Vihar közeleg, amikor Benedek meghal

alt

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez az írás egy nappal korábban [2022. december 30.] jelent meg, mint őszentsége, XVI. Benedek pápa visszaadta volna lelkét Teremtőjének. Ennek a fényében kell olvasni, és értékelni. Ráadásul:

Megbízható forrás (Dr. Peter Kwasniewski) szerint már Ferenc pápa asztalán van, csak alá kell írnia azt a Motu Propio-t, mely gyakorlatilag be(meg)tiltja a hagyományos, kétezer éves trienti, vagy (más néven) tridenti szentmise bemutatását. Ez azért lényeges, és azért mutat túl egyetlen dolgon – esetünkben a liturgia milyenségén -, mert a szentmise liturgiáját nem lehet elválasztani a doktrinától (a tanítástól). Ugyanis, ha az egyiket betiltom, akkor másik is tiltólistára kerül. A Szentmise lényege (mind az örök forma (Vetus Ordo Missae): trienti, mind az új módi (Novus Ordo Missae estében) a hozzákapcsolódó tanítással szerves egységet képez. A szentmise (liturgia) a tanítás lényegét jeleníti meg az emberek számára.

Ez annyira így van, hogy az ősegyházban az egyszerű emberek a liturgiából, az imádságokból és a prédikációkból tanulták a ketekizmust, és nem iskolai körülmények között, mint manapság a gyerekek, már ha tanulják. (Épp tegnap találkoztam olyannal, aki nyolc év általános iskolai tanulás, valamint templomba járás után, az a középiskolába kerülve, már nem jár templomba, sőt egy-két keresztkérdés alapján az is kiderült, hogy amit neki hittan címén tanítottak, ahhoz képest a lyukas szűrőt vízzáró rétegként lehet jellemezni.)

Isten óvjon minket, és a jövendő nemzedéket!

Kucsora Tamás


Az egyházat sok mindenhez lehet hasonlítani, és ezek közül az egyik a család. És a fiktív családot, amelyet az imént vizsgáltunk, akár a Római Kúriának is nevezhetnénk.

Bár Benedek “emeritus pápa”, sok tekintetben még mindig ő az egyház pátriárkája.

A két fehérbe öltözött férfi e korszakával kapcsolatos zűrzavar ellenére Benedek olyan, mint a család legidősebb élő tagja, egy másik korszakból származó reliktum, aki egy elveszett nemzedéket képvisel egy olyan korban, amelyben a család minden fia a múltat tekinti a legnagyobb ellenségnek.

Mielőtt folytatnám, úgy vélem, hogy őszintén kell beszélni Benedek pápáról; ugyanakkor nincs értelme túlzottan polemizálni, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy egy ember életének vége milyen érzékeny természetű.

Ennek ellenére figyelembe kell venni, hogy Benedek pápa – bármennyire is jó szándékú – inkább hasonlít annak a diszfunkcionális családnak az apjára, amelyet leírtunk, mint nem.

Ezzel azt akarom mondani, hogy teljesen lehetséges, hogy sok tekintetben jó ember – sőt, bizonyos szempontból nagyszerű ember -, ugyanakkor nem volt meg benne a képesség vagy hajlandóság arra, hogy az általa örökölt család mély diszfunkcióját helyrehozza.

Nem állítom, hogy egy ember, még a pápa sem, képes lenne egyedül legyőzni az egyházban évtizedek óta tartó modernista támadást. De ha egy hasonló helyzetben lévő pápára gondolok – nevezetesen Szent X. Pius pápára -, akkor el kell ismerni, hogy voltak szigorúbb és hatékonyabb intézkedések, amelyeket be lehetett volna vezetni.

Ne feledjük, ő is nagyon jól tudta, hogy milyen rosszul állnak a dolgok. Megválasztásakor azt mondta nekünk, hogy imádkozzunk érte, hogy “ne meneküljön a farkasoktól való félelem miatt”.

Benedek tudta, hogy farkasok bérencei vannak, akik pásztornak álcázzák magukat; és végül, úgy tűnik, nem tudott ellenállni a támadásaiknak. Megértem, hogy Benedek pártolói nyugtalanok lehetnek, ha úgy beszélnek róla, mintha bármilyen minőségében kudarcot vallott volna, de egyszerűen tény, hogy elmondta, hogy aggódott a menekülés miatt, majd végül elmenekült.

Benedek enyhén szólva is paradox pápa. Egyes cselekedetei és teológiai írásai a Hagyomány bajnokának tűnnek. Ugyanakkor néhány műve – különösen a korábbiak – úgy tűnik, mintha Teilhard de Chardin írta volna őket.

Ő az a pápa, aki felszabadította a latin misét; de ő az a pápa is, aki nem tett eleget annak érdekében, hogy utódja ne tudja elnyomni a latin misét.

Személy szerint úgy vélem, hogy Benedek jelenléte Rómában – még ha passzív és szimbolikus is – egyfajta stopperként működött a neomodernizmus legsúlyosabb támadásaival szemben, amelyek halála után fognak elszabadulni. Amíg él és fehér ruhát visel, olyan, mint a haldokló pátriárka, akit utódai nagyrészt megvetnek, de akinek legalább egy kis tiszteletet kell színlelni az illem érdekében.

Amikor meghal – ami valószínűleg hamarosan megtörténik -, minden tisztelet és illem a múlté lesz.

Ha a modernista Rómában van is hajlandóság arra, hogy a hagyomány és a teológiai ortodoxia egy kicsit megkímélje a hagyományt és a teológiai ortodoxiát a folytonosság hermeneutikájának sikertelen kísérlete előtti ünnepélyes kalapemelés kedvéért, ez a hajlandóság Benedek távozásával megszűnik.

Amikor az emeritus pápa elhunyt, a konciliárus előtti korszak minden halvány halvány szikrája hivatalosan is eltűnik, és az egyházi hierarchia testvériségében rejlő diszfunkció – úgy vélem – teljes mértékben megmutatkozik.

És ahogyan egy diszfunkcionális családban a pátriárka halála után, úgy képzelem, hogy számos veszekedés és szakítás fog következni.

Készüljetek fel.

(crisismagazine.com)

Forrás

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.