A megbízható férfi (részlet)

altMI A CSALÁDALAPÍTÁS ÉS A CSALÁD CÉLJA?

Úgy lehetünk hasznos láncszem a nemzedékek sorában, úgy tehetjük értelmessé véges földi létünket, ha boldogságképes jövő generációt hozunk létre. Ha jobb világot hagyunk itt, mint amikor megszülettünk. Ha konkrétan és így általunk lesz jobb a világ.

Tudatosítanunk kell, hogy az önmagában tökéletes és végtelen természetet tovább javítani nem tudjuk. Csak rontani tudunk rajta, úgyhogy a cél a minél kevesebb beavatkozás és rombolás. Ahol lehetőségünk van javítani, az az emberi minőség. A jövőben képviselt értékek, az értékek mentén leélt értelmes élet és a jövő generációk sikeressége. Már az is siker, ha nem mi vagyunk a leggyengébb láncszem, nem mi visszük el rossz irányba a dolgokat, nem rajtunk múlik a romlás.

AZ ERKÖLCSI ALAPOK MEGERŐSÍTÉSE

Férfi és nő szövetségének nem a gyermek ellátása a célja! A gyermek nevelésének konkrét célja kell, hogy legyen. Az, hogy mindennel ellátjuk – fűtött lakással, étellel, ruhával, kütyükkel, iskolákkal, edzésekkel, külföldi tapasztalatokkal stb. – nem sokban különbözik attól, amikor az állatoknak megteremtjük a nekik megfelelő körülményeket. Jól mutatja ezt az ellátás szó is. Gondoljuk meg, ha reggel hétkor kelnek gyermekeink, nyolcra iskolában vannak, négykor visszük őket edzésre, különórákra, és este nyolckor, amikor hazaérnek, megvacsoráztatjuk, lefürdetjük és ágyba dugjuk őket, akkor szülőként többet teszünk-e az ellátásuknál? Hány és hány család van, mely alig várja, hogy kütyüképes gyereke legyen, és másfél éves korától kezébe ad egy tabletet vagy okostelefont, hogy azt nyomkodja, addig sem kell vele foglalkozni. Hány ember gyermeke tölti minden szabadidejét a tévé előtt (ami paradox módon ma már kívánatosnak tűnik, mert inkább ott, mint a kábítószer-függőséghez hasonló tüneteket produkáló közösségi médiával vagy videójátékokkal).

A gyermek puszta ellátása is meghozza az eredményét. Genetikai programja szerint eléri a magasságát, súlyát. Fog tudni beszélni, mosolyogni, önérzetesen vitatkozni, édesdeden ölelni. De vajon képes lesz-e boldogulni?

A család dolga, hogy a nemzedékek láncának hasznos láncszemeként továbbadja az értelmes emberi életet biztosító erkölcsi szabályokat.

Ma, amikor sokan hivatkoznak arra, hogy nincs idejük gyermekeiket nevelni, akkor végig kell gondolni, hogyan nevelhet egy intézményrendszer? Nevel-e a bölcsőde, az óvoda, az iskola, a futószalagon zajló edzés? Az iskolai nevelést ma nemcsak törvények tiltják, és modern elméletek bonyolítják, hanem a túlterhelt pedagógusok meg sem próbálkoznak vele. Nem tudják helyettesíteni a családokat. És ez nem is lehet tisztük. Azzá lesz az oktatás, aminek, valljuk be, ismert célja van:: használható munkavállalókat kitermelő gyár. Ellátni tudással, együtt dolgozási (team work, azaz nem együttműködési!) tapasztalattal, nyelvi készségekkel, munkavállalói, vállalkozói, munkahely-vezetői képességekkel. Az iskolában ellátják őket mindezzel, mi meg ellátjuk őket otthon a további kötelezőkkel – ruhával, táborozási lehetőséggel, eszközökkel, magántanárral.

De ki neveli fel őket? Ki adja meg nekik az erkölcsi alapokat. bázist, ami szerint majd élniük kell önállóan? Mikor adnánk meg ezt? Milyen körülményeket biztosítunk az erkölcsi alapok megismerésére, megmutatására? Ezeket nem lehet elmagyarázni. Egy lexikonból sorba véve átbeszélni! Töltünk együtt annyi időt, látnak bennünket az életünk kulcshelyzeteiben, megpróbáltatásainkban, más emberekkel való interakcióinkban, ahol betekinthetnek a mi igazi értékrendünkbe?

Ezek a gyerekek rengeteg tudást szereznek. Olyan okosak,, hogy több nyelven megtervezik az űr benépesítését. Ritka nagy tárgyi tudású emberré válnak, ők lesznek a vállalatok és állami intézmények vezetői. Erkölcsi alapok nélkül.

