Hogyan nevelj férfit?

alt

A nőies férfiak és férfias nők világában, amikor nem Istentől akart természeti valóságként, hanem attól abszolút független társadalmi konstrukcióként tekintenek a nemekre, frissítő Chad Ripperger előadását hallgatni az igazi férfi neveléséről. Még akkor is, ha megállapításai fájdalmas tükröt tartanak, mert az igazi férfi fehér hollóhoz hasonlóan ritka, a férfiak elpuhulása, az elnőiesedés a norma, nem pedig a kivétel. Az írás első felében az előadásból készült vázlat, a második felében az előadás szerkesztett átirata.

1. rész: A vázlat

Aquinói Tamás szerint az elpuhultság az akarat hiánya a gyönyörök félretételére annak érdekében, hogy a fáradságos dolgokat tegyen (* lásd a cikk végi hivatkozást). Ez az ő definíciója a lustaságra is, de a különbség az, hogy a lustaság a nehéz dolgoktól való idegenkedés, míg az elpuhultság, elnőiesedés az élvezetekhez való rendellenes ragaszkodás.

Ádám bukása

 • Bizonyos bűnök, amelyeket Ádám elkövetett (ezekből 8 van), kifejezetten a férfiakra szálltak át, ami sajátos férfias hibákat eredményezett.
 • Ezek egyike a nem helyénvaló öröm – Ádám ránézett a gyümölcsre, és alacsonyabb rendű étvágya örömét lelte abban, hogy az a szemnek tetszetős. Az észnek azt kellett volna mondania, hogy ne nyúljon hozzá, de ő az ész ellenében evett.
 • A bűnbeesés előtti természetfeletti ajándék az integritás volt. A bűnbeeséskor Ádám integritásának ajándéka, ahol az alacsonyabb rendű vágyak az észnek voltak alárendelve, megsemmisült. A vágyak ezután saját életet élnek. Ebben Ádám a gyönyört választotta az értelem helyett.
 • Miután Éva vétkezett a gyümölcs elfogyasztásával, átadta azt Ádámnak. Ezzel megpróbálta átvenni a vezetést és az irányítást. Ez most az a probléma, amibe a nők beleragadtak. A probléma, aminél Ádám megrekedt, az volt, hogy nem akart elszakadni a feleségétől – a feleségével való együttlét nyújtotta élvezeteket választotta ahelyett, hogy azt tette volna, amit Isten mondott neki. A férfiak most engednek annak, hogy a nők uralkodjanak az otthonban, miközben ők nyugodt, felelősség nélküli életet akarnak.
 • Ádám Istent és Évát hibáztatja a szorult helyzetéért; az elpuhult viselkedés része az, hogy annak élvezetét választja, hogy ne vállaljon felelősséget valamiért.
 • A nőkben mindazonáltal van egy természetükbe kódolt készség, hogy alárendeljék magukat a helyesen elrendelt tekintélynek – ha a férj rendelkezik ezzel a tekintéllyel, akkor a feleségnek az lesz a vágya, hogy a kedvében járjon.

Melyek a mai elnőiesedés forrásai?

 • A férfiak számára minden túl könnyű, túl egyszerű és túlságosan élvezetes.
 • A technológia élvezetet nyújt a használata során. A mértékletesség erényének mérsékelnie kell ezt az élvezetet, különben elpuhít bennünket. A technika a férfiakban az elnőiesedés egy sajátos fajtáját, az élvezet utáni vágyat táplálja folyamatosan. A férfiak a szerszámok használatára születettek, mivel a férfiakat munkára tervezték, ezért a férfiaknak örömet okoznak a szerszámok.
 • A technika azonban olyan eszköz, amely rendszeres használatával egy problémát idéz elő. A technika nonstop használata a mai fiúk által elpuhítja őket, túlstimulálja, és elnőiesíti őket, mivel nem tudják kontrollálni a vágyaikat.
 • A férfivá válás része a tisztaság, mert a tisztaság nehéz. Amikor eljön az idő, hogy félretegyék a technológia nyújtotta élvezeteket, sok férfi nem rendelkezik az ehhez szükséges erénnyel, és nem lesz kész a házasság alapvető kötelezettségeinek vállalására.

