Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szentmise profanizálásának folyamata

 alt

A szentmise mindig arra hivatott, hogy Isten szavát és Krisztus keresztáldozatát közvetítse az emberek számára a Krisztushoz és a szent dolgokhoz illő lehető legnagyobb méltósággal és áhítattal, munkálva így a földi halandók megszentelődésének folyamatát és végső üdvösségét. A szentmise olyan kell legyen, hogy hallgatása közben a hívő ki tudjon kapcsolódni a földi mulandóság és hiábavalóságok forgatagából, és vágyat érezzen minden után, ami mennyei, ami szent és ami örök.

Share
Bővebben...

A globalizmus az „Antikrisztus felemelkedésének” „sátáni” előkészítése

alt

Az egykori pápai nuncius kibővítette a globalizmus és a sátánizmus közötti bensőséges kapcsolatról alkotott véleményét.

(LifeSiteNews) ––Carlo Maria Viganò érsek ismét elítélte a „globalizmus” felemelkedését, azt állítva, hogy az az „Antikrisztus politikai felemelkedésére” készíti fel az emberiséget.

Share
Bővebben...

Ferenc pápa elutasítja, hogy a homoszexuálisok tisztaságra vannak hivatva

alt

LISSZABON, Portugália (LifeSiteNews) - Ferenc pápa ismét jelezte a nyitottságot a homoszexuális tevékenységre, mivel elutasította a homoszexuálisok tisztaságáról és cölibátusáról szóló katolikus tanítás megerősítését.

A pápa portugál jezsuitákkal nemrégen folytatott beszélgetésének összes részletét augusztus 28-án hozták nyilvánosságra. Ezek között szerepelnek Ferenc pápa gondolatai a homoszexualitásról, az amerikai katolikusok körében tapasztalható „reakciós” hozzáállás elítélése, az „indietristák” és a „klerikalizmus” kritikája, valamint a szinódus a szinodalitásról dicsérete.

Share
Bővebben...

A ’Pride’ egy ’vallási háború’, amely Szodomához és Gomorrához hasonló sorsot hozhat

alt

(LifeSiteNews) - Tucker Carlson pénteken egy alig ötperces Twitter-monológban bontotta ki a „Pride” kampány lehetséges következményeit, hogy az megszegi „azokat a szabályokat, amelyeket egyetlen ember sem hozott meg, de amelyeket az emberek csak saját felelősségükre, nagy kockázattal hagyhatnak figyelmen kívül.”

Richard „Rachel” Levine-t, egy magát nőként „azonosító” férfit használva szimbólumként Carlson megjegyezte, hogy a „Pride” kampány, amit a hatalmasok erőltetnek, „csak egy újabb vallási háború” „emberek között, akik azt hiszik magukról, hogy istenek, és mindenki más ellen.” Az első kategóriába tartozik „gyakorlatilag mindenki, aki hatalmi pozícióban van az Egyesült Államokban.”

Share
Bővebben...

Molnár V. József, Papp Gábor és és az újpogányság Magyarországon 2.

alt

Az elmúlt húsz év alatt ezek az emberek semmivel sem kerültek közelebb a tudományos tisztesség minimumához.

S - immár jóideje keresztényként nézve - világos, hogy nem is kerülhettek, mert Molnár V. József és Papp Gábor nem tudósok, akik a valóságot kívánják leírni, hanem az újraéledő pogányság ideológusai, akik ennek az új pogányságnak akarnak híveket toborozni.

Share
Bővebben...

Molnár V. József, Papp Gábor és és az újpogányság Magyarországon 1.

alt

Molnár V. Józsefet több mint húsz éve ismerem. Akkor is és azóta is, ő és az az egész kör, amelyhez tartozik, a tudomány látszatát használja fel arra, hogy az embereket a kereszténységtől elszakítsa, és a pogányságba vigye. Mivel nem nyílt eszközökkel dolgoznak, és nem mondják ki nyíltan a céljukat, nagyon sok embert megtévesztenek.

A nyolcvanas évek második felében a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében egy olyan kutatást végeztem, amelyben azt vizsgáltam, hogy a különféle alternatív életforma-modellek követése milyen hatással van az egyének identitásra. Mivel az interjúalanyaim egy része Molnár V. Józsefet és Papp Gábort tekintette mesterének, meg kellett ismerkednem a tanításaikkal.

Share
Bővebben...

A szinodális folyamat Pandora szelencéje - Bevezető a könyvhöz

alt

Bevezető

Ferenc pápa Rómába összehívta a szinódust a szinodalitásról, melynek mottója: „A szinodális egyházért: Közösség, részvétel és küldetés” címmel. Ez a püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűlése.

A potenciálisan forradalmi hatás ellenére a szinódus körüli vita nagyrészt a bennfentesekre korlátozódik. A nagyközönség keveset tud róla, és ezt a hiányt igyekszünk betölteni itt azzal, hogy elmagyarázzuk, mi a tét. Egy olyan terv van készülőben az Anyaszentegyház megreformálására, amely ha a végső következményekig eljut, alapjaiban boríthatja fel azt.

Share
Bővebben...

Ordenáré egyházellenes propaganda?

alt

... vagy csupán félreértés az István a király rockopera 40. éves jubileumi bemutatója?

Szomorú szívvel csatlakozom Balassa Zoltán Negyven éve adták elő az István, a király című, a Felvidék.ma honlapon, 2023. augusztus 18-án megjelent írásának mondandójához. A szerző, a negyven évvel ezelőtti bemutatóval kapcsolatos írásában, a rockopera ama ominózus  és értelmezhetetlen „Veled Uram, de nélküled!”  zárómondata kapcsán,  többek között Szörényi Leventére hivatkozva leírja: „olyan, hogy «veled, Uram, de nélküled», olyan nincs. Ezt nem lehet megmagyarázni.

Share
Bővebben...

A gitáros mise hazugsága

alt

„Megvetem, gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. (...) Vigyétek előlem harsány éneketek, hárfáitok hangját hallani sem bírom!” (Ám 5,21; 5,23)

Pár vasárnappal ezelőtt akaratomon kívül sikerült egy kétgitáros, csörgődobos, ordítva éneklős misén részt vennem. Annyira durva zajt csapott a zenekar, hogy áldozás után be kellett fognom a fülemet, pedig a templom másik oldalán ültem, nem is közvetlenül mellettük. Néha elgondolkozom azon, vajon nem kellett-e volna kitépnem a csörgődobot az azt rázó nő kezéből és elhajítanom, miközben azt kiáltom: Deus vult! De ez a hajó már elment...

Share
Bővebben...

A pszichológiát eltérítik a gender aktivisták

alt

A gender diszfóriában szenvedő gyermekek túlnyomó többsége természetes módon kinövi azt, de ezt az információt elhallgatják, mert a pszichológia területét eltérítették a woke [ideológiát is gyakorló] gender aktivisták.

Az 1990-es évek közepén szereztem mesterdiplomát a mentálhigiénés tanácsadás területén, és néhány évvel később kaptam meg a szövetségi államtól a prakszis engedélyemet. A doktori iskolában elvégeztem egy olyan kurzust a gyermekfejlődésről, amely azzal foglalkozott, amit akkoriban a DSM-IV - a mentális zavarok standard osztályozása, melyet a mentális egészségügyi szakemberek használnak az Egyesült Államokban – „gender identitás zavarnak” nevezett. Abban az időben a diagnózis ritka volt, és a legjobb kezelés az egyéni és családi terápia volt - és az, hogy hagyjuk, hogy a természet tegye a dolgát.  

Share
Bővebben...

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

22 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
37 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.