Úgy fognak döntéseket hozni, hogy nem tiszta számukra, miként viszonyuljanak a természethez, a jövőhöz, az emberhez. Milyen módon kapcsolódnak múlthoz és jövőhöz? Milyen jogaik és erkölcsi kötelezettségeik vannak. Az öregekhez, betegekhez, szegényekhez, vagy éppen a gazdagokhoz, a vezetőkhöz való viszonyulásuk értelme, eszmei működése, az élet alapjai teljesen tisztázatlanok, hisz hogyan is adhatná ezt meg az iskola? Vajon csodálhatjuk, ha komplex életfilozófia híján, a globalizáció által kialakított feltételes reflexek mentén, kizárólag profitorientált alapon hoznak majd döntést? Ha minden döntésüket pénzben és nem emberi értékben, közös jövőben, saját felelősségben mérik majd?

Volt egy régi mondás, mi szerint az okos-buta és szorgalmas-lusta tulajdonságpárok kombinációiból a legjobb az okos-szorgalmas. És nem a buta-lusta a legrosszabb, hanem a buta-szorgalmas. És most kapaszkodjunk meg. Szép új világunkban a szilárd erkölcsi alapok nélkül felnövő generációk életében az igazi rém az okos-szorgalmas lesz. Mert ő lesz a magabiztos, ultraképzett, vezetővé váló, profitorientált, a világ sorsát befolyásoló sikeres vezető. Gátlástalanul, erkölcsi megfontolások nélkül!

Ne higgyük, hogy ez a távoli jövő! Már most is láthatjuk, hogy a nagyvállalatok vezetői és középvezetői, akiket a nyereség arányában adott részvényopciókkal jutalmaznak, mennyire szenvtelenül rúgnak ki akár több ezer embert, ha a bérköltséget 0,5%-kal csökkenteni lehet, vagy mennyire nem érdekli a kereskedelmi igazgatót, ha a háromgyerekes anya gyermeke betegsége miatt teljesít alul hónapokig.

Az erkölcsi mérce szükségtelenné tesz törvényeket! De a „mindenre” vonatkozó világi törvények sem tudják pótolni az erkölcsi normákat!

Képzeljük el, ezek az emberek még jó körülmények között felnőve, rendezett családi háttérrel is ennyire kiszáradnak. Mit várhatunk a család nélküli vagy családjukat kütyükre és pedagógusokra, bébiszitterekre bízó modern technokrata fiataloktól? (Tudom, hogy van egy szűk réteg a mai fiatalok között is, akik igyekeznének, de minta híján nehézségekbe ütköznek. A Férfiak Klubja nyolcezer fő bevonásával készült felméréséből kiderült, hogy azok a fiatalok, akik az itt tárgyalt értékrend mentén szeretnének élni, szűk kisebbségnek, máris a korosztályuktól nagyon eltérő ufóknak gondolják magukat.)

Az erkölcsi alapok elsajátítását további tényezők is nehezítik. Régen a szomszéd, a rokonok, a faluközösség távolabb élő tagjai is jó (közös) mintát nyújtottak. Az értékes olvasnivalók is ezt építettek. Segítettek az erkölcsi alapozásban. Ma kiürültek az emberi közösségek, annyira elszigetelődtünk, hogy semmi nem szűrődik át másoktól (maximum csak a Facebookon magukról mutatott hazug kép). Az elmélyült olvasás képességének XXI. századi hanyatlását ismerjük. Magunkra maradtunk.

Összefoglalva, hogy még jobban értsük: a nevelés évezredeken keresztül belsőérték-centrikus volt. Az élet is ezt igényelte. Minden erre épült.

Elsősorban Ember légy, szólt a mondás, így, nagybetűvel. Teherbíró, kitartó, becsületes, felelősségteljes, nagyvonalú, alázatos, bátor, igazságos, tiszta lelkű. Akinek sikerült a gyerekéből embert nevelni, az szó szerint mindenben meg állta a helyét. Minden másban!

Minden körülmények között tudott kapcsolódni másokhoz, mások is szerettek vele együtt teremteni. A helyes erkölcsi döntéseket meghozva az ilyen embernek egyszerűen jó a kisugárzása, pozitív életfelfogást áraszt. A környezete szereti, mert jó vele lenni, mert felemel, jobbá tesz. Ha az ilyen embernek a sikeres élethez tartozó személyiségbeli erényei megvoltak, akkor az éppen akkor szükségessé vált tudást mindig elsajátította. És haladt az életben. Az ilyenre mondták, hogy a jég hátán is megél.

