Kánonjogász pap az amazóniai szinódusi faültetésről: „Ez borzalmas”

alt

Róma, 2019. október 11. (LifeSiteNews) – A Ferenc pápa részvételével a Vatikán területén rendezett „pogány vallási ceremónián” való részvételre reagálva, a kánonjogász pap az EWTN televízióban kijelentette, hogy a ceremónia „szörnyű” és a katolicizmusnak az lenne a feladata, hogy „megdöntse a pogány hamis fogalmakat”, nem pedig hogy azok tanítsanak bennünket.

Október 4-én Ferenc pápa figyelemmel kísérte, ahogy egy amazóniai nő egy rituálét vezetett a Vatikán kertjében, egy faültetési ünnepség részeként. A nőt hagyományos tolldísz ékesítette, aki leborult a fa és néhány meztelen terhes nőt ábrázoló szobor előtt. A bennszülött nő egy csörgőt is rázott, nyilvánvalóan áldást vagy varázsigét mondott a csoport felett az ünnepségen, ahol egy ferences szerzetes is jelen volt. A csoport néhány tagja szintén leborult vagy letérdelt a ceremónia alatt, míg a pápa állva maradt.

Csütörtök este, az EWTN televízió házigazdája, Raymond Arroyo interjút készített Robert Royal (The Catholic Thing) és Fr. Gerald Murray kánonjogász (New York-i Érsekség) részvételével, hogy megkérdezze őket a pápai részvétellel lezajlott pogány ceremóniáról.

Fr. Murray azt mondta: „A ceremóniát pontosan le lehet írni egy pogány vallási szertartásként, és a hamis istennő, Pachamama - aki olyan, mint egy teremtő isten - ez borzalmas, azt kell mondanom függetlenül attól, hogy mi volt a szándéka azoknak, akik meghívták azokat az embereket oda. Teljesen világos, hogy ez egy pogány vallási szertartás volt, melynek csak számukra volt vallásos jelentősége. Nem lenne szabad soha ilyennek egy katolikus intézményben előfordulnia, különösen nem a Vatikánban.”

Murray a következőket mondta arról, hogy sajnálta, hogy a pápa részt vett ezen: „A pogányság nem azért van itt a Földön, hogy tanítsa a katolicizmust. Ez fordítva van. A katolicizmus lenne a feladata a pogány hamis fogalmak megdöntése.”

„Az amazóniai szinódus nyitásaként egy nagyon furcsa faültetési ünnepség volt Szent Ferenc ünnepén, az Önök mögött található vatikáni kertekben” - mondta Arroyo a műsorban. A ceremónián látható fából faragott szobrokra azt mondta: „Egyesek szerint ez Szűz Mária volt, az amazonasi Miasszonyunk, aki meglátogatja Szent Erzsébetet.”

Arroyo kérdésére, amit a „termékenységi istenének” nevezett, Royal azt válaszolta, hogy „valami… nagyon furcsa kezdi jellemezni ezt a szinódust. Valami egyedi történt, amit még soha nem láttunk a Vatikán területén. … Senki sem tudja értelmezni. Senki sem akarja vállalni a felelősséget azért, ahogy azt megszervezték, hogy ki engedélyezte, és miért volt ott a pápa, és mit jelentett ez számára, hogy tanúja volt annak, ahogy ez zajlik.”

A hatásait illetően Royal azt mondta: „óriási zavart okozott főleg azért, mert sokan még a szinódus megkezdése előtt rámutattak az ilyen típusú szinkretizmus veszélyeire”. Azt mondta, hogy „olyan bennszülött elemeket jelentek meg, melyek valóban nem igazán egyeztethetők össze a katolicizmussal,” melyek „zavarba ejtőek és furcsa utakra vezetnek”. Hozzátette:" Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy senki sem tudja ezt megmagyarázni, további problémát jelent amellett, hogy valamit ünnepeltek, ami nem keresztény [ceremónia] volt, magán a vatikáni területen belül”.

Arroyo megfigyelte, hogy Ferenc pápa az ünnepség végén nem az előre elkészített beszédet mondta. A pápa „félretolta az előkészített megjegyzéseit, elmondott egy Miatyánkot, és távozott” - mondta Arroyo. „Azt olvastam, hogy ez egyfajta finom elutasítása annak, amit éppen átélt” - fejezte be a következtetést.

Royal azt mondta, hogy a pápa távozása időpontjában már körülbelül egy órája át állt a napon, és fáradtnak tűnt. De hozzátette: „Még ezt sem tudjuk bármilyen világosan elolvasni, és ennek a pápaságnak az egyik problémája az, hogy a kétértelműség és az egyértelműség hiánya miatt az emberekben nagyon komoly kétségek merültek fel, és akkor - most már általános bizalmatlanság van, ha egy ilyen helyzet merül fel.”

A bennszülött amazóniai vezető, Jonas Marcolino Macuxí azt mondta a LifeSiteNews számára, hogy a Vatikánban a faültetési ünnepség „pogány” volt, amit nyilvánvalóvá tettek az ottani füstölőedények, melyek célja, hogy a gonoszt távol tartsák. „Száz százalékban pogány” – bizonygatta a tolmácson keresztül. Macuxí képzett ügyvéd, aki az interjúban kijelentette, hogy vannak püspökök és papok, akiket áthat a felszabadítási teológia koncepciója, akik kihasználják az Amazonas népét, miközben sürgetik őket, hogy térjenek vissza az ősi életmódokhoz. A korábban katolikus, de most evangélikus protestáns Macuxí azt mondta: „Legfőbb aggályom az emberek egyesítése: brazilok, fehérek, indiánok, a világ többi részéről származó emberek, mert kihasználják a jövőképüket, úgy hirdetik, hogy ezek csak a társadalom nagy bomlásához vezethetnek, amit el kell kerülnünk annak érdekében, hogy mindenki fejlődjön - indiánok, fehérek, stb. -, és tisztességes életet és szabadságot élvezhessenek.”

Egy másik LifeSiteNews interjúban Rexcrisanto Delson azt mondta, hogy felháborodott a vatikáni pogány ceremónián. „Láttam a szertartást, amit a vatikáni kertekben rendeztek, és hittem a szememnek” - mondta Delson a LifeSiteNews-nak. Hivatkozva a Macuxí-val készített korábbi interjúra, Delson azt mondta: „Később megtudtam, hogy egy amazóniai törzs vezetője megerősítette, hogy tisztán pogány volt minden. Azok a katolikusok, akik részt vettek és támogattak egy ilyen ocsmány dolgot, nem tudták, hogy ez pogány dolog?”

„Innentől kezdve nincs mentség azt állítani, hogy nem tudták, hogy megsértik az első parancsolatot” - mondta, és idézte a Zsoltárok 95,5-et, mondván: „a pogányok istenei bálványok”.

Az antropológusok „Pachamamát” vagy a „világanyát” termékenységi istennőként azonosítják, így tisztelik őt az Andok őslakos népei. Az Andok térségének kecsua és aymara népei szentélyeket emelnek Pachamama részére szent sziklákon és fákban. Felnőtt nőként ábrázolják, aki önellátó és kreatív a földi élet fenntartásában. Néhány bennszülött nép esetében az 1500-as években az európai hódítás és a keresztény hittérítés miatt Pachamamát gyakran összekeverik Szűz Máriával. A hódítás előtti időkben azonban kegyetlen istennő volt, mohó az áldozatokra, különösen a gyermekekre.

A cikk forrása angol nyelven

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.