Szóháború, világháború

alt

A mai közéleti kommunikációban valami olyan banális és megtámadhatatlan, mint hogy egy lányt (nőnemű) „ő”-nek [angolul ’he’ a férfi, ’she’ a női névmás. A ford.] nevezni, meghívást jelent a végrehajtók légiói számára, hogy haragjuk rászálljon a helytelenül beszélőre. A szexuális forradalom támadásait a társadalmi rend etikája és integritása ellen kiegészítik azok a barbár módszerek, melyeket arra használnak, hogy fenekestől felforgassák a közösség normatív szókincsét.

A szavak egyfajta kultúrához vannak rögzítve. Ezek a nemzedékek bölcsességének és megfigyeléseinek letéteményesei. Nyelve által alapítanak meg egy közösséget, és nyelve által fejezik ki a világát. Ahhoz, hogy megsemmisítsék örökségét, el kell rabolni a szókincsét. Chesterton -okkal- azt állította, hogy a szó az egyetlen, amiért érdemes küzdeni. Nietzsche, részben helyesen, azt írta, hogy kimondhatatlanul több függ attól, hogy minek neveznek dolgokat, mint amik valójában.

A „gyerektől” a „magzatig”

Különösen fontos a mai felfordult világban az, hogy egy állapotos nőnek hivatalosan magzata van, nem pedig gyermeke . A „magzat” szó erőteljesen kiszolgálta alkotmányos rendszerünk és a közerkölcs kultúrájának átrendezését. A személyes dimenziótól kezdve az ítélkezési gyakorlatig a magzat megnyugtat és igazol.

2006-ban az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága tárgyalótermében jelen voltam a szóbeli viták alatt, amit a szövetségi részleges szülési abortusz tilalmáról folytattak. Paul Clement legfőbb ügyész vitatkozott e törvény védelmében, és egy ponton a magzatelhajtók halálos közreműködése alá tartozó gyermeket „gyermeknek” nevezte.

Clement főügyész: „A kérdés az, hogy [az abortuszt] a méhben hajtsák-e végre, avagy akkor, amikor a gyermek több mint fele a méhen kívül van. És az természetesen… ”

Stevens bíró félbeszakította.

Stevens bíró: „A magzat több mint  félig kint van.”

Clement főügyész: „Hogyan?”

Stevens bíró: „A magzat több mint félig kint van. És ezek közül a magzatok közül néhány, ahogy értem az eljárást, csak négy vagy öt hüvelyk hosszú. Nagyon különböznek a teljesen kialakult csecsemőktől.” 

Scalia ügyész nyilvánvalóan nem tudta megállni:

Scalia ügyész: „Amikor félig kint van, azt hiszem, gyermeknek vagy magzatnak is nevezheti. Olyan félig igen és félig nem.”

Clement főügyész azt tanácsolta, hogy „semmi sem aktivizálja a terminológiát”, amit valaki a körülmény leírására használ. Ebben a pontban igaza volt a jogállás megértése szempontjából. Stevens bíró azonban nem szakította félbe és nem fedte meg a főügyészt a szóhasználatért, mert ez gátolta a kongresszusi jogszabály megértését. Stevens bíró inkább visszatette trónjára azt a szót, amely uralja és fenntartja a Roe birodalmat [alkotmányos jog a terhesség megszakítására. A szerk.] 

A magzatelhajtó nem öl gyereket, csak eltávolítja a magzatot. Ennek a vigasztaló megkülönböztetésnek a fátyla mögött milliókat mészároltak le.

A Whole női egészség kontra Hellerstedt ügyben, a 2016. évi állásfoglalásában a Legfelsőbb Bíróság többsége jóváhagyóan és ironikus hang nélkül idézte a kerületi bíróság megállapítását, miszerint „az abortusz Texasban rendkívül biztonságos volt, a súlyos szövődmények különösen alacsony arányával, és gyakorlatilag nem fordult elő halálozás az eljárás következtében.”   

A „magzat” mint jogi-kulturális helyőrző rögzíti Roe felforgató antropológiáját. Szóhasználata alapján az anyai gondoskodás nem jár együtt a női mivolttal. Ehelyett az uralkodó jogi alapértelmezés támadásnak és vélelmezett akadálynak tekinti a terhességet az elsődleges kötelezettségek teljesítésében és az élet prioritásainak meghatározásában. Egy nőnek magán- és sajátos kívánsága lehet az, hogy utódokat hordjon ki. Az alkotmányos ítélkezési gyakorlatban meghatározott nyilvános identitása esetében feltételezik róla, hogy nincs kapcsolatban a magzati jelenléttel, és így nincs felelőssége iránta. Az ilyen kapcsolat és felelősség csak az ő igenlő választása révén jöhet létre.