A Férfivá válás célja is összefoglalható így: olyan értékes emberré válj, hogy egy nő felnézzen rád, akarjon veled szövetséget kötni, és vágyjon ebben kitartani. Mintája lehess gyermekeidnek, példa mindenki számára, aki bármennyit is lát belőled. Nem olyan nehéz ez.. Rengeteg írástudatlan parasztember megcsinálta már előtted..

Ma tudásalapú nevelés van. Állandóan azt halljuk:,tanulj! Tudj! Mivel a családok sterilizálódtak, hiányozni fog az Ember… Kapjunk észbe! Mi legyünk jobbak! Rajtunk a sor, és most már tudjuk is, milyen irányba kell menni. Embernek lenni meg állandó tartást, fejlődést igényel, soha nincs vége, mindennap, minden döntésünkkel, a hozzáállásunkkal újra és újra van lehetőségünk beleállni életünk középpontjába és demonstrálni minőségünket. Ez az igazi önmegvalósítás útja.

Elengedhetetlen tehát az erkölcsi alapok megerősítése, az Embernevelés, amit csak a mintánk által lehet megvalósítani. Nem tanítható és nem tanulható, csakis utánzással másolható. Látnia kell a gyereknek, hogyan viselkedünk a szüleinkkel, egy koldussal, hogyan lépünk be egy idegen helyre, hogyan hozunk döntést egy fa elültetéséről vagy kivágásáról, a szemét felszedéséről. Meg kell élnie, hogyan viszonyulunk a halálhoz, a betegséghez, a bizonytalansághoz. Hogy mi vezérel bennünket, mi számunkra a hit, mi visz át a nehézségeken, miként kezeljük, ha elveszítünk egy barátot.

Csak az tud Embert nevelni, aki maga is Ember.

De látniuk kell azt is, mi a záloga annak, hogy sikereinktől nem szállunk el, hogy tudunk örülni a kicsinek és a mindennapoknak. Hogy a hála bennünket épít, és a lelket tisztítja. Millió, taníthatatlan kavicsból ontódik az az alap, ami kősziklává teszi gyermekünket, és ami bearanyozza, értelmessé és boldoggá teszi az ő életét is. Ehhez viszont rengeteg együtt töltött minőségi, azaz tevékeny idő kell, mely során meglátja, kik vagyunk, és ezáltal, hogy ő kivé válhat. Szülőként cselekedeteinkkel mutassuk meg, hogy kik vagyunk mi, és kérjük, hogy mások is tetteik által mutassák meg számunkra, hogy kik ők.


Bedő Imre társadalmi felelősséget érző közgazdász, férj, apa, férfi. Dolgozott a banki szférában, volt iparvállalati csúcsvezető, majd saját vállalkozásait igazgatta. Csíkszeredában született, ma családjával Budapest mellett él. Az erkölcsi alapok megszilárdítására, a család és a társadalom megerősítésére 2013-ban alapította meg a Férfiak Klubja politikamentes szervezetét és mozgalmát. Ezt tartja hivatásának.


Bedő Imre A megbízható férfi cimű könyvét nem csak férfiaknak ajánljuk. A szerk.

Megrendelhető itt, egyben további részletek is olvashatók.

