Bűn-e a Fortnite Battle Royale videojátékkal játszani?

alt

A Fortnite Battle Royale videojáték sok háztartást megzavar: szülők rémtörténeteket mesélnek fiatal fiúkról, akik megállás nélkül ezzel játszanak, majd hirtelen erőszakossá válnak azokkal szemben, akik ellenzik, hogy ezzel játszanak.

Akik nem ismerik: a Fortnite egy mérhetetlenül népszerű, gyors tempójú videojáték, ami 2017 nyarán jelent meg. Azóta több mint 200 millió regisztrált játékost gyűjtött össze világszerte. MInden játékban egyszerre száz játékos vesz részt, akiket egy virtuális szigetre dobnak le, és addig kell lőniük egymást, amíg egyetlen győztes vagy egy csapat játékos meg nem semmisíti a többieket. A játék ingyenes, de a játékosok vásárolhatnak és vesznek is sok hasznos kiegészítőt a csata során.

A Fortnite játékot sok szempontból támadják: néhányan egyszerűen azt mondják, hogy rossz a gyermekek számára. Mások azt állítják, hogy nagyfokú függőséget okoz. A játékra pazarolt számtalan órát konstruktívabb módon is el lehet tölteni - például a házifeladattal. A lövöldöző és gyilkoló játék tagadhatatlanul erőszakos és igen sok benne a káromkodás.

Az erkölcsi ítélet elkerülése

Ez mind alapos ok a Fortnite ellen. Azonban kevesen teszik fel a kényes kérdést: a Fortnite bűnös játék? Bűnös tettekhez vezet? Lehet bűnös ez a játék?

Valakinek foglalkoznia kellene ezekkel az erkölcsi kérdésekkel. Legalább prédikációkban és vallási kommentárokban kellene ezzel foglalkozni.

A Fortnite erkölcsi problémáját abszolút csend övezi. Senki sem akarja érinteni.

Egy konkrét bűnről beszélni magában hordozza annak kockázatát, hogy megsértesz valakit - akár a családon vagy otthonon belül. Sokan inkább homályos kifejezésekben foglalkoznak a bűnnel, mivel ennek az a kívánatos hatása, hogy a vallás irreleváns legyen a modern világban.

Így a Fortnite-ra vonatkozó morális ítélet meghozatala kiváló módja lenne az Egyház relevánssá tételének. Azt mutatná, hogy az Egyháznak van véleménye bizonyos dolgokról, melyek befolyásolják az emberek mindennapi életét. Azzal, hogy ezeket a dolgokat bűnösnek nevezik, a hívők nyíltan összeütközésbe kerülnének egy olyan kultúrával, amin változtatni kell. Az emberek nevén neveznék a dolgokat.

A kihívó azonban legyen óvatos. Akik bűnösnek nevezik a dolgokat, azok haragját vonják magukra, akik tagadják a bűnt. Készülj fel, hogy azok ítélnek meg téged, akik másokat azért kritizálnak, mert ítélkeznek.

Így a kérdés megválaszlolása, hogy a Fortnite bűnös-e, fájdalmas lesz. A legjobb, ha ezt egy logikus magyarázat kíséri.

Válasz a kérdésre

A Fortnite-ot úgy ítélhetjük meg legjobban, ha a rossz hatásait elemezzük.

A számtalan otthoni csatatérről származó jelentések nagyon súlyosak. A gyerekek, különösen fa iúk, nem alszanak a játék miatt. Elszigetelik magukat, gorombává, erőszakossá és könyörtelenné válnak. Néhányan meghíznak a testmozgás hiánya miatt. Mások lefogynak, mert nem hajlandók enni az intenzív játék miatt. Néhányan pénzt lopnak, hogy megvehessék a játék kiegészítőket. A családokra súlyos stressz nehezedik, mivel a játékosok elveszítik érdeklődésüket a családi ügyek iránt, nem engedelmeskednek a szülőknek és konfliktusokat okoznak.

Az erkölcsi vitában gyakran figyelmen kívül hagyják azokat a szülőket, akik nem állhatatosak eléggé abban, hogy csökkentsék gyermekük játék iránti megszállottságát. Engedtek gyerekeik indulatának és megengedik nekik, hogy ilyen viselkedést tanúsítsanak.

Ezek a rossz hatások mind magukban foglalják a bűnt. A bűn mindig önpusztításhoz és konfliktushoz vezet, mint amit a Fortnite is okoz.

Ez a viselkedés akár halálos bűnt is jelenthet, ha szándékosan olyan magatartást tanúsítanak, ami komoly veszélyt jelent önmagukra és a körülöttük lévőkre. Mindenekelőtt azért vétkeznek, mert megsértik Istent azzal, hogy az általa a társadalomba hozott renddel ellentétesen cselekszenek.

A játk nem minden epizódja okozza ezt a viselkedést. Azonban amikor a Fortnite ösztönöz ezekre a cselekményekre, a játék válik ügynökké, ami elősegíti a bűnt, és ezt el kell kerülni.

