Jog az abortuszhoz - nem létezik

magzat2

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája jelenleg egy olyan ügyet tárgyal, mely veszélyezteti Írország alkotmánymódosítását a meg nem született gyermeknek a fogamzás pillanatától való védelméről.

Amennyiben a Bíróság úgy döntene, hogy a 25 éves módosítás, melyet egy támogató népszavazás is megerősít, nem összeegyeztethető az Ember Jogok Európai Bíróságának "emberi jogok"-ra vonatkozó fogalomértelmezésével, döntésével megalkotná az abortuszhoz való jogot. Egy ilyen döntés viszont feltehetőleg nagy visszhangot vált ki majd az Európa Tanács 47 tagállamában, különösen pedig Lengyelországban, Máltán és Írországban.*

Ne engedjük, hogy egy kis-számú csoport, radikális lobby-tevékenységének áldozataivá váljunk! Nem létezik az abortuszhoz való jog!

Az "abortuszhoz való jog" feltételezett léte - pont az emberi jogokat sértené

 Az emberi jogok oszthatatlanok - s egymással nem állnak ellentmondásban. Éppen ezért, az egyik emberi jog nem sérthet egy másik emberi jogot. A legalapvetőbb emberi jog, az élethez való jog lenne alapjaiban megsértve, ha elfogadnánk egy az "abortuszhoz való jog" létét.

Az "abortuszhoz való jog" magukat az embereket sérti

 Egy várandós anya születendő gyermekéről beszél. A család meggyászolja a terhesség folyamán elveszített magzatot. A magzat jogi értelemben is létező valóság, hiszen magzatgyilkosság bűncselekményének áldozata lehet, társadalmi biztosítás kedvezményezettjeként megnevezhető, s tulajdont is örökölhet. Ki adhat ennek értelmében arra jogot, hogy az emberiség legfiatalabb tagját meggyilkolják?

Az "abortuszhoz való jog" sérti az egyenlőséget

Az emberi jogok valamennyi embert egyenlően illetnek meg. Az abortusz ennek az alapelvnek nem felel meg, s oda vezet, hogy egyesek egyenlőbbek, mint a többiek. Pontosabban azok egyenlőbbek, akik megölnék a feltételezett kevésbé egyenlőket.

Az "abortuszhoz való jog" a békét pusztítja el

Az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja, hogy "az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon". Minden egyes tagja az emberiség családjának szükségszerűen magába foglalja az anyaméhben élő magzatot is. Minden más vélemény ez ügyről ideológiai vakságot tükröz. Ebből következik tehát, hogy az abortuszhoz való jog a békét pusztítja el.

Az "abortusz való jog" a joguralmat rombolja le

Az emberi jogokat törvények védik. Ha az élethez való jog nem áll a jog védelme alatt, vagy éppen egy létező jog veszélyezteti azt, hogy várhatná el az állam illetve e nemzetközi közösség, hogy polgárai bízzanak benne? Így aztán a jog uralma az önkény uralma lesz, ahol a személyes biztonság politikai akarattól válik függővé.

Mindebből következik: Az "abortuszhoz való jog" követelése az emberi jogok semmibe vételét, s teljes figyelmen kívül hagyását jelenti.

Íme néhány megfontolandó szempont, melyet nem árt észben tartani.

Lényegtelen, hogy a politikai vita milyen szöveggel áll végül elő - Az abortusz egy életnek a kioltása, olyan fiatal ember életének, akinek könyöke, lábujja, szívverése és egyedi ujjlenyomata van.

Lényegtelen, hogy az eljárás milyen gyorsan történik: Azoknak, akik valamilyen módon részt vesznek benne, sérül a lelkük. Mi a lelkekkel törődünk, az ítélet egyedül Istené.

Nem csoda, hogy minden egyes abortusz-ellenes kritikai megjegyzés ellenállási hullámot von maga után: Gondoljunk csak bele, hogy nagyon sok ember ilyen-olyan módon érintett a kérdésben. Az abortusz-vita egyike a leghazugabb vitáknak világunkban.

Az életet választani igenis menő dolog! Bátorságról tanúskodik, hiszen egy olyan jövő-orientáltságot tükröz, mely mindenképp elismerést érdemel.

A boldogságot keresi mindenki, aki épp abban a helyzetben van is, hogy egy gyermek életéről döntsön. Az abortusz választása a pillanatnyi látszatboldogságot kínálja. Egy még meg nem született gyermek életét kioltani - végső döntést jelent. Nincs visszaút, hiába is merülnek fel (márpedig az élettapasztalat azt mutatja, hogy felmerülnek) kérdések később. Az "élet értelme" a legerősebb érv az élet védelme mellett. Kinek az érdeke tehát az élet kioltása? Meg kell kérdőjelezni a "kényszerítő körülményeket"

- - - - - - - - - - - - -
* Pontosítás (köszönet az Európai Élethálózatnak ezért az összegzésért)

Nemzetközi abortuszpártoló szervezetek arra törekednek, hogy az abortuszt egyetemes emberi jogként tudják elismertetni. Jelenleg Írországnak kell szembenéznie ezzel a kihívással, de valamennyi olyan európai ország, melynek magzatvédő törvényei vannak, veszélyben van ezek által a törekvések által.

Az ír alkotmány védi a meg nem született életet. Ennek a megváltoztatására törekszik a most folyamatban lévő ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Amennyiben sikerül végigvinni a bíróságon a törekvést, Európa valamennyi országa érintve lesz a döntés által. Az ügy, melynek neve "A, B és C vs. Írország", három nő kezdeményezése alapján indult el az Ír családtervező Egyesület előtt. Ez a szervezet az "International Planned Parenthood" nevű Nemzetközi szervezethez köthető, mely a Tervezett Születés címszavát zászlajára tűzve a világ legnagyobb abortusz-szolgáltatójaként ismert. Ha az ügyet sikerrel végigviszik, hasonló eredménye lesz, mint a Roe vs Wade ítéletnek az Egyesült Államokban, mely leállított minden abortuszt korlátozó jogi törekvést azáltal, hogy elismerte az "abortuszhoz való jogot".

Az Ír Alkotmány tehát veszélyben van, s a demokrácia alapelvei mérettetnek meg. Egy esetleges bírósági határozat valamennyi Európa Tanácsi tagállamot arra kötelezi majd, hogy törvényeiket felülvizsgálják. Ez Lengyelországot és Máltát is érintené, mely országok elismerik a meg nem született gyermek fogamzás pillanatától meglévő jogait.

Forrás

(Tiszta Szívek Mozgalom cikke alapján)

Share