Ezzel Roe az anyaság természetes és nyilvános tényét egy privát opcióként értelmezte újra. Ez azt jelenti, hogy a felszabadítás ügyét szolgálja. Valójában az ellenkezőjét biztosítja, mivel áthelyezi az ember jelentését és relációit a megváltoztathatatlan természetből a bíróságtól függő feltételes választásba.

A család tehát nem a teremtés valósága vagy az emberi identitás radikális aspektusa és kifejeződése, hanem egy konstrukció kiválasztása, ami végül az azt létrehozó és szabályozó, kényszerítő tényezők lekötelezettje.

Csakúgy, mint a magzat, a természetes család is feláldozhatóvá vált - bár ez utóbbi megszűnésének felismerése hosszabb időt vett igénybe, és inkább jogi ügyet, mint fizikai eltűnést jelent. Ugyanakkor a legutóbbi politikai folyamatok (ideértve a házasság újradefiniálását, az ezzel kapcsolatos természetes anya és apa helyettesítését a szerződéses „szülővel”, akár a „férfi” és a „nő” bizonytalan kilátásaival) kidolgozták és tisztázták a logikát. A csata minden esetben a szavak mezején zajlik.

A transzgender ideológiai lázadás lényege, hogy az ember az értelmetlenség homályába vesszen.

Transzgenderizmus a logika és törvény ellen

A szavak eme csatája kifejeződik a transzgenderizmus kampány példátlan harcképtelenségében. A névmások és a többi szexuális vonatkozású szókincs lerablásával arra számítanak, hogy kiküszöbölik a valós világ leírását, ha tartózkodnak azoktól a szavaktól, melyek ennek megjelenítéséhez és kifejezéséhez szükségesek. A transz-program határtalan törekvése abból is látható, hogy teljesen elítéli az emberi civilizáció egészét, annak dalait és irodalmát, törvényét és társadalmi gyakorlatát, valamint az összes szótárt.

Hasonlóképpen tönkreteszi a logikát. Néhány hónappal ezelőtt egy British Columbia állami bíróság hírhedt ítéletet hozott egy apa ellen, aki olyan végzést kért, ami megtiltja, hogy az orvosok szintetikus férfi hormonokkal kezeljék az ő tizennégy éves lányát. A bíróság az alábbiak szerint ismertette az apa kifogását lányának orvosi abúzusa miatt: „A .B. apja jelenleg ellenzi fia hormonkezelésének megkezdését.”

A bíróság visszaélése a fia kifejezéssel észrevehetően az a szándék, hogy egy személyt képviseljen, aki egy apához és anyához tartozik. De hogyan lehetséges ez? Képtelenség azt állítani, hogy az élettant ki lehet törölni a jogi értékrendből és a nyilvános szókincsből úgy, hogy annak minden viszonya sértetlen és változatlan maradjon. 

Amikor az apa lányát a „fiának” nevezi, a bíró valószínűleg az apát is a lánya anyjának hívja, vagy - miért ne? - a lányát az apa apjának hívta. Miután testetlen személy választásaként ratifikálják a törvényben és a nyelvben a lányt és a fiút, a férfit és a nőt, a családi struktúra annak reproduktív kapcsolataival összeomlik egy kimondhatatlan tébollyá. Elveszett a paradigmatikus fizikai valóság fogalma és bármely szó, ami kifejezi ezt.

A bíróság szándéka, hogy a „lányt” elvesse, de az „apát” megőrizze, jól szemlélteti a következetlenséget, ami bosszantja a transz ideológusokat, akik próbálják eltörölni a valóságos világot, amit jellemzően félig használnak.

Előre látható volt, hogy a bíróság arra kötelezi az apát, hogy engedelmeskedjen az új transz-szókincsnek, megtiltva neki, hogy lányával vagy róla a keresztneve használatával beszéljen, vagy olyan más szavakat használjon, melyek őt nőként vagy a lányaként azonosítják. És méltó befejezésként a bíróság úgy ítélte meg, hogy a gyermek akadálytalanul gyakorolhatja egy új név és a férfi jogi státusz használatát, és hogy anyja és apja (bármit is jelentenek ma ezek a szavak) nem zavarhatják meg a tizennégy éves lény által ezután folytatandó szimbolikus öngenerálás nyilvános cselekedeteit, és akit ezután már nem hívhatnak lányuknak.

A transz-ideológia szerint a családnak, mint természetes intézménynek vége.

