Brandmüller bíboros: Kockán forog minden az amazóniai szinóduson

https://assets.lifesitenews.com/images/made/images/remote/https_www.lifesitenews.com/images/local/Cardinal_Walter_Brandmuller_1_810_500_75_s_c1.jpg

2019. október 17. (LifeSiteNews) - A jelenleg Rómában folyó pánamazóniai szinódusról szóló új nyilatkozatában Walter Brandmüller bíboros - elismert egyháztörténész és a két még élő dubia bíboros egyike – arra figyelmeztet, hogy a katolikus hitet helyettesítik „az ember panteista természeti vallásával”.

Az amazóniai szinódus munkadokumentumával (Instrumentum Laboris) kapcsolatban a német bíboros egyértelművé teszi, hogy az lényegében elhomályosítja az Egyház összes magisztériumi dokumentumát a II. Vatikáni Zsinat óta, miközben szinte kizárólag egy regionális püspöki konferencia idézeteire, a Latin-amerikai Püspökök Konferenciájára támaszkodik, melyre 2007-ben a brazil Aparecida-ban került sor. Ezúton figyelmeztet „a dogmatikailag kötelező tradició látványos szakítására”.

Miután elmagyarázza a katolikus hit természetét, mint Isten embernek adott kinyilatkoztatásán alapuló vallását, Brandmüller bíboros rámutat arra, hogy „felmerül a rémítő kérdés, hogy ennek a szinódusnak a főszereplőit nem foglalkoztatja-e inkább annak kísérlete, hogy a vallást, mint az ember válaszát a Teremtő hívására titokban lecseréljék az ember panteista természeti vallására - nevezetesen a modernizmus új változatára, a XX. század elejétől kezdve.” A német prelátus párhuzamot von a végidőkre vonatkozóan a szentírási figyelmeztetésekkel, mondván: „Nehéz nem gondolni az Újszövetség eszkatológiai szövegeire! "

Itt a prelátus ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus Krisztus az, aki „elhozza a végső kinyilatkoztatást”, ahogyan az megtalálható a Szentírásban és a szent hagyományban, amelyet tovább adott „a Jézus Krisztus által választott tanítványok közössége, melyből az Egyház nőtt ki”.

„Mindez megtörtént egyszer és mindenkorra, és általánosan érvényes térben és időben.” Ennek fényében egy „amazóniai egyház” eszméje nem katolikus.

Azt mondja a német bíboros: „Ez azt jelenti az „amazóniai szinódus” konkrét problémáját illetően, hogy a fent leírt tények kizárják egy olyan vallás koncepcióját, aminek valamiféle földrajzi vagy átmeneti határai vannak. De azt is jelenti, hogy az amazóniai egyház teológiai szempontból is elképzelhetetlen. Az Egy, Szent, Katolikus és Apostoli (tehát a római) Egyház az, melyre az Evangélium továbbadását és Krisztus kegyelmének közvetítését minden idők minden népe számára rábízták, és amelynek Isten Lelke világossága és ereje megígérte, hogy beteljesíti ezt a küldetést. ”

A német prelátus nyilatkozatának a végén szól a szinódusi atyákhoz és magához Ferenc pápához: „Most az amazóniai szinódus összegyűlt püspökein - és végül Ferenc pápán – múlik, hogy megtörténik-e egy ilyen szakadás az egyház konstitutív hagyományában, az elkerülhetetlen, drámai következmények ellenére.”

A cikk forrása angol nyelven

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.