Nyílt levél a Magyarok Világszövetsége elnöki testületéhez

az MVSz Erdélyi Társasága (VET) Kolozsvár-főtéri (Szentegyház utca 2. sz.) székhelyének megnyitója alkalmából, az Anyaszentegyház és a Nemzet színe előtt elhangzó segélykiáltás.

Ezen kiemelkedő fontosságú nemzetstratégiai intézmény avatási ünnepségét nemcsak örvendetes magyar eseménynek, hanem üdvös keresztény cselekménynek is mondhatnánk. Katolikus papi, illetve MVSz-pótküldötti minőségemben azonban a keresztény hittisztaság, a Nemzet érdeke és az erkölcs szempontjait megfontolva, lelkiismeretem kötelez nemcsak távol maradni, hanem segítségért is kiáltani.

A jobb sorsra hivatott MVSz Tiszteletreméltó Elnökének szolgálatához megannyi értékes és üdvös eredmény kapcsolódott korábbi két mandátuma során. Kár volna a rossz(ul választott, esetleg rossz szándékú önjelölt) tanácsadók miatt az MVSz-t és Elnökének életművét helyrehozhatatlanul kompromittálni! Bárkivel előfordulhat, hogy lelkiismeretében megtévedne, vagy testi-lelki betegség sújtaná. Nem tisztem elbírálni, hogy éppen melyik eset áll fenn. Azonban az irgalmasság lelki cselekedetei első három parancsának engedelmeskedve, kötelességem a felelősöket szeretettel, ugyanakkor határozottan meginteni.

RÉSZLETEZÉS

Az MVSz-VET székhelyének megnyitójára szólító Meghívón ez is olvasható: A Magyarok Világkongresszusai, avagy az egyetemes (görögül katholikosz!) magyar nép egyedüli legitim képviselete – hallatlan zavarosság! Ezzel kapcsolatban említendő, hogy 2008-ban a Magyarok VII. Világkongresszusán pokolgépként robbant az alattomosan becsempészett, ám a Világkongresszus egyik alapmotívumává protezsált téma: Máni, az élő. Az azóta tapasztalható fejlemények nyomán kijelenthető, hogy az MVSz mára teljességgel kimeríti a szinkretista nemzeti szekta ismérveit, amely nemcsak az Egyház, hanem a Nemzet ellen is támad. A szektásodás fő tünete ugyanis, hogy egy csoport egyedül üdvös útnak a saját tévtanai követését tartja!

A közelmúltban bizalmas körű levelezésben kérdeztem az MVSz Elnökét: „ki vállalja a felelősséget Isten és a Nemzet előtt, hogy az MVSz székházába (értsd: Bp., Magyarok Háza) megfelelő kritériumok szerinti szűrés nélkül engedik be a programokat? Ugyanis egyre inkább az látszik a programfelhozatalból, hogy az MVSz nevével általában, de székházával, mint helyszínnel is visszaélve, egyre többen ajánlják a jó magyarság címkéje alatt félrevezető portékáikat. (…) Nem tudom, hogy gyakorlatban van-e, de talán hasznos volna, ha jó magyarságuk felől kétségbevonhatatlan (esetleg, de nem feltétlenül csak MVSz-küldött) papokkal, lelkészekkel például (költségeket megspórolandó) elektronikus levelezés útján a tiszta hit fényénél tanácskozások zajlanának üdvös irányvonalról, nemzetstratégiai kérdésekről...” A „félrevezető portékák” alatt elsősorban az Anyaszentegyházat és Krisztus végleges kinyilatkoztatói mivoltát is támadó, aktuál-manicheus tévtanokra utaltam, amelyeket néhány éve egy, az MVSz-en belül létrejött klikk is beteges elszántsággal akadálytalanul terjeszt.

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.