Bármi, ami megmarad hagyományos formájában (most létezése kiüresítve, közérdekű megfontolásból), az az állam 100% -os tulajdonában lévő leányvállalata, melynek fő szabályozási funkciója az, hogy lehetővé tegye alkotóinak menekülését és szembeszegülését mindazzal, ami egykor a család védőhálója, a valahova tartozás és rokoni kapcsolat volt.

Minden tévedés anyja

A közelmúltban a bíróságok apasági státuszt ruháztak át nők számára. Az államjog történelmileg és egységesen fogalmazta meg a bizonyító vélelmet, miszerint a férfi a felesége által megszült gyermek természetes atyja. Azonban a spermabanki kereskedelem, a házasság újbóli definiálása (hogy két nő kapcsolata is belekerüljön), valamint annak fokozatos megértése miatt, hogy a jogi korrektséghez szükséges a szexuális különbségek és azok sajátosságainak irreleváns előírása (kivéve, ha megvásárolható árucikk),

a bíróságok rájöttek arra, hogy a jogszabályi feltételekben szereplő „férfi” és „apa” kifejezések ugyanúgy jelentik a „nőt” és az „anyát”.

Az „apaságot” ezért androgén gondozói szerepként újra kell definiálni, amit ugyanolyan jól ellát egy női genetikai idegen („anya”). Az elfogulatlan gondolkodású gyermekek minden bizonnyal nem fogják észrevenni a különbséget. Az egyik kedves, bíró által jóváhagyott felnőtt funkcionárius ugyanolyan jó, mint bármelyik másik.

Évszázadokkal ezelőtt Richard Hooker azt írta, hogy nyelvileg úgy kezelni azokat a valójában különböző dolgokat, mintha ugyanolyanok lennének, ez „minden tévedés anyja”. Az Obergefell [ügy] és transz-korban az anya, mint paradigma már nem írja le a nő generatív és várandós viszonyát az utóddal, hanem most már egy felcserélhető, az állam által kinevezett gondviselő felügyelőt kell feltüntetni.

Ennek megfelelően Hooker figyelmeztető tanácsa elveszíti jelentését abban a pillanatban, amikor ennek érvényesítését megteszik.   

Amikor a férfi és női jelentésű szavakat testi vonatkozás nélkül választható elmeállapotok markerévé alakítják, akkor az újítók egy új emberiséget határoznak meg.

Elképzelték bizalmas személyek szerves közösségét, és eltávolították azt a nyelvből, hogy helyettesítsék olyan önmagukat definiáló, kísérteties egységek halmazával, akik szerződés által csoportosulnak. Izajás parafrázisát használva, szelet szültek. Az új ember leszakad a testi vonatkozástól, és az absztrakció éterébe jutott. Legyőzték az eredet, a kapcsolat és az összekötő állandóság családi hálóját. Most radikálisan egyedül vagyunk.

Amint a testet megfosztják az identitástól, és némának tekintik a személyes besorolást illetően, attól kezdve nincs férfi vagy nő. 

A szókincs-eltérítő projektben a támadás az, hogy az identitást jelölő szavakat, hogy mi a megváltoztathatatlan, jelentős, nyilvános és látható (a személy neme), felcserélik úgy, hogy azt jelöljék, ami megváltoztatható, evilági, privát és láthatatlan (a személyek vágyai).

Amikor a névmásokat átváltoztatják az egyén saját tulajdonságaira, a női „ő” [she] már nem jelölhet egy kategóriát, mivel nincs több nyilvánvaló egybevágósági pont azok között, akik úgy döntöttek, hogy kapcsolatban állnak azzal a most kiürített szóval, ami már nem utal a fizikai formára. Miután egy vágy kiszorítja azt a dolgot, amit kívánnak, maga a vágy (ami már meg van fosztva a tárgyától) bomlik fel. És amikor egy ilyen vágy meghatározza az emberi identitást, akkor mi vagyunk azok, akik felbomlunk. C. S. Lewis tömören leírta az ilyen típusú projekt dinamikáját és hiábavalóságát: „Olyan, mint egy virág illata, ami megpróbálja elpusztítani a virágot.” 

A transznemű ideológiai lázadás lényege az, hogy ami emberi, az elhomályosodjon. Ennek orvosi és nyelvészeti bűntette az ideális nemlétezés törvénybe iktatása, amibe a definíció mindannyiunkat behelyez.

A személyes névmások kapitulációja nem jótékonysági cselekedet. Inkább a teljes lemondás a világról.

 A cikk forrása angol nyelven

További olvasnivaló:

Célkeresztben a szótárak – A nyelvháború új fejezete

Share