Woodstock Fatima ellen?

alt

Woodstock 50, amit nem kellene ünnepelni

1969. augusztus 15-17. között tartották meg a Woodstock Zenei és Művészeti Vásárt egy 600 hektáros tejipari farmon Bethel mellett, New York államban. Most van az ötvenedik évfordulója ennek a monumentális kulturális eseménynek, ami egy korszakot jelölt ki.

Woodstock megváltoztatta Amerikát. Ez vezette be az erkölcsi pusztulás időszakát. Az esemény a szabad szerelmet elfogadhatónak nyilvánította a nemzet pszichéjében. Létrehozta az elképzelést, hogy az életet egy elvnek kell uralnia, „ha jólesik, akkor csináld.”

Woodstock szerepének legrosszabb része azonban az volt, hogy megteremtett egy spirituális kiüresedést, elképzelve a vallás vagy a katolikus hit nélküli utópisztikus társadalmat.

Woodstock misztikus élményként mutatkozott be a saját sötét, spirituális üzenetével. Ez majdnem egy liturgikus cselekedet volt, féktelen szenvedélyek vallásellenes cselekedete, amely megtagadta az erkölcsi törvényt.

Elmélkedés egy másik területről

Visszatekintve Woodstock-ra, nehéz nem felidézni egy másik eseményt, amit szintén egy nagy területen tartottak, hatalmas tömeg jelenlétében. Ez az összejövetel szintén megváltoztatta a történelmet. A két esemény nem is lehetne még nagyobb ellentétben egymással, a párhuzam és az ellentétek mégis megdöbbentőek. Mindkettő szörnyű társadalmi válság közepette történt. Azonban mindkettő radikálisan eltérő megoldást javasolt.

A másik esemény egy kis portugál faluban történt, Fatimában. A dátum 1917. október tizenharmadika. Ami odavonzotta az embereket, nem volt más, mint a Mennyek Királynője. Miasszonyunk megjelent három fiatal pásztorgyermeknek és megígérte, hogy nagy csodát tesz, hogy legyen hite az embereknek, és megváltoztassák az életüket.

Kontraszt a két területen

Mindkét esetben minden, ami rosszul sülhetett el, bekövetkezett.

Woodstockban közel 400,000 ember jelent meg a farmon, ahol betörték a kapukat és ellepték a földet. A szervezőket nyomasztotta a tömeg. Az autópályák bedugultak a kocsiktól, melyekkel megpróbáltak eljutni az eseményre. Fatimába mintegy 80.000 hívő érkezett szerte Portugáliából. Szájról-szájra terjedt a jelenések híre. Itt nem voltak szervezők, mivel ez egy spontán kegyelmi mozgalom volt, ami vonnzotta az embereket a helyszínre. Mindazonáltal eldugultak a kis nemzet országútjai és mellékútjai, hogy odajussanak az eseményre.

Mindkét esemény kormányzati beavatkozásra késztetett. Amikor Woodstockban kitört a káosz, a kormány közbelépett, és a közeli légierő embereit küldte a koncertre, hogy megelőzzék a zűrzavart és segítsenek bejutni az elakadt előadókat. Fatimában a szekuláris, katolikus-ellenes kormány ellentétes szerepet játszott. Szuronyos fegyverrel felszerelt katonákat küldött, hogy megakadályozzák a zarándokok belépését a hatalmas területre. Amikor a zarándokok tömege túlsúlyba került a kis létszámú katonák ellen, az embereknek sikerült csatlakozniuk a nyugodt tömeghez, akik türelmesen vártak, nagy várakozással, imával és hittel.

Mindkét eseményt hatalmas esőzés zavarta meg, sártengert hozva létre. Woodstockban a sár keveredett a meztelenséggel, a szabad szerelemmel és a drogokkal addig a pontig, hogy a tömeg eggyé vált az erkölcstelenség és mocsok ingoványával. John Fogerty [együttes: Credence Clearwater Revival. A szerk.] énekes az egyik kora reggeli jelenetet úgy írta le, hogy „olyan, mint egy Dante-jelenetet ábrázoló festmény, mint a testek a pokolban, összefonódtak és aludtak, sárral borítva.”

Fatimában hatalmas eső zúdult a tömegre, és iszappá változtatta a földet. A tömeg azonban elfogadta az esőt és a sarat a szenvedés és bűnbánat részeként, ami a fatimai üzenetet jelképezi. Sokan térdeltek a sárban és imádkoztak.

Történelmi kontextus

Bár Fatima és Woodstock nyílt területeinek körülményei fontosak, figyelembe kell venni ezen összejövetelek környezeti összefüggéseit is.

Fatima történelmi kontextusa egy olyan világ volt, amikor az egyház és a keresztény civilizáció elhagyása megkezdődött. Európa el volt foglalva a véres I. világháborúval, ami végéhez közeledett. Az embereknek még volt hite, de fennállt a veszély, hogy elveszítik. Szűzanya azért jött, hogy átadja a tragédia és a remény üzenetét, invitálva az emberiséget a megtérésre és életük átalakítására.

Woodstockra 52 évvel később került sor a szexuális forradalommal összefüggésben, lerombolni azt, ami a keresztény erkölcsből megmaradt a társadalomban. Amerika megosztott volt, brutális háborút folytatott a kommunizmus ellen Vietnamban. Az egyház is zavaros állapotban volt. Woodstock olyan esemény volt, ami egy önuralom nélküli világot ünnepelt volna, valamit, ami hamarosan a főirányt jelenti.