A Fortnite játékosok vétkeznek a mértékletesség ellen

A Fortnite védői azt fogják mondani, hogy a játék nem bűnös, mert az igazi probléma nem maga a játék, hanem az, hogy a játékosok hogyan játszanak és meddig játszanak. Azt állítják továbbá, hogy ha mértékkel játsszák, a játék elfogadható, sőt ösztönző lehet, mivel hasznos „készségeket” fejleszt. Ily módon a támogatók azt remélik, hogy eltéríthetik a kritikát és azt sugallják, hogy a legtöbb játékos folytathatja a Fortnite-ot „mértékkel” anélkül, hogy veszélyeztetnék saját lelküket.

Azonban az ilyen támogatók nem értik a játék valódi természetét. A fent említett bűnök a Fortnite szerkezetének puszta hatásai.

A játékot nem arra tervezték, hogy mértékkel játsszák. Olyan beépített sajátosságai vannak, melyek rendkívül mértéktelenné, és ezért bűnössé teszik.

A mértékletesség az az erény, melyben az ember az értelem által előírt normáknak megfelelően irányítja és mérsékli a természetes vágyakat és szenvedélyeket. Ha az emberek nem képesek uralkodni vágyaikon és szenvedélyeiken, akkor a mértéktelenség bűnét követik el.

A Fortnite olyan fiatal fiúkat céloz meg, akik könnyen elveszítik az irányítást a szenvedélyük fölött. A fiatalok különösen sebezhetők a Fortnite által beépített mértéktelenséggel szemben. A pszichológusok régóta figyelmeztetnek, hogy a kisgyerekek önszabályozó rendszerei még nem teljesen kifejlettek. Az olyan játékok, mint a Fortnite, serkentik a dopamin felszabadulását:  ez egy örömhormon, ami nagyon addikt (függő) viselkedést okoz, a drogokhoz hasonlóan.

Az új technológia és a programozás miatt a Fortnite lebilincselő, interaktív és izgalmas. A sok lehetséges cselszövés és a sokszereplős platform stimulálja az agyat, és a játékosok még jobban sóvárognak utána. A nyerőgépekhez hasonlóan a játék készítői kiszámíthatatlan és változó jutalmazási rendszert vezettek be, mely szintén megnehezíti a játékból való szabadulást.

Így a Fortnite fő problémája az, hogy mértéktelenségre ösztönöz.

Ez táplálja a szorongás, a depresszió, vagy a hangulatzavarok megjelenését, melyek manifesztálódnak az interaktív médiakörnyezetben. Nem minden epizód tartalmazza a mértéktelenség bűnét. Azonban, amikor a játék rendkívül kiegyensúlyozatlan pozíciókat okoz a játékosokban (és gyakran ez a helyzet), akkor bűnös lesz, és ezt el kell kerülni. Amikor a játék azzal fenyeget, hogy fenekestül felfordítja a családot, akkor bűnös, és a szülőknek intézkedéseket kell tenni ez ellen.

A bűn tagadása

Az ilyen megfontolások elkerülhetetlenül irritálják azokat, akik a Fortnite-hoz hasonló játékokat mókának és szórakozási lehetőségnek tartják. Annak ellenére, hogy a játék tönkreteszi az életét sok játékosnak, a játék védelmezői inkább úgy élnek, hogy tagadják annak veszélyeit. Nagy valószínűséggel kritizálni fogják, keménynek és intoleránsnak tartják majd azokat, akik ellenzői a Fortnite játéknak.

Az ellenségeskedés valódi oka a bűn és az erkölcsi törvény tagadása. Így a Fortnite helytelenítése arra emlékeztet, hogy a bűn létezik. Az erkölcsi ítéletet el kell kerülni, mivel az sértő és érzéketlen azokkal szemben, akik vétkeznek.

Azzal, hogy nem ismerik el a bűn fogalmát, ez a szekuláris nézőpont tagadja a kereszténységet. Mert ha a bűn nem valós, akkor a mi megváltásunk a mi Urunk Jézus Krisztus által érthetetlenné válik, és az Egyház elveszti logikai kapcsolatát a történelemmel és az élettel.

Az Egyház folyamatos küzdelme a modernitás ellen már régóta fontos dolog. Az Egyházon belüli progresszív elemek ragaszkodnak ahhoz, hogy az Egyház alkalmazkodjon a világhoz és ne beszéljen a bűnről. Ennek eredményeként az Egyház számos olyan kulturális vitából kiszállt, mely magában foglalja az Egyház tanítását, valamint megszentelő küldetését. Egy ilyen visszavonulás mindenhol elősegíti a bűn szabad uralmát.

Megoldások Keresése

Ezért olyan fontos, hogy az Egyház felszólaljon a bűn és kultúrája ellen. Az egyháznak fáradoznia kell a lelkek megszentelődése érdekében. Mutassa be nézeteit, és bátran szegüljön szembe játékokkal, divattal és szórakozási lehetőségekkel, melyek rombolják a társadalom erkölcsét. Erőteljes és nagyszerű alternatívákat kell ajánlania, melyek megfelelnek  az emberi természetnek és az erények gyakorlásának.

Ha valami olyan jelenik meg, mint a Fortnite, az Egyháznak nem kell félnie az állásfoglalástól, még ha népszerűtlen is lesz emiatt. Sok katolikus sóvárog a[z egyházi] vezetés után ebben a kérdésben. Itt az ideje, hogy az Egyház ismét szerepet játsszon kultúránk formálásában.

A cikk forrása angol nyelven

Share