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSExIWFhUXFxYZFxcXFxgXGRYXFxgXFxgYFhcYHSggHR0lHRUVITEhJSkrLy4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0lHyUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAJ8BPgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYHAQj/xABDEAABAwIDBQUFBgUBBwUAAAABAAIRAyEEBTESQVFhcQYigZGhEzKx0fAHFCNCUsFigrLh8XIVJENjkqLCFjOD0uL/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMABAX/xAAlEQACAgICAQQDAQEAAAAAAAAAAQIRAyESMUEEEyJRYXGBFEL/2gAMAwEAAhEDEQA/AMma8aLg1TerVDRxJ05czxXcNjrjba0jkA0+Bb+8pJIqkKup3lMK7pKmsfgyKYqsO3TNi7ewnRrxuncdDyNlA1EIglo41KVERiPUKfyL4EylqaRS9JZ9GQ6pNTllkgwpUKTHHWHE3KlsFS0t4qOwVLikM5zWe4yw380tNukNdEpjs7p0zDe8d/BQ+J7Q1XWB2RyUOAXKWy7JjUFtVSoxAuUhhUzCofzlFGYVP1FWfDdnGOY4mxbMt3qFOWNLoBTc4geOQ3bm1TeZSozAH3r9U8bkI0JK4/s+BEuhp0dunmhzRuEiPfRY7Tu/BN6lAt6cdyXxWAqUyQkmYgixTp2I1QlC6EvsA6IpYiAIAjBHAXQFqMFDUYBdJRC5CjB5QlJSjAogFEUoSgUTHECgUVYJ2UR+hRkR5sigHpPOWD2FNrpg028ddkR+yxDtRhwHmQR3jytGpHVb3mRilTnQU2kn+VYP2uf+K8WtaeJ0v0gLyMF+40j2J08CsqjtUekJRD8UpTXqHkrs6jNXF0KrFC4nVIJ1XbaeCaqJSyb7PZoaT4gOY4Frmm7XNOrXDgUp2myIUg2vSl2Hqe6dTTdqabzx4HeBxBUHSfBV67I5rTIdhq426NQbLmnnoQdzgQCDuIUpPg7Kxiska8lEphHrBSXaLJH4Su6k67dab9z2H3XDnxG4yo6sqXbsi1XYidU4ppuUrTKLFQ7ZqnLQmrNyd0o1Kmyg6xFb2bJ3nRQE3729O81ryQNwXK+H2qbXt6HTVGOkZ7HWW4Jr4i/+VcMpwOyAY4WHSSoPsphHAyRr9eSvVChI5aeOlo162UpyL41oQq4UQXAS8QCNLTw/dVTFD8UBok8NYJ4q7tBaSYBadoRuI2YNojU/BR2NyFlKsH7Pv6EjTSLDqbpEx2hphMq2hpBsJ33SlbJ4s5ss3jw1srnRynaYHAwYHg2I+XmUfDBrgQRcajXrrZLyYeKKJWyQADe0+4//AMXfNQeYdnQZtDh59efRath8r2ppOEtdMH9JiRHzUZispLHezfAI9153cA/lz3J1kaFcE9GKV6Dqb9lwgj1G4jkh7RaT2k7KGqLDZqCYO4//AJKzjFYZ9NxY9uy4ag/EcRzXZimpI5MkHFhS5clFQVaJ2GlchclCUOJjsILkoShxCHCCKCuyhRgLhQQKwQqK7RGT/IMpfi8TRw1Md6q8N6DVzugaHHwTAPSWcUtqi1oH/CbHXZt6wsA7ZtP3h4iJcZjQmZOnVehM/eGvIGjQAPAR8lhHauoNpxHUX/UQ6+7fHmvIxays9aSvAkymPCO1cfqjFemu0eX9gXQUVAKjFF5TasyOicIrrqQRqnmCxBadU0e2EGuStWPGVM1DClmZYX7q+BWYC6g82h8e4T+lwsfA7lm+KpOaSxwLXNJa4HUFpgg8wQVJ5JmLqb2vabtMq1dt8pGKw/8AtGiO+0AYlo3jRtb4B3KDuKhB8JcWdGWPKPJGcFGYVwrgXScg9pOTljlH0npf2im1sohDGHvlK4LFlltWnUJCu6SlaFLabbUJvAvk0rs5Xo7Ddr8wGyf2hWfDYWlN6rRMAAH6k9eCzzImONGBqx0jo4Ej1afNW3Lez1QOBc7cDA3T4fV1yy7OuPRZRl7p7