Chad Ripperger: Az őrangyalokról

alt

A témánk az őrangyalok, de mielőtt az őrangyalokról beszélnénk, fontos, hogy legyen egy biztos megértésünk az angyalokról általánosságban, és arról, hogy őrangyalaink hogyan illeszkednek mindebbe.

Az Egyház azt tanítja nekünk, hogy az angyalok teljesen szellemi lények. Nincs testük, és ebben a tekintetben hasonlítanak Istenhez, mert nincs bennük semmi testi. Az emberek egyik gyakori tévhite az, hogy ha a kegyelem állapotában halsz meg, akkor a mennybe mész és angyallá válsz. Ez persze nem így van. A halálban testtől megfosztott lélekké válsz, olyasvalaki leszel, akinek a lelke a mennyben van. De nem válsz angyallá, mert az angyal olyan valaki, akinek természeténél fogva nincs teste. Aztán természetesen visszakapjuk a testünket az utolsó ítéletkor.

Az angyalok nem teljesen egyszerűek, mint Isten. Isten tisztán egyszerű, az ő lényegében nincs megosztottság, és így ennek eredményeként minden, amit Isten tesz, az a saját lényegének cselekedete. Tehát például, amikor Isten akar vagy szeret, akkor azt a teljes lényege teszi. Az angyaloknál ez másként van, nekik angyali szubsztanciájuk van, de van értelmük és akaratuk is, ami elkülönül ettől. Ebben nagyon hasonlóan hozzánk: a mi értelmünk és az akaratunk elkülönül a test-lélek összetettségünktől, még akkor is, ha az agy része az értelemnek. Erről később még beszélünk, mert ez fontos.

Az angyalok kommunikációja úgy történik, hogy amikor az egyik angyal beszélni akar egy másik angyallal, az akaratán keresztül – egyfajta telepátia révén – jelzi a másik angyalnak, hogy kommunikálni akar vele, és ha a másik angyal beleegyezését adja, akkor az a fogalom, amire az egyik angyal gondol, megjelenik a másik angyal értelmében. Közvetlenül az értelem szól az értelemhez. A magasabb rendű angyalok – mivel minden angyal része egy hierarchiának – nem csak közölni tudják a másik angyallal azt, amiről kommunikálni akarnak, hanem képessé tudják tenni az alacsonyabb rangú angyal elméjét arra, hogy nagyobb mértékben felfogja azt, mint amire természeténél fogva képes lenne.

Az, hogy az egyes angyalok hol helyezkednek el a hierarchiában, egyenesen arányos azzal, hogy mennyire intelligensek. Tehát minél intelligensebb az angyal, annál magasabban áll a hierarchiában. Az, hogy mennyi megszentelő kegyelemmel rendelkeztek abban a pillanatban, amikor megteremtették őket, egyenesen arányos azzal, hogy mennyire intelligensek, és ez pedig egyenesen arányos a lényegi természetükkel. A mennyben tehát az angyalok hierarchiája tisztán a természetükön alapszik, de a természetfeletti kegyelmi hierarchia is ennek megfelelően épül fel. Amikor az angyalok egy része elbukott, üresedés keletkezett a természet hierarchiájában, ami sosem fog helyreállni (Isten nem fog új angyalokat teremteni az elbukottak helyére – szerk. megjegyz.). Ami viszont helyreáll, az a kegyelem hierarchiája: az emberek kapják meg az elbukott angyalok helyét. A démonok ezt különösen nehezményezik, és nagyon dühösek lesznek, amikor megtudják, hogy ki kapja meg a helyüket.

Az angyalokat Isten a teremtésük pillanatában felruházta az összes teremtett dolgok lényegi sajátosságának ismeretével. Tehát amint megteremtette őket, Isten beléjük öntötte annak ismeretét, hogy mi a lényege például egy fának, az embernek, a kutyának, az összes tőle különböző angyalnak. Minden angyalnak ugyanis más a lényegi sajátossága, mintha mindegyik egy-egy különböző faj lenne. És amikor az angyalokkal foglalkozol, az egyik dolog, amit felfedezhetsz, az a személyiségük különbözősége. Mert minden egyes angyal lényegesen különbözik a másiktól, és a személyiségük sokkal jobban különbözik egymástól, mint az embereké, és sokkal világosabban jelenik meg, mint az emberek személyisége. Ennek részben köze van ahhoz a tényhez, hogy a mi személyiségünket befolyásolják az anyagi adottságaink, a testünk, amelyek kevésbé különböznek, mint a spirituális dolgok. Ezért az ő személyiségük sokkal jobban különbözik, sokkal határozottabb, mint a miénk.

Teremtésükkor tehát a mindezekről való tudás azonnal átjárja őket. Amivel nem rendelkeznek, az az összes konkrét esemény ismerete, ami történelmileg fog megtörténni, azok ugyanis akkor válnak ismertté számukra, amint megtörténnek. Ez az alapvető mód, ahogyan ők megértik és megismerik a dolgokat, így gondolnak egy fogalomra, mint például az ember, és ezen belül az intellektusukat egy adott emberi lényekre tudják összpontosítani, és arra, hogy mit tesz ez az ember ebben az adott időben. Mi ennek az ellenkezője szerint működünk: megismerünk sok különböző embert, és ebből alkotjuk meg az elvont fogalmat, hogy mit jelent embernek lenni. Ezért amint arra a fogalomra gondolnak, amire akarnak, az angyalok azonnal, tudásuk mértékéig teljesen kimerítenek mindent, amit arról a fogalomról tudni lehet. Nem kell leülniük és végiggondolniuk a dolgokat. Az egyetlen dolog, amit nem ismernek, az a kegyelmi rend. A kegyelmi rend az, hogy mi Isten gondviselésének terve a megszentelő kegyelemmel és a segítő kegyelemmel kapcsolatban az emberek életében.

A teljes cikk elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.