Sarah bíboros új könyve a jelenlegi világ válságáról

alt

Sarah bíboros új könyvet írt a „jelenlegi világ mély szellemi, erkölcsi és politikai válságáról”.

Robert Sarah bíboros megvédte a pápai primátust és a papi cölibátust, a katolikusok egységére szólított fel az egyházi botrányok és a nyugati világ erkölcsi válsága közepette, egy  március 27-én megjelent interjú során.

„Ma minden sötét, nehéz, de bármilyen nehézségen is megyünk keresztül, csak egyetlen személy jöhet el értünk, hogy megmentsen” - mondta Sarah abban a hosszú interjúban, melyet a szekuláris francia Valeurs Actuelles hetilapnak adott.

„Isten Fiának feltámadása az, ami reményt ad a sötétségben” - mondta.

Sarah, az Istentiszteleti és  Szentségi Kongregáció prefektusa hangsúlyozta, hogy az Egyház „isteni nagy küldetése” az, hogy „az embereket Krisztushoz vigye, aki a reménységünk”.

A guineai származású bíboros új könyvet írt Nicolas Diat-tal a „jelenlegi világ mély szellemi, erkölcsi és politikai válságáról” francia nyelven, melynek címe: „Esti megközelítések és a nap már lemenőben van”.

A könyv címe Lukács evangéliumának egyik sorából származik, ahol a feltámadt Krisztus találkozik tanítványaival az Emmausz felé vezető úton: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van”.

Miközben megfogalmazza a morális zavart, ami a nyugati társadalmat sújtja, a bíboros rámutatott az isteni gondviselésre, hogy Isten gondoskodik arról, hogy a nehéz időkben a pápák vezessék az Egyházat.

„Isten látta, hogy a világ végzetes zavarba süllyed… Hogy felkészülhessünk erre a helyzetre, Isten szilárd pápákat adott nekünk” - magyarázta Sarah. Ezután felsorolta azokat a különleges ajándékokat, amelyeket a négy legutóbbi pápa adott az Egyháznak és a világnak.

Isten „adta nekünk VI. Pált, aki az erős ellenállással szemben megvédte az életet és az igaz szeretetet, a Humanae Vitae enciklikával” - mondta.

Isten adta nekünk II. János Pált, akinek az élete „élő evangélium volt”, és azt tanította, hogy a hit és az értelem szövetsége együtt „olyan fény, amely a világot az ember valódi jövőképe felé vezeti” - mondta. XVI. Benedek pedig megajándékozta a világot „páratlan tisztasággal, mélységgel és pontossággal”.

„Ma Ferencet adja nekünk, aki szó szerint a keresztény humanizmust akarja megmenteni” - magyarázta Sarah, hozzátéve: „Isten soha nem hagyja el az Egyházát.”

Sarah azt mondta, hogy „újra fel kell fedeznünk a pápa és minden egyes püspök elsődleges felelősségét.”

„Krisztus egy olyan Egyházat alapított, melynek kormányzása hierarchikus. Az egyházért felelős első személy a pápa. A helyi egyházért felelős első személy az egyházmegye püspöke, és nem a püspöki konferencia, ami hasznos (a nézetcserére), de nem az irányításra nézve”- mondta, amikor a szinodalitásról kérdezték.

A bíboros figyelmeztetett, hogy a különböző püspöki konferenciák morális tanításokkal kapcsolatos ellentmondásai nem szolgálják a katolikus egységet és a hitet. „Egy püspöki konferencia nem rendelkezik jogalappal vagy kompetenciával a doktrína területén” - mondta.

A történelem nagy püspökei, Ambrus és Ágoston, nem töltötték idejüket találkozókkal, bizottságokkal és állandó utazással. „A püspöknek népével kell együtt lennie, tanítania népét, szeretnie népét.”

„Az igazi reform a saját megtérésünkről szól. Ha nem változunk meg saját magunk, minden strukturális reform hiábavaló lesz. A laikusoknak, papoknak, kardinálisoknak, mindannyiunknak vissza kell térnünk Istenhez” - mondta Sarah.

Kiemelte Szent Ferenc és Teréz anya életét, aki most már Kalkuttai Szent Teréz, mint a reform olyan példáit, akik „átalakították az Egyházat, radikálisan élve az Evangéliumot”.

Sarah azt mondta, hogy Nyugaton a hit összeomlásáért az elsődleges felelősséget a „papoknak kell vállalniuk”. Rámutatott, hogy évtizedeken át a gyóntatószékek üresek, a liturgia deszakralizálódott, és a doktrínát nem tanították a katolikus egyetemeken és a szemináriumokon.

„Világos, hogy a papok nagy többsége hű marad a tanítás, a megszentelődés és a kormányzás misszójához. De vannak kis számban, akik a morbid és gonosz kísértés által az Egyházat a mai nyugati társadalmak értékeihez igazítják ”- mondta Sarah.

„Mindenekelőtt azt akarják mondani, hogy az Egyház nyitott, barátságos, figyelmes, modern. De az Egyház nem azért van, hogy meghallgasson, hanem azért, hogy tanítson: ő a Mater és magistra, anya és oktató”- tette hozzá.

Sarah bíboros megvédte a cölibátust a papságban, és ezt az Egyház egyik „legnagyobb gazdagságának” nevezte.

„A cölibátus elhagyása tovább súlyosbítaná az Egyház válságát, és gyengítené a pap helyzetét, akinek nemcsak egy másik Krisztusnak, hanem magának Krisztusnak, szegénynek, alázatosnak és egyedülállónak kell lennie” - mondta.

A bíboros szintén hangsúlyozta az egységes közösség fontosságát a szekularizált világ kihívásaival szemben, ami gyakran szembehelyezkedik „Krisztus útjával”.

„Hemingway Öreg halász és a tenger című regényében látjuk, hogy a hős megpróbál egy nagy halat kivontatni a kikötőbe, amit kifogott. De nem tudja egyedül kiemelni a vízből, és mire megérkezik a kikötőbe, a cápák felfalják a halat” - magyarázta.

A cikk forrása angolul

Share