„Az érettség a szenvedésen és a felelősségvállaláson keresztül jön el” (Fulton Sheen érsek)

Az elpuhultság négy formája

Érzéki (az érintés örömei): evés, heverészés, semmit nehezet nem csinálni – az effeminizmus leggyakoribb formája.

Appetitív (érzékelés vágyai, amelyekből érzelmek fakadnak): pl. hogyan “érezted” ezt? Az érzelmek követésének öröme, ahelyett, hogy harcolnánk ellenük és az értelmet követnénk. Az értelem követését kiölték a férfiakból. A nők szeretik az érzelmeket követő pasikat – kivéve az értelmes nőket, akik viszont ki nem állhatják az érzelmeket követő pasik társaságát. Egy férfinak állandóan szüksége van arra, hogy az érzelmeit táplálja?

Az érzelmek veszélyeztetik az erkölcsi ítélőképességet. Az egyetemes igazságokat elhomályosítják az érzelmi válaszok. A férfiaknak a megfontoltságban (prudentia) kellene jeleskedniük – megítélni, hogy mi a jó, és aztán megtenni. Ha egy férfi ránéz valamire, és nem tudja egyértelműen megítélni, vagy az érzelmei veszik át az irányítást, akkor effeminált.

Intellektuális (öröm bizonyos dolgok mérlegelésében; intellektuális nyugtalanság); ehelyett az igazságot kell keresni, eljutni hozzá és megnyugodni benne. Ne lelje örömét abban, hogy az út mentén tétovázik. Ne lelje örömét abban, hogy ragaszkodik egy bizonyos intellektuális állásponthoz, vagy abban, hogy ragaszkodik az eszméihez, vagy abban, hogy mindig hangoztatja a véleményét, vagy abban, hogy állandóan meg kell ismernie a következő dolgot az interneten. Ez nem ad az embernek állandóságot az ítélőképességében, hiszen csak az élvezetek hajszolásáról szól. Az intellektuális elpuhultság befolyásolja a gondolkodás tisztaságát. Az intellektuális alázat az ellenszer – kövessük az Igazságot, bárhová is vezet, függetlenül attól, hogy ez milyen személyes árat követel tőlünk.

Akarati (önakarat és önszeretet). Valaki, aki állandóan a saját dolgát akarja csinálni.

Egy igazi férfi félreteszi az élvezeteket, hogy nagy dolgokra törekedjen. Ezt hívják nagylelkűségnek.

Hogyan bánik egy férfi a nőies viselkedéssel

 • Ez az elnőiesedés próbája: vegyél el valamit egy férfitól, ami állandó örömet okoz neki, és nézd meg, mi a reakciója.
 • Az igazi férfi az erényes ember. Az erénnyel együtt jár a belső önfegyelem és önuralom. Ez az igazi férfi jellemzője. Képes vállalni a nehéz és fáradságos dolgokat, és mégis állhatatos marad. Az a férfi, aki elgyengül, nőies.
 • A férfiasság lényege az önfeláldozás. Ismét Aquinói Tamás mondja: az egyetlen dolog, amit Isten minden értelmes teremtménytől akar, az akaratuk feláldozása Neki.
 • Miért éppen a férfiaktól? Mert Isten így rendelte el. Arra alkotta az embert, hogy valami nehéz dologgal foglalkozzon, és ennek eléréséhez meg kell tagadnia az érzéseit. Ezért van az, hogy a testünk a természetnél fogva más.
 • Amikor Ádám elbukott azzal, hogy a nőies utat választotta, a büntetése az volt, hogy homloka verejtékével (energiáját felhasználva) tövisek között kell dolgoznia (fájdalmas lesz). Támogatnia kell a nőt és felelősséget kell vállalnia érte. Ezeket a dolgokat Isten rendelte el az ember számára, és ezeket meg kell tennie ahhoz, hogy felnőjön.
 • A férfinak alakítania kell magát addig a pontig, ahol megtalálja az örömöt, amely az erényből származik, nem pedig az élvezetből. Ez az igazi férfiasság. Fogadd el azt, ami fájdalmas, hogy elérd azt, ami jó.

A kereszt Ádám és Éva bűnbeesésének pontos megfordítása. Krisztus vére és verejtéke pontosan az, ami a férfiasságot építi.

 A teljes cikk elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.