zT4H59ZT3F5L952XCQ5mgm2giT4pPL8dVpANdTFQCwIib2i8KVqZq8AbFONJ3ajT/HFKqC7GtCs1pFJ42SNx/NGl+sc0ricuB/EZDTabX9VzOKIrUhUgbbDJ3G28HzUblOZ7R2HvAIIBBkO5Ai/xus0BMk8oMvAIE7r+M7pVQ7TZk+rjvu9NwG1JNtqwN4VufXMxRpuk2NR3dGl9mdesKC/9PDD4k4g1g95kOae7AO6dI33Q6Cux3gcuqNAZW7zeO8W56eCZ9reyOFfTY+o2ZkAzDwP9TdfFWGjj2TBkE7nW8joRzCV7QPZ92a19y5wDY1g7+nVGMq2jON6ZjWN+zyb0K8/w1Bf/qaP2VdzLsti6M7VEuH6md8elx4haxUp1aejNoDeJn6skWZqTADZJMXsfqyrH1Ml2JL08fBitRhFiCDzEfFFXo92TuNHbexpBAOy4B1jxUNV7K4KpO1hqU8WtDZ8WwVZeqXlEf8AO/DMJXVq+bfZnh3D8B7qTtwJL2nqD3h5qgZ92ZxOEP4rJZMCo27D1Oo8YVoZYy6Jyxyj2Qy7K5K6nYgEFyUEthOla59iXZs03DNatRjacVqVJpMOL4ALgTb9YjVZCSt3yTAgZKMNodim+OD3bT3f1KebJwSX2Vw4nNuvBHdsvvVIue2o57C4kCTIJHHhrZZbmmPqGQ9sTbpyup7F4zE0pDXuLSCCCSWxvi9lXMZjHOEFpm9+um6VDHGu9nTlna1oZU6TnSQJgSelhPqj1KZDZIOoHofrwSmFrQD3QY6SPDenhxNSrSdTDCRE2bwvqByV7pnKkqIlBcXVRkxVclAriUIHCUg5sJaVwoNBQWjVIK0DsH2hFF+w+HUn2e03BBEEEHrpwWeuanWBxJaVDLDkjow5OLpk99oPZX7nWD6QJw1bvUXTOz+qm48Wz4gg8VU1rvZvH0sbhjl+KPddGw/ex491zeYnxBIWaZ/k1XCV30KwhzdCPde0+69h3tIv/cLYcnJU+0JnxcHa6ZHtKUDkijAqrRJMO8WlcoVNkyjsO5JPaQYKxn9mn/ZnQ9pUfaWta09XT3R/UfBaWcLs9fiVQvsWYBh6zzaaseDWj5laHVqgtJB4bp38Fy5Fs6YN0DLXbR2dHdJ4+nyT92HDTMSRcddJPHUCfkFXKdbvhwEiOG1O+2jbgC8jXSJU83Ey2ZBO+Trpv8AfEWCRDyRwPFNu1El5AN92k9dVVe0OD9hWbXZdpguGgLZ4et/7KbzmrDaLSbuI9Dtm27SZTfMqZq0KjDqwSOMEGf28/I1oy7JHCY8ubZ0EgQCZ1i549Ed1AVRsn378Bt8+qg+ywdUpEe69nuniLgz687qXZiQTEbLx6HjPL60Q/Ya+hixxa/2T4cJgOIFuk3B6I4w+zVIf33CCC4k93gNw/wAJXGYhpG27322d/EOKhsz7Ssa0OBEjXmPBLQyZMYk7PeG/dpHGR4Jm6nRLpLA0kzMWJtru3KKfn7ajZbG+wJ05npPjGuiYMziHQbtJ4SErRRbLBmuKqj3iSzcN0dfJMKWZ7BYZ3n1tCe0nyI95h3cOkqOzHKiGuYNHXYeJ4epRQCzVM2w7mi0GNVG1MRTcCDEaEa+YWb4TMXNc5jjoRPTQj4fV1ZstrBxib+evCeHh8Jzs0UhDPcmbTmqGMfT3gsY4s53bdvwUMGYWL4eif/jaP6QCr9hRIIiRcG1p3g7llva7CvwdfZE+yfLqZ5b2Hm0nyIVscnLVk5xjHdD9+WYE3OHYJ/S+qPi8j0Tf/wBNYN/umsz+drh5FgPqq1/tR3ApWjnRGqtUvsj8PomD2MY4wzFb/wA9Ii3VjnT5LTziRToPex0ta5jbSIvAs4Ai3JZLSz6BZ11IYDtC40a7CZbDHHq1xA+PolmpS7KY3GD+JJdocwY5kBvuxf4mOpnxVIdLiehIHGZj4J07G7TjtGy7TphxIaB+QRrAueHNBfEL+Y2qUIMEDiFZsjx7KJhsubA17pDiBIIEgwZE77Gyr+PqHb0iA0X46/ul8G0khw43PCYAngJTq2ibST0QEIJ3jMBUYSXMMSbiHAX3kaeKaLp7OUOgguFKY6uLiCIDqK9hC6lKfe7p8PklkvJSDvTHmWY9zCCNRorxXzrCZjTp4bFBwqgEU8QwAln+ppI2mne2eYIvOdHDPjag7M67uicZdXFOXHWO7zOkHqCoOCvkuy6m2uEuiR7TdjcXg6jmupOqUwNoVmMcabmHRxdHd5g6EdCa4t0+x/Palb2tKrVcSQC0OMiAIIA4R+3G8X9of2SVA44nAMBa6S/DtsWu3+yGhbv2N26RABWXdMlPFStGQgpyymakNaCXmwABJdyAFyVYuz3YarWAq4h33eibguE1Kg/5dPX+Z0Dqr/hK+EwLdnCUWsfEGq/v1XWv393QQOS08iiHHilL9DDsPRq4XDmjWYab9svLXROy4NAkbumquFDFbTRsm/LWd0XE+izKvnTvbOLnSX28dx+I8lPZJmFr6/Dqued3Z0wiqosOIxEvAFxLjO4gBzbOduECTESYGsmyZYWwOk23N/0xPAAa81T34kG+0OZuYdfZNzAA2nc9LqUZm7WMPMxr+UC3mL/slM1oLjHPr4rbdGy2zRJJAg+7umDEjjYlTD6jRugkEHxj+3omeHxzWlxMXA677DWLfsoDNe0DG1twaSIvaDqR63KawUL9n81NOrUbqWOmOAPx3qXx+aMd+IxoBAlpsNd0c+EcbqCqPosqbUhoeBJg7xbn9EphmmZUaTdllRp4x8t311SjJWSGNzcVCQDczp4cPFUbtXl9WNtpJA94DhxT/LsxbVqyDbSOsQrFiT7N7NofhvIaeHesJ8YWTphatFCwGINJmyXCRG8i1tfHluT7LsY5z4mR5GTz326JbtlkPsw9ws5kkHi3hHmqrlGPLXCTqblU48lYilTo3nIaIqUQR7zbEeHknLqO0TT0kS3k4KF7AY2SATYjru+vMc1ZM4p7D2VAfzj1Ukh290ZN2iwOzVc8CBBLurZO7dokMix9xOo8jy6aTx81be2WCPssY9o/4YDf5najwVB7P1AQ0R3piOJ+X1vTVcTJ06NDwGKveNxn5DcNbJT7QckbiMI6B3tj2tPk9ouPESP5hwUGKxgQZ00jvXAmRc8OCvmHcKmGZJuAfEE3GvVLF0wzVo81mieHkuFrhuPkpntflf3bF1KQ9z3mcmuuB4XHgopj90rvTtWcNK6EZTrDVw2nUbvcWeQJPxhdZJ4FB9AWtrwQsKg1tCBc4mVI4TEGPecDtAyL2gjQ+CYey4FKgVBu05ShJJhg3F2x1VqbTjcmTvABOgClMO7ZHdMTIMQQRMkEEcgoMVtNoR9cCnFDF7JsfD63rcR+aZKPeZLwb625hIup0n3cwTxEtPjsxPimza5JMfm3cUb2katI5fXRL0CkyGQQKC6DmAguILBAggVwlMgFlpDEYqkBTpktYO/sthjI1LjoJ18VEDBy7WfgOikcjz6pTw9XBhxDKrg4xvgQ4eIA9UgX7MHzXJK4tpHbHjNJse5NmD8NUa9hLXNMj5eXxWs539owdh6HsXOpueJqm1i2RsNPPWeELJJa65uD4wU3xjbFoMxoZ39P3Uk7dFJRpWWXM+0heXOLpm5c4kk9eKrmLzd77NtzPyUI6sTr/hOqOHJgn1/YfPyVvbSIe65aQSvtG87XPdPLirFk2YGAZ1seThx6qGqAAaeKbYTE+zff3Tr8+qEo8kaMuLtl8wj/AGjwOBHoZnzlPcXXfsVS03Di5o6bvT0TDs24QSCLidrlaPUqRwwaNobV4Lzvtp/5NXL0dIyx+aubRY6JnfpOly4Hj5KHpf73tMEe0glnMgi3OylO09Jop7IA2SO7YWEafFUnLMSadVpkiCL8FSKtWJJ1osVLEPqGnQq7TXDu3kG1hCg8yw9ShXdTcSeB4g6FadnGGZXw7H/naAQRe8WPGdVQu09fbY0vH4rDE/qbz8UYPYJqkMstxjqRD9RtQ4aa6X+tFr9CmMXgHOHvMg/Ag89wWGXIWy/ZJigaT6R3tjy0+COSNbNGVkf9oE1MGyo2dotAcBysZWUUityzDL9uk+kBoXOA4BYjiGw9w4OPoU2J6aEyraZp32fY+CyTwEdDF/MLSs8fNIW3A9YIPzWH9jMVDwJ0g+M/OPILXsXiw6kDy+vioS02i/aTC59Dqbv42NWIYzG+yxbyz3Q7ZPSQXDzW01HTQpu4gDy/wsFx7fxap/5j/wCoquFXdkcraqjTK7YpsqTIqNB/tzjnZW7JMVLGjSBFzwk/DcPNZjledirTp0SbsEc9ZsRzKv8AllXYaziQdd+snnoCotNOmXTTRSftQyqocWKgiHU2gXgy0mfiFSn4CoPyT0g/ArcO1+Xe2w5qNG06l3gBq5t9pvWIPgFlZqAmYBBgq8MjSo5p402V11MjUEdbfFAAq0+2a2JBnwIjx+CFQYd2rGXE2GxP/TCdZfwJ7X5K5Tc4J5TxZgBxdE3vrGnSFJf7Nw7tDVZPMPb5EA8d6bVsmfJ2XscBpfYnoT3f+5Nyi+zVKIepiiQ3ZcHA+8DAncZt6pH7pTc8yDH8I6akaeSaV8LVZ7zHNHEix/mFvVJ065FwSOYJHqEVD6C8l9olamVS3uvBAvDhcAx+Zt44SAmpbWbaHE9NseY/dcGYOIgmTxI73H3hdSOHxNNwkwHb9W+RbrpvQfJdhXF9aK0guLkq5ynUEFwlYIFxCUvgMG+tUbTYJc7yA3kncAjaStgSbdIk+yWRvxVcNB2WMh1Spua3gOLjEAddwKfZ/gxSrVKYmAe7P6TcHyIVtpilg8OKbSNke+6O89xHecb8gAOAA4lUnOM4dXftHcA0WuRJifPRcPuSyztdHo+3HFCm/kR76xbDQdPq6Tc9xsCSeO7oiYeg95hoM6k/M7gpk4dtFo2XS7RxiI4bPLdxtzCtSRzcmxhTwez3nXdw5pwHzpu8kY+7tExPr0RsHhamIcWUWe6O8dGtGm1UcbAX3oNrtjRXhDOvWsk8NllWsNprYZ+t1m+Z1PISrfh+zdKl3n/iu3bQPsh0bYvjnA5FN82qkd5ziRoDwEe6GizQNIFrKH+hPUCjwP8A6ITA4p2Hlu1tNOvAXsRv3KQwOYEOqGZaaLtk8RtsPmIg9FC4rXaBmU3ZXLJH5TqP3HAqnHkvyJy4a8F2r1XVsG1x1cXbPgfnbwVFqztRoQr3lDRVo0msPdp0x5mSf+7aVRzyjs1CQIE+qGPUmhsu4ply7OZjtYcMJ93Xp9fFVDtBixUqOjiJPEjeneVVw0OMxLT0lQmHMkg700I02xckrpClBq0H7OcSadWItA9R/lUNjSD0UzlfaWpTrNcbtsCI3aW4JcicuikKj2bLgn7Tqx1AZbx+gvPmYGK9T/W74lbzkeJa+nUe38zW+qwfNKezWqjhUeP+4rYPImfwSHZ+rs1h1HxWqYHFhzLmTAt6LI8M6Hsdx/wr52dxUnXpfXcPQFJkW7KweqLocUHNawNgA2WHZqyK1dvCrU/qK2WIaL6RxvFrrHM9EYqsOL3HzMpsPkTL4EcpJFVscVsdL/2aTtzhck2sY08fFY3gnbNRp4Fath621RpERvE9L281svYcSpUW7KK49wwd3wsPGPRZl2wyluExVyGsqS9gOnBzZ0sT5EK3ZbiCHNg3005TJ3DRL/aplja+AbVEbVF7XWv3Hd1w6QWn+VJHvZp34M4dRp1BO0DEwWkEbtwKb1abS0AEy2Yka77hQ/3O9j03JGq+o0kEuHIz8CrKH0yUptdolnHZAuY5fJHwtYiR+XeN3hz0UMzGuHD4fBOhmUiCPT5JuDF5okquOLdHGNw1+KaCvTee+wT+pog+MapJrw6wPqk61KPr5IpGbFquWA3Y/wAHfMJpUw9RmrT4X+CdYWodOSU+89fA/JMmxXFeCFQQQVSJwrhXUUomOhXjs5gxQZJj2j42j+kahv7nn0VcyHBy72jhZvu83cfBPM6zSG+zabnXkPmVzZW5vgv6dOJKC5v+CHaLNTVeWtJ2G+p3kruRZc534zjssZdptLnDQNB1M793lLXKMB7V0mRTb7x48GjmVIZjm3eDWWa2A0DcBaB8VqpUjXb5MVzHEsI2abdkAAQDOgAMk3MxqVG4usNn3iXTN93+U1GJj/KVoUw2H1BtO1DDoOBf/wDXfvtrqoN3pDvB0fad+u5zWWhrfffyaIhrYHvEdASpZudHYa1o2KbSdik2QwaSTvc7+N0uVcxGLc5xcTJOpOv+EVmKvOs+iSUHLsaMlEtmIzYbLYcS7eNAOijsfiw5hDoA9ZUK/GRpqmr6hcblJD09BnnFHVQNL/BIOcSukBFK6kkcsm2TvZHMDTqFk2eNP4hf4T6JbtIwE6a3Veo1C1wcNQQR1Cms4xQeBGhAI6Hd8fJSlH5Jlccri4iGEf8AhPG8aXUdRdDgeac4N0bQ5JpVFynS2xZPSZNbNNzjLy3ns7QJtax9VK4bJMC4DazJrDzoPN+BgqJaGupMIAkCD4WTLEtggeKlW6LctGodmM7wdBjqbsTte6LbQBHH3TEcys77TmkcTUdSdLXHa6E6hWLsgWe0hzZa7+w1TP7RcsZSqscwWcDPUf5S40lIOS+NlaY7QcPmrhkuI2QIOm9UkFT+ArQGjlPrH7JsiNjkaRhK200cYHrP9llnatsYup1B9AtAyqv3QTy03mLXCzntLWD8TUI4x5CEMK2DO/iNuBV27NZmTT2JNjIHCdVTKV2qW7OV9l0TrZHIrQ0GaBga3ek2E8ZnlcdVbcM8V8PUov8AdewtM8CI0FxqFQKVUbbZIvFtT1gXFiNyuOS1CLRbQ2jmTB8N2/iudlHsxKqXNJafeBIcOBBgjzlK43DEBrtQWg8SNqY/pPkVd8vwVHFZhj6Fa4btOp7i1weGmOIG1ofRVbH4PZrVKd9ljYFjfYHqZ2l0c91/ScYOSvx0QLgOCKKYTl7bFI1KJCqpEZQa8BCxGDnDehcLpfxCNiUgzMTG7yTgVWu3jxsm1ii7I5rB2J1RBI4E/FFVhz7sriaLnP2NumSSHMvAJnvN1HwVelVTIhSjUKRc4NG8/RRXJ/ljIBdxsOm9LN0hoR5SokcTiBSYA3QWA4nifioSkx1R/M3J4cShja+27kLBOKbvZsn8zvoD91KMaX5KTnyl+B1jMaGNFKnYAeJnUnmVEvfdEc6TJRmGL+SdKhHKxxSGzc+9uH6eZ58kk+oeKJtIpKFB5UtBpXC5FQRoRsC6uIIgOo3szYmwPqusjenRYXBC0nseMLQ0lLUKgsHe78PrgkEF0cU1QibTscnuEjXnx6cjKb1dUbb3HdoiuCi4NMdytD/Ka4uw77jqu5j70qPYYMqSx7gWg71KUalY8JXGiSyCtBF9DI/dTfb4+0w7H8CL9bKm5dii1wPTyVszU7eEeNYh3kZU6qdlm7gUZpUlg63u+IH14qMaUqHxHJVkrI45UXfCYiGkA7vXcqNiSdp06yfirbl1UbTDudHqnOYdkRUqONNwaTeDofJShLi9lckXJaKVQfCWoV4cF3HYX2VR9I6tcRPRN2WMqzjZJScaRoeWPoCmC4kERwuPFXrD4imKDK+0YvtyIjZbcAcIvJ9VjlHPA2IERGlktmHadzqJossH++eXATxXP7Mm6o6HlildhMkz408d95NhUe/2g/gqk7XlIP8AKrJn+CdSrOebsc90xctuZkaiAfVZ6tMxeYivhcMSQ2rsME6GADTDtoatJEQZjlC3qoVKLX6D6TJ8ZRf7KVX7oIBsHWI38x6JvUqCTH19SlsXTjuuBBk66A8OvJNfY2JBm8dU8aoE270H2g46LmL2QBHFG2R0PwTXEVCTfcnirZObqOzgjigCUkV0PKq4nPyPQxpKEzfsrhcRJfSAd+tvdd4ka+Mq0mmk3UlMJlGbfZxVbJoVA8fpf3XeDhY+irmc4Krh2hj6bmTaSLHjB0M/Nbs6mka2Ga4FrmhwOoIBB6got32Faujz7g6cmTo25/YfXBFxNXaK13NuwuFqg7ANEkz3PdJ5tO7pCoud9hsTQBeC2owfmB2SBza79iUUK+qKuEJQK4iKBBBBYwEEF0BYwECjSuFqLVBA1Oqbg0ga6JqEanHGEjQ8XQauwhxBSaemkajS7ePgmKrCdoWcaZ1BBBUEOpT2kiDuSaC0laCnQrR94Aq1Gr/u5h1w0g3Fx5KoSlaeKcAWzY7iovE7KLIkqEYXZXEEzgTTJnLK3daOB8lecsxQdsknQC/T4rM6Fct0T051U2S0GJETvjlwUXhbZ0LMkhPPa4fiKrxoXujpMD4JgggupaVHOwIIIIABK0nNcAPuGFpkQ9tNsEagvaXuafRZ7gMP7Sqxn6nNHgTdalnNQmvSpg2DTUI4DZ2YkfwgjxXH6jbS/p1endJszzH7YJa4G3HWGyL/AFuTON7XftdO8bJknWSTzJuf6k0N46Ix6DPsLVeeKQJRqqIrRRzydsCCCk+z+BFaoWncwn1aP3T2Kf/Z
Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.