Mi történt Fatimában?

A két területen történt események azok, melyek olyan fontossá tették ezeket.

Fatimában a tömeg nyugodt körülmények között gyülekezett, amikor Isten Anyjának megjelenésére vártak. Úgy volt, hogy egy csodálatos, de rémisztő jelenetet látnak, ami a szemtanúk számára a modern történelem legnagyobb csodája volt. 80.000 zarándok volt jelen, minden életkor, műveltségi és társadalmi osztályból. A hívők és a hitetlenek versengtek a helyekért, hogy láthassák az ígért csodát.

Szűzanya megadta. A felhők megnyíltak, és a nap hatalmas ezüst korongként jelent meg az égen. Nagy intenzitással ragyogott, de mégsem vakított. A hatalmas labda aztán elkezdett „táncolni” az égen, megpörgetve a gyorsan szóródó vörös lángokat. A ragyogó fény tükröződött a földön, a fákon, a bokrokon, a ruhákon és az arcokon. Miután háromszor átszelte az eget, a tűzgolyó remegni kezdett, megrázkódott és a megrémült emberek felé tartott, akik azt hitték, hogy itt a világ a vége. Azonban a nap cikkcakkban hamarosan visszatért a helyére, és jóságosan ragyogott a tömegre. Sokan megtértek és hittek. Az emberek észrevették, hogy átázott ruháik mind szárazak és tiszták.

Mi történt Woodstockban?

A Woodstock-i események totális ellentétet mutatnak. Nem voltak csodák, de volt egy aura, ami létrehozott egy hátborzongató érzést az egész rendezvény körül. A rossz idő, az élelmiszerhiány és az elégtelen higiéniai körülmények mesterségesen káoszt teremtettek. A szemtanúk a szabad szerelem és meztelenség légköréről számoltak be, ami megdöbbentette mindazokat, akik ezt még nem szokták meg, hogy ilyen dolgokat lássanak nyilvánosan. A droghasználat féktelen volt, különösen a marihuána és az LSD. Így sokan eszüket vesztették, ahogy a zene üvöltött a színpadon egész éjjel.

Carlos Santana később arról mesélt, hogyan hallucinált az előadás alatt, mert be volt lőve a meszkalintól, amit Jerry Garciától kapott.

Eközben a színfalak mögött Roger Daltrey énekes kijelentette, hogy „Woodstock nem volt béke és szeretet. Borzasztó sok kiabálás és sikoltozás volt. Mire az egésznek vége lett, saját természetünk legrosszabb oldala a felszínre tört.”

Ez jön a transznemű forradalom után

A bulizás, káosz és bűn jelenetei szürreális és bizarr látványosságot hoztak létre. Ez egy fura hely volt szabályok és törvények nélkül, ahol „tehetted a saját dolgod”, következmények és kockázat nélkül. Egyesek úgy gondolták, hogy ez egy új kor hajnala, ami egyszerre mámoros és félelmetes, ahol a pszichedelikus drogok által vezérelt féktelen szenvedély mindenkit megszabadít az intézményes szigorú korlátoktól.

Woodstock szeméttel borított területein egy önközpontú generáció befogadta a szex, a drog és a rock 'n'roll bármi-elmegy kultúrát. Amerika beszennyezett ártatlansággal távozna a woodstocki sárfesztiválról.

Két üzenet ütközik

Mindkét területnek olyan az üzenete, amelyek még ma is konfliktusban állnak.

A Fatima üzenet nagyon világos és pontos volt. Szűzanya így szólt: "ne bántsák többé Urunkat, mert már így is nagyon  megbántották.” Így Fatima felszólította a világot, hogy bűnbánatot tartson az ima, az áldozathozatal és az életmód megváltoztatása által. Szűzanya arra az esetre, ha az emberiség nem tart bűnbánatot, egy nagy büntetésről beszélt, amit a napcsoda szimbolizál. A fatimai üzenet elítélte a modern világ romlottságát, a test bűneit, és Isten és az Egyház elhagyását.

Woodstock egy Fatima-ellenes üzenetet hirdetett. Ez meghívás volt a bűnre, az élvezetek hajszolására és Isten megbántására.

A béke és szeretet nevében felszólította a fiatalokat, hogy „képzeljenek el” egy tökéletes világot, ahol harmóniában élhetnek együtt tulajdon, keresztény erkölcs vagy Isten nélkül. Woodstock egy üres világot vetített ki értelem és cél nélkül, ami csak az extrém kielégülést és az élvezeteket keresi.

A harc Fatima és Woodstock között folytatódik. Sok katolikus hű maradt a fatimai üzenethez annak ellenére, hogy nagy nyomás nehezedik rájuk, hogy alkalmazkodjanak a kultúrához. Másokat meglepett az a szörnyű valóság, hogy a szexuális szabadság woodstocki álma egy szörnyűséges rémálom volt, ami halott, meg nem született kisbabákat, megtört kapcsolatokat és szétzúzott közösségeket hagyott maga után.

Ezért nem helyénvaló megünnepelni a koncert ötvenedik évfordulóját, inkább elutasítani mindazt, amit jelképez és képvisel. Helyette fogadjuk el Fatima megmentő üzenetét az imáról, a bűnbánatról és az életünk megváltoztatásáról, mint alapvető megoldást erre a rossz útra tért világra.

A cikk forrása angol nyelven

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.