miatt... Szítsd köztük a viszályt. Semmit se hagyj figyelmen kívül. Elment nyaralni a gyerekekkel? No, csak egy kis

pornófilm, csak úgy, csak, hogy belepillantsunk, hiszen minden sarkon lehet kölcsönözni ilyet... Kliensed pedig vigyázz, hogy egy percig se gondolja, hogy mindez a tisztátalan nézés bármi hatással is lehetne az ő hűségére. A lényeg, nem-de, hogy ne menjen el a cselekedetekig…

Ha pedig valami sajnálatos véletlen folytán, úgy döntene, hogy elmegy gyónni, akkor játssz sokat a szégyennel. A házasságtörés az egyik legnehezebben bevallható bűn. Mindennek az az oka, hogy egy férfi és egy nő egymás iránti elkötelezettsége a lehető legnagyobb dolog, ami két személy között történhet. Ezért hát ennek elárulása a lehető legrosszabb, ami két személy között megeshet. Ezért aztán ha ezt kell gyónnia, akkor maradjon csak nagyon homályos, próbálja meg elhallgatni, hogy házas, beszéljen csak egyszerűen tisztátalanságról anélkül, hogy kiejtené a házasságtörés szót.

És ha véletlenül bevallaná, akkor legalább azt intézd el, hogy a pap megbotránkozzon, növelje benne a bűntudatot, de legalább is adjon neki használhatatlan tanácsokat. A kliensed majd teljesen elveszíti bátorságát és nem fog egyhamar visszamenni gyónni.

Végül pedig, egy bizonyos ideig tartó kettős élet után, mutasd meg neki, hogy a teljes hűség mennyire csak szép ideál... csak ideál. A benne lévő kiállhatatlan önmagával szembeni megvetést alakítsd át egy új élet-szabállyá, amely már sokkal alakulóbb és kevésbé képmutató. Segítsd, hogy átléphessen a gyengeségből elkövetett bűn kategóriájából a rosszindulatból, tudatosan elkövetett bűn kategóriájába. Mindez azt jelenti, hogy mivel nem tudja hozzáalakítani életét ALKR törvényeihez, alakítsa szépen ALKR törvényeit az ő életéhez, És nehogy rájöjjön, hogy többet ér egy megtérő bűnös, mint egy megmerevedett katar.

A legjobb fegyvered mindig a reménytelenség, kétségbeesés lesz. A testnek való kiszolgáltatottság péage nélküli autópálya, amely egész egyenes. Ha jól kormányzol, akkor a tied Iesz ez a lélek örökre. A célunk, ne feledd, az, hogy bezárjuk a személyeket abba, amit ALKR

teológusai úgy neveznek, hogy a megszokott halálos bűn. Amikor a végén már nem is érzi, hogy halott. Ezért aztán mindent bele!
E-mailzebul.

Javasolható film: Micsoda nő!
Egy prostituált hogyan tér meg azáltal, hogy többé nem tárgyként kezelik... Rájön, hogy önmagáért értékes, nem csak a testéért...S közben ez a szeretet megtérít egy pénz bűvöletében élő embert: ezentúl csak épít és nem rombol. A szeretet csak építeni akar, életet adni. Az emberi szeretet csak személyes (személyek közötti!) és ezért csak elkötelezett lehet...

(